חובת ההגינות, בעלי כוח הכרעה וחברות ללא גרעין שליטה
Shareholder Responsibility, Effective Power and Dispersed Ownership Structure

25 Pages Posted: 31 Jan 2021

See all articles by Moran Ofir

Moran Ofir

Interdisciplinary Center (IDC) Herzliyah

Date Written: January 24, 2021

Abstract

תקציר בעברית: בשנים האחרונות ניכרת בשוק ההון הישראלי, מגמה של שינוי מבנה הבעלות, במסגרתה מספר הולך וגדל של חברות עובר ממבנה בעלות הכולל בעלי מניות המחזיקים בגרעין שליטה ולצידם בעלי מניות מיעוט למבנה של בעלות מבוזרת. בחברה ללא בעל שליטה, יכולים בעלי מניות דומיננטיים ואקטיביסטים, המחזיקים בשיעור נמוך של מניות החברה, להשפיע ואף להטות את הכף בהחלטות המתקבלות ולהכווין את עסקי החברה. בשל כך, חוק החברות מטיל חובת הגינות לא רק על בעלי שליטה אלא גם על בעלי כוח הכרעה אלא שלצד החובה בולט העדרה של הגדרה ברורה ומפורשת למושג כוח הכרעה. המאמר דן בחובתם זו של בעלי כוח הכרעה ומציע מבחן לאמידת כוח ההכרעה השאול מתחום תורת המשחקים השיתופיים. המבחן מתבסס על ערך שפלי ועל מדד הכוח של שפלי ושוביק ומציג את יישומו על ההחלטות המתקבלות באסיפת בעלי המניות לצורך אמידת כוח הכרעתם של בעלי מניות מיעוט בהחלטות שונות. מבחן זה, כמפורט במאמר, פשוט להפעלה, נבחן בצורה אובייקטיבית המבוססת על המערכת העובדתית שהתקיימה בעת קבלת ההחלטה הנבחנת ואינו מוגבל למבני בעלות ספציפיים, לשווקים מסוימים ולזמנים הנוכחיים. אימוץ המבחן צפוי להגביר את הודאות המשפטית באשר להטלת חובות על בעלי מניות מיעוט בעלי כוח הכרעה ובכך לצמצם את בעית הנציג הנוצרת כתוצאה מהפער בין חלקם הפורמלי בחברה לבין כוחם האפקטיבי.

Note: Downloadable document in Hebrew.

Keywords: חובת הגינות, בעלי שליטה, בעלי כוח הכרעה, תורת המשחקים, ערך שפלי

JEL Classification: K22, C71, E44, D63

Suggested Citation

Ofir, Moran, חובת ההגינות, בעלי כוח הכרעה וחברות ללא גרעין שליטה
Shareholder Responsibility, Effective Power and Dispersed Ownership Structure (January 24, 2021). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3772164 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3772164

Moran Ofir (Contact Author)

Interdisciplinary Center (IDC) Herzliyah ( email )

P.O. Box 167
Herzliya, 46150
Israel

Do you want regular updates from SSRN on Twitter?

Paper statistics

Downloads
267
Abstract Views
678
rank
157,098
PlumX Metrics