התביעה הנגזרת בישראל: סיכום ביניים ומבט לעתידDerivative Lawsuits in Israel

97 Pages Posted: 29 Jan 2021 Last revised: 11 Apr 2023

See all articles by Assaf Hamdani

Assaf Hamdani

Tel Aviv University; Buchman Faculty of Law; Coller School of Management; European Corporate Governance Institute (ECGI)

Kobi Kastiel

Tel Aviv University - Buchmann Faculty of Law; Harvard Law School, Program on Corporate Governance; European Corporate Governance Institute (ECGI)

Maayan Weisman

Tel Aviv University - Buchmann Faculty of Law

Date Written: January 18, 2021

Abstract

תקציר בעברית: האם מוסד התביעה הנגזרת, במתכונת הקיימת בדין הישראלי, משרת את האינטרסים של ציבור המשקיעים בחברות ציבוריות? אנו בוחנים שאלה זו בהתבסס על ניתוח עיוני בדבר יעדי התביעה הנגזרת ומחקר אמפירי שמקיף עשור של תביעות נגזרות בחברות ציבוריות בישראל. אנו מוצאים שתביעות
שעילתן ניגודי עניינים של נושאי משרה או בעלי שליטה מסתיימות לרוב בהחזרת כספים או בתשלום פיצוי לקופת החברה מכיסם של גורמים אלו, ובכך תורמות לקידום שני יעדיה המרכזיים של התביעה הנגזרת - פיצוי החברה והרתעה של קברניטיה. תביעות מסוג זה נמצאות במגמת ירידה בשנים האחרונות. הדבר עשוי להעיד על כך שפסיקת בתי המשפט יצרה הרתעה מפני פעולות בניגוד עניינים של בעלי שליטה ונושאי משרה. אולם, תביעות נגזרות שעילתן הפרת חובת זהירות של נושאי משרה, לרבות תביעות שעניינן פיקוח על ציות החברה לחוק, מסתיימות ברוב המכריע של המקרים בפיצוי מקופתה של חברת הביטוח בלבד. בניגוד לגישה הרווחת בדין הישראלי, אנו טוענים שלמשקיעים מהציבור בעלי תיק השקעות מגוון, לרבות גופים מוסדיים, אין תועלת בפיצוי המשולם על ידי מבטחי האחריות של נושאי המשרה, שאותו הם מממנים בעקיפין דרך תשלום פרמיות. גם כאשר הפיצוי משולם במלואו על ידי חברת הביטוח, תביעה נגזרת יכולה לקדם את אינטרס המשקיעים בהרתעה (להבדיל מפיצוי) אם בית המשפט קובע ממצאים בדבר התנהלות נושאי המשרה הנתבעים או, לכל הפחות, מבהיר את הסטנדרטים לאחריותם והציפיות מהם. אולם, המחקר שלנו מראה שתביעות בגין הפרת חובת זהירות נוטות להסתיים בפשרה בשלב מוקדם וללא קביעת ממצאים בנוגע להתנהלות נושאי המשרה או פיתוח הדין. ממצא אחרון זה מעלה חשש לייקור פרמיות הביטוח (על חשבון המשקיעים) ללא תרומה ממשית להרתעה. אנו מציעים מספר רפורמות שיש בהן כדי לחזק את תרומתה של התביעה הנגזרת להגנת המשקיעים. רפורמות אלו חיוניות במיוחד לנוכח המגמה של ביזור השליטה בחברות ציבוריות ועליית כוחם של הגופים המוסדיים בשוק ההון בישראל.

Note: Downloadable document in Hebrew.

Keywords: תביעה נגזרת, חובות זהירות, חובות אמון, אחריות דירקטורים

JEL Classification: K22

Suggested Citation

Hamdani, Assaf and Kastiel, Kobi and Weisman, Maayan, התביעה הנגזרת בישראל: סיכום ביניים ומבט לעתידDerivative Lawsuits in Israel (January 18, 2021). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3768340 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3768340

Assaf Hamdani (Contact Author)

Tel Aviv University; Buchman Faculty of Law; Coller School of Management ( email )

Ramat Aviv
Tel Aviv, 69978
Israel

European Corporate Governance Institute (ECGI) ( email )

c/o the Royal Academies of Belgium
Rue Ducale 1 Hertogsstraat
1000 Brussels
Belgium

Kobi Kastiel

Tel Aviv University - Buchmann Faculty of Law ( email )

Ramat Aviv
Tel Aviv, 69978
Israel

HOME PAGE: http://https://en-law.tau.ac.il/profile/kastiel

Harvard Law School, Program on Corporate Governance ( email )

1575 Massachusetts
Cambridge, MA 02138
United States

European Corporate Governance Institute (ECGI) ( email )

c/o the Royal Academies of Belgium
Rue Ducale 1 Hertogsstraat
1000 Brussels
Belgium

Maayan Weisman

Tel Aviv University - Buchmann Faculty of Law ( email )

Ramat Aviv
Tel Aviv, 69978
Israel

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
313
Abstract Views
1,802
Rank
155,946
PlumX Metrics