Advocaten in Europa: vertegenwoordiging op het hoogste niveau? (Lawyers in Europe: Representation at the Highest Level?)

Jos Hoevenaars PhD, 'Advocaten in Europa: vertegenwoordiging op het hoogste niveau?', RdW 2019-3, p. 7-29

23 Pages Posted: 6 May 2021

Date Written: October 1, 2019

Abstract

Dutch Abstract: Onderzoek naar het belang van vertegenwoordiging geeft aan dat advocaten niet alleen bijdragen aan positieve resultaten van juridische procedures door hun inhoudelijke expertise, maar ook door de relationele expertise die ze inbrengen. Dit laatste duidt op de relationele aspecten van het navigeren door het rechtssysteem en haar instituties. In dit paper worden deze inzichten gebruikt om de zeer specifieke en atypische praktijk van de prejudiciële procedure in het Europese rechtssysteem te onderzoeken om te laten zien hoe advocaten omgaan met een dergelijke onverwachte verandering van (juridische) context. De empirische gegevens, verzameld via semi-gestructureerde interviews met achtentwintig advocaten met eerdere ervaring met de procedure, onthullen de significante wijze waarop de positieve bijdrage van advocaten aan dergelijke zaken wordt ondermijnd door hun gebrek aan zowel inhoudelijke als relationele expertise bij het bepleiten van een zaak voor het Europese Hof van Justitie. Het feit dat dergelijke zaken niet noodzakelijkerwijs in handen vallen van de professionals die het best zijn uitgerust om dergelijke geschillen voor het Hof te bepleiten, en het feit dat met name de minder welgestelde partijen geen verdere expertise kunnen inhuren, duidt op een benadeelde positie voor deze groep procespartijen in het effectief behartigen van hun belangen op Europees niveau.

English Abstract: Research on the significance of representation indicates that lawyers contribute to positive outcomes of legal procedures not only by their substantive expertise but also by the relational expertise they bring. The latter involves understanding how to navigate the relationships involved in getting work done. In this paper these insights are used to investigate the highly specific and atypical practise of the preliminary reference procedure in the European legal system in order to reveal how lawyers deal with such an unexpected change of (legal) context. The empirical data, collected through semi-structured interviews with twenty-eight lawyers with past experience with the procedure, reveals the significant ways in which lawyers’ positive contribution to such cases is undermined by their lack of both substantive and relational expertise in pleading a case before the European Court of Justice. The fact that such cases do not necessarily fall into the hands of the professionals best equipped to plead such disputes before the Court, and the inability of the less well-off parties in particular to hire further expertise, points in the direction of a disadvantaged position for this group of litigants in having their interest represented effectively at the European level.

Note: Downloadable document is in Dutch.

Keywords: Court of Justice, Representation, Lawyers, Relational Expertise, Litigation

JEL Classification: K41

Suggested Citation

Hoevenaars, Jos, Advocaten in Europa: vertegenwoordiging op het hoogste niveau? (Lawyers in Europe: Representation at the Highest Level?) (October 1, 2019). Jos Hoevenaars PhD, 'Advocaten in Europa: vertegenwoordiging op het hoogste niveau?', RdW 2019-3, p. 7-29, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3810078

Jos Hoevenaars (Contact Author)

Erasmus School of Law ( email )

Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA
Rotterdam, Zuid-Holland 3023AS
Netherlands

Do you have negative results from your research you’d like to share?

Paper statistics

Downloads
12
Abstract Views
140
PlumX Metrics