מחדל בפיקוח וחובת ההשגחה Director Oversight Duties

משפט ועסקים כד 559 (2021)

54 Pages Posted: 26 Feb 2021 Last revised: 10 Jan 2023

See all articles by Roy Shapira

Roy Shapira

Stigler Center, University of Chicago Booth School of Business; ECGI; Reichman University

Date Written: January 21, 2021

Abstract

תקציר בעברית: חברה עסקית נתפסת מפרה את החוק, ומוטל עליה עיצום כספי משמעותי. האם ניתן להטיל אחריות על נושאי המשרה, בטענה שלא השגיחו כיאות על ההתנהלות בחברה? שאלה זו, כחלק מסוגיית חובות ההשגחה (oversight duties) של נושאי משרה וגבולות האחריות בגין מחדל בפיקוח, טרם זכתה למענה מסודר בדיני החברות הישראליים. מאמר זה בוחן את שאלת היקף חובת ההשגחה ממספר זוויות, ומייצר שלושה סוגי תובנות. ראשית, המאמר מנתח את הדין המצוי, בארץ ובעולם. המאמר מזהה קטגוריות צרות של מקרים שבהן כבר ניתן לחלץ הלכה ברורה (כשל מוחלט בפיקוח, מעורבות ישירה בהפרות חוק), וקטגוריה רחבה של מקרים שבה אמנם אין הלכה ברורה בארץ (השגחה על ציות לחוק), אך ניתן לשאוב תובנות מגוף פסיקה מפותח היטב במשפט המשווה. שנית, המאמר מצביע על הדין הרצוי: מתווה לאימוץ סטנדרט חובת השגחה נוסח ישראל. המאמר מציע לכייל את חובת ההשגחה ברוח הסטנדרט הנוהג בדלוור (חובות Caremark), אשר מקים אחריות רק כאשר ניתן להראות יסוד נפשי כלשהו (כגון עצימת עיניים). אך בקביעת סטנדרט מהותי לא די: אפקטיביות האכיפה הפרטית מוכתבת במידה רבה מהכרעות בסוגיות דיוניות לכאורה, כגון היקף גילוי המסמכים המקדים או המשקל שיינתן להמלצות "ועדת תביעות בלתי תלויה". כאן נכנסת תרומתו השלישית של המאמר: הפניית זרקור לדרך שבה ההקשר הפרטני של חובת ההשגחה מצדיק גישה שונה מזו הנוהגת בהקשר של תקיפת החלטות עסקיות קונקרטיות, כגון על ידי פרשנות ליברלית יותר למתן גילוי מסמכים מקדים, וחשדנית יותר לניסיונותיהם של הנתבעים לקחת לידיהם את השליטה בתביעה.

Note: Downloadable document in Hebrew.

Keywords: חובות נושאי משרה, דיני חברות, ציות לחוק, תכנית ציות פנימי, ועדת תביעות, גילוי מסמכים מקדים, פטור בדיעבד, סעדים

JEL Classification: K22, K41, K42

Suggested Citation

Shapira, Roy, מחדל בפיקוח וחובת ההשגחה Director Oversight Duties (January 21, 2021). משפט ועסקים כד 559 (2021), Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3770579 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3770579

Roy Shapira (Contact Author)

Stigler Center, University of Chicago Booth School of Business ( email )

Walker Hall
Chicago, IL 60637
United States

ECGI ( email )

c/o the Royal Academies of Belgium
Rue Ducale 1 Hertogsstraat
1000 Brussels
Belgium

Reichman University ( email )

P.O. Box 167
Herzliya, 4610101
Israel
972-9-9602410 (Phone)
972-9-9527996 (Fax)

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
539
Abstract Views
1,533
Rank
86,759
PlumX Metrics