Türk Bankacılık Sektöründe Kovid-19 Döneminde Alınan Tedbirler Bağlamında Aktif Rasyosu Düzenlemesinin Muhtemel Etkileri: Mevduat Bankaları Üzerine Bir İnceleme (Possible Effects of Asset Ratio Regulation in the Context of Measures Taken in the COVID-19 Period in the Turkish Banking Sector: An Examination upon Deposit Banks)

Journal of Banking and Capital Markets Research - JBCMR, V:4, N:10, 2020, pp.1-18

18 Pages Posted: 14 Jan 2021

Date Written: 2020

Abstract

Turkish Abstract: Ülkeler, tüm dünyayı etkisi altında alan Kovid-19 pandemisinin ekonomiler, reel ve finansal kesim üzerindeki negatif etkilerinin azaltılmasına yönelik çeşitli önlemler almaktadırlar. Bu kapsamda, ilk vakanın 11 Mart 2020 tarihinde tespit edildiği Türkiye’de de para ve maliye politikaları ile idari tedbirleri içeren önlemler alınmaktadır. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) tarafından 18 Nisan 2020 tarihinde alınan kararla 1 Mayıs 2020 tarihinde yürürlüğe girecek olan aktif rasyosu, bankacılık sektörü açısından son dönemde alınan önemli tedbirlerden birisini oluşturmaktadır. Hedef aktif rasyosu, mevduat bankaları için ilk etapta %100 olarak belirlenmiş, daha sonra ise bazı değişiklikler yapılmıştır.
Bu çalışma, söz konusu düzenlemesinin mevduat bankaları üzerindeki muhtemel etkilerinin değerlendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. 2019 Eylül finansal verilerine göre yapılan incelemede, mevcut durumda kamu mevduat bankalarının hedef aktif rasyosunu sağladıkları, aktif rasyosunu tutturmada ise çoğunlukla yabancı mevduat bankalarının geride olduğu belirlenmiştir. Diğer taraftan, düzenlemenin içeriğinde çeşitli açılardan eksiklikler olduğu belirlenmiştir. Bu hususlar dikkate alınarak, aktif rasyosu düzenlemesinin süratli bir şekilde revize edilerek iyileştirilmesi, Türk bankacılık sektörü üzerinde olumsuz etkilere neden olmaması açısından kritik önem taşımaktadır. Bu kapsamda, yapılan ek düzenlemelerle bazı eksiklikler giderilmiş olup diğer hususlarda da aksiyon alınması önerilmektedir.

English Abstract: Countries have been disclosing various measures to reduce the negative effects of the COVID-19 pandemic on economies, the real and the financial sector, which has influenced the whole world. In this context, Turkey also has been taking measures including administrative measures with monetary and fiscal policies at where the first case was detected on March 11, 2020. Active ratio, which will come into force on May 1, 2020 with the decision taken by the Banking Regulation and Supervision Board (BRSB) on April 18, 2020, is one of the most important measures taken recently for the banking sector. The target asset ratio is determined as 100% for deposit banks in the first stage and some changes have been made in later times.
This study is prepared to evaluate the possible effects of the regulation on deposit banks. According to the examination that consider 2019 September data, it is determined that public deposit banks currently maintain target asset ratio while foreign deposit banks are lagging behind in the target asset ratio. On the other hand, it has been determined that there are deficiencies in the content of the regulation from various aspects. Taking these issues into consideration, it has the critical importance to revise the asset ratio regulation rapidly in order not to cause adverse effects on Turkish banking sector. In this context, some deficiencies have been completed with the additional regulations, and it is recommended that additional measures should be taken for remaining deficiencies.

Note: Downloadable document is in Turkish.

Keywords: Asset Ratio, BRSB, Credit/Deposit Ratio (CDR), Deposit Banks, Turkey

JEL Classification: E44, G21, K23

Suggested Citation

Kartal, Mustafa Tevfik, Türk Bankacılık Sektöründe Kovid-19 Döneminde Alınan Tedbirler Bağlamında Aktif Rasyosu Düzenlemesinin Muhtemel Etkileri: Mevduat Bankaları Üzerine Bir İnceleme (Possible Effects of Asset Ratio Regulation in the Context of Measures Taken in the COVID-19 Period in the Turkish Banking Sector: An Examination upon Deposit Banks) (2020). Journal of Banking and Capital Markets Research - JBCMR, V:4, N:10, 2020, pp.1-18, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3763186 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3763186

Mustafa Tevfik Kartal (Contact Author)

Borsa Istanbul ( email )

Reşitpaşa Mah. Borsa İstanbul Cad. No: 4
Borsa İstanbul Cad. No: 4
Istanbul, 34467
Turkey

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
21
Abstract Views
614
PlumX Metrics