Onderzoek naar een signaleringswaarde voor te hoog vermogen bij schoolbesturen (Research into a Signaling Value for Too High Equity Capital among School Boards)

14 Pages Posted: 6 May 2021

Date Written: April 29, 2021

Abstract

Dutch Abstract: Al sinds de invoering van de lumpsumbekostiging is de vraag wat de optimale omvang is van vermogens van schoolbesturen. Al een aantal jaren achtereen hebben zij positieve financiële resultaten die zij aan de reserves toevoegen. De Inspectie van het Onderwijs is gevraagd onderzoek te doen naar een methode om mogelijk te hoge reserves te signaleren.

Dit heeft zij gedaan door allereerst een aantal eerdere onderzoeken naar hetzelfde onderwerp door te nemen. Op basis daarvan heeft zij een methodiek gekozen die mogelijk geschikt is voor het doel. Daarmee heeft zij onderzoek uitgevoerd bij 132 schoolbesturen. Voorts heeft zij deskundigen geraadpleegd en aanvullende analyses op financiële data uitgevoerd.

Het resultaat is een aanpassing van de gekozen methode die mogelijk te hoge vermogens signaleert en die geschikt is voor communicatie met belanghebbenden rond de school. Op de methode is een stress test uitgevoerd om mogelijk negatieve effecten voor de continuïteit in kaart te brengen. Van dergelijke effecten is geen sprake. De uitkomst van het onderzoek is in 2020 naar de Tweede Kamer gestuurd.

English Abstract: Ever since the introduction of block grant sum funding in Dutch education, the question has been what the optimal size of the equity capital of school boards is. For a number of years in a row they have had positive financial results which they have added to their equity. The Education Inspectorate has been asked to research a method for identifying possibly too high financial reserves.

The inspectorate has done so by first analyzing a number of previous studies on the same subject. Based on this, she has chosen a method that may be suitable for the purpose. She used this to conduct further research at 132 school boards. She also consulted several experts and performed additional analyzes on financial data.

This had led to an adaptation of the chosen method that detects possibly too high equity and that is suitable for communication with stakeholders around the school. A stress test was performed on the method to identify possible negative effects on financial continuity. There are no such effects. The report of the research was sent to the Parliament in 2020.

Note: Downloadable document is in Dutch.

Keywords: financial supervision, education, signal value, excessive capital

Suggested Citation

Verkroost, Jos, Onderzoek naar een signaleringswaarde voor te hoog vermogen bij schoolbesturen (Research into a Signaling Value for Too High Equity Capital among School Boards) (April 29, 2021). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3836751 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3836751

Jos Verkroost (Contact Author)

Ministerie van OCW ( email )

Den Haag
Netherlands

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
16
Abstract Views
126
PlumX Metrics