Netherlands Commercial Court als mogelijke WHOA-rechter bij internationale herstructureringen (Jurisdiction of the Netherlands Commercial Court for WHOA proceedings in international restructurings)

Herstructurering & Recovery Online 2021/W-001

21 Pages Posted: 10 May 2021

See all articles by Gert-Jan Boon

Gert-Jan Boon

Leiden University - Leiden Law School

Vriesendorp Reinout

affiliation not provided to SSRN

Robin Sijbesma

affiliation not provided to SSRN

Date Written: January 25, 2021

Abstract

Dutch abstract: De Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) is door de wetgever vormgegeven om ook in de internationale, grensoverschrijdende herstructureringspraktijk te worden toegepast. Ondanks diverse aspecten van de WHOA die dit bevorderen blijft één aspect nagenoeg onbesproken: de procestaal. In de parlementaire discussie heeft de minister voor Rechtsbescherming kort opgemerkt dat slechts Nederlands als procestaal een beperking kan zijn voor de WHOA en dat ‘[w]ellicht (…) in de toekomst geëxperimenteerd (kan) worden met behandeling van WHOA-zaken en het doen van gerechtelijke uitspraken in het Engels, zoals nu al gebeurt met commerciële geschillen bij de Netherlands Commercial Court’.

In deze bijdrage behandelen wij de vraag in hoeverre verzoeken en geschillen in het kader van een WHOA-procedure door de Netherlands Commercial Court (NCC) in het Engels zouden kunnen worden behandeld. De NCC laat hierover zelf onduidelijkheid bestaan in de NCC Rules en het Zaaktoedelingsregister waarin vooralsnog niet wordt ingegaan op WHOA-akkoorden en daarmee samenhangende procedures. De wettelijke bevoegdheid van de NCC omvat echter naar onze mening al wel de WHOA-procedures. Alleen dient de NCC hiertoe enerzijds haar wettelijke bevoegdheid niet beperkt uit te leggen en anderzijds haar organisatie in te richten op de behandeling van een WHOA-procedure door rechters uit de ‘WHOA-pool’. Als de NCC deze route niet zelf zou willen faciliteren, biedt de Tijdelijke Experimentenwet rechtspleging (Experimentenwet) de Minister een tijdelijk alternatief voor behandeling van WHOA-procedures bij de NCC.

English abstract: The Dutch legislator drafted the Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) in such a way that it can also be used in international, cross-border restructurings. Although various aspects of the WHOA support its international use, one aspect is left largely unaddressed: the language of the case. During the parliamentary discussions on the WHOA, the Minister for Legal Protection observed that the use of Dutch as the sole language of the case could be an impediment in practice. Therefore, he suggested that in the future, there could be experiments to use English as the language of the case, as is currently already done for other commercial disputes before the Netherlands Commercial Court (NCC).

In this paper, we explore to what extent requests and disputes in the course of a WHOA proceeding could be dealt with in English by the NCC. In the NCC Rules, as well as in the Case Allocation Register (Zaaktoedelingsregister), the NCC does not address whether and to what extent it can hear requests in a WHOA proceeding. We argue that, the NCC’s statutory jurisdiction extends to requests in WHOA proceedings. Therefore, the NCC should not interpret the scope of its own jurisdiction restrictively. Furthermore, the NCC should be organised in such a way that the judges, which are part of the ‘pool’ of WHOA judges, can hear cases in English before the NCC. Should the NCC not facilitate this route itself, the Temporary Act on Experiments in Administration of Justice (Tijdelijke Experimentenwet rechtspleging) would allow the Minister to authorise the NCC, by way of a temporary experiment, to hear requests regarding a WHOA proceeding before the NCC.

Keywords: Netherlands Commercial Court, NCC, Restructuring, Herstructurering, Dutch, WHOA, Scheme

JEL Classification: G33; G34; K20; K22; K33; K40; L50

Suggested Citation

Boon, Gert-Jan and Reinout, Vriesendorp and Sijbesma, Robin, Netherlands Commercial Court als mogelijke WHOA-rechter bij internationale herstructureringen (Jurisdiction of the Netherlands Commercial Court for WHOA proceedings in international restructurings) (January 25, 2021). Herstructurering & Recovery Online 2021/W-001, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3824330

Gert-Jan Boon (Contact Author)

Leiden University - Leiden Law School ( email )

P.O. Box 9520
2300 RA Leiden, NL-2300RA
Netherlands

Vriesendorp Reinout

affiliation not provided to SSRN

Robin Sijbesma

affiliation not provided to SSRN

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
41
Abstract Views
253
PlumX Metrics