מחלות רקע: העמקת המסחור של מהגרי עבודה והפרות חופש התנועה בעידן הקורונה
COVID-19’s Impact on Non-Israeli Workers: Vulnerability, Commodification and Hope

סוציולוגיה ישראלית (כא) 2

8 Pages Posted: 26 Apr 2021

See all articles by Yahel Kurlander

Yahel Kurlander

Tel Aviv University - Buchmann Faculty of Law; Tel-Hai College

Maayan Niezna

University of Liverpool, School of Law & Social Justice, Students

Hila Shamir

Tel Aviv University - Buchmann Faculty of Law

Date Written: April 20, 2021

Abstract

תקציר בעברית:
בימים כתיקונם, העובדים הלא–ישראלים בענפי החקלאות, הבניין והסיעוד סובלים ממגוון "מחלות רקע". את
הרגולציה של העסקתם מאפיינת פגיעות מבנית המתבטאת, בין היתר, במגבלות על ניידות במרחב ובשוק העבודה ובבידודם מקהילות ורשתות תמיכה. פגיעות זו החריפה בעת מגפת הקורונה. מסקירה של שלושת ענפי ההעסקה עולה כי בתקופת הקורונה העמיק המסחור של מהגרי עבודה וראייתם כאמצעי ייצור, ובעיקר הוחרף הבידוד של העובדים בענף הסיעוד וצומצמה הזכות המוגבלת ממילא של עובדים פלסטינים בענף הבניין לזמן פנוי בלא פיקוח. לצד זאת, השינויים כתוצאה מהמגפה גם משכו תשומת לב לבעיות מבניות ולמבנה הייחודי של יחסי העבודה — בפרט בענף הסיעוד — ואף הובילו למהלכים חדשים, פוליטיים ומשפטיים, המעוררים תקווה לשיפור זכויות העובדים. יתרה מזו, ניתוח ראשוני מעלה שבענף החקלאות, למשך זמן מסוים אתגרי הקורונה הובילו לחיזוק כוח המיקוח של מהגרי העבודה בשל מחסור בידיים עובדות, וכך אף שיפרו את יכולתם להחליף מעסיקים

English Abstract:
Non-Israeli workers in agriculture, construction and caregiving suffer from a variety of “underlying conditions.” The vulnerability inherent in their terms of employment is expressed in limited labor market mobility and physical and social isolation. The COVID-19 pandemic has exacerbated the vulnerability and commodification of these workers. In particular, pandemic-related restrictions have further isolated caregivers and increased employers’ tight control of every aspect of Palestinian workers lives while in Israel. On the other hand, the changes engendered by the COVID-19 crisis have drawn attention to structural flaws in work relations (especially in the care sector) and have led to new political and legal measures that offer hope for improving workers’ rights. Furthermore, an initial analysis indicates that the pandemic has strengthened the bargaining power of agricultural migrant workers due to the shortage of working hands, thus increasing their labor market mobility.

Note: Downloadable document in Hebrew.

Keywords: מהגרי עבודה, עובדים פלסטינים, חופש תנועה, קורונה

JEL Classification: 3830342

Suggested Citation

Kurlander, Yahel and Niezna, Maayan and Shamir, Hila, מחלות רקע: העמקת המסחור של מהגרי עבודה והפרות חופש התנועה בעידן הקורונה
COVID-19’s Impact on Non-Israeli Workers: Vulnerability, Commodification and Hope (April 20, 2021). סוציולוגיה ישראלית (כא) 2, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3830342

Yahel Kurlander (Contact Author)

Tel Aviv University - Buchmann Faculty of Law ( email )

Ramat Aviv
Tel Aviv, 69978
Israel

Tel-Hai College ( email )

Israel

Maayan Niezna

University of Liverpool, School of Law & Social Justice, Students ( email )

Liverpool
United Kingdom

Hila Shamir

Tel Aviv University - Buchmann Faculty of Law ( email )

Ramat Aviv
Tel Aviv, 69978
Israel
972-3-6408771 (Phone)

HOME PAGE: http://www.law.tau.ac.il/Eng/?CategoryID=146

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
120
Abstract Views
598
Rank
437,508
PlumX Metrics