Determination of Affecting Factors on Profitability of Banking Sector: An Examination upon the Turkish Banking Sector for the Period of 2006-2018 (Bankacılık Sektöründe Karlılığı Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Türk Bankacılık Sektörünün 2006-2018 Dönemi Üzerine Bir İnceleme)

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Cilt 24, Sayı 1, Nisan 2021

14 Pages Posted: 11 May 2021

Date Written: April 30, 2021

Abstract

English Abstract: Although net profit of Turkish Banking Sector (TBS) has reached TL 54.1 billion in 2018, the profitability of TBS has been decreasing. Return on assets of TBS has decreased from 2.3% in 2006 to 1.4% in 2018. Similarly, return of equity of TBS has decreased from 18.8% in 2006 to 10.50% in 2018. These figures verify the decreasing trend in profitability. This trend presents risks for limiting of providing credits of banks. Therefore, the level of profitability of TBS has importance. Affecting factors on profitability should be detected first in order to keep profitability stable. In this context, Multivariate Adaptive Regression Splines (MARS) method, 11 explanatory variables, and quarterly data are used between 2006 and 2018. It is determined that net profits, credits, capital, nonperforming loans (NPL)/total credits, total assets, and USD/TL foreign exchange rate (FER) affect the profitability of banking sector in Turkey. Necessary measures should be taken by regulatory authorities to keep net profit stable and increase the profitability of the sector from the current level. Hence, banks could have the opportunity to provide much more credits for financing and supporting economic growth.

Turkish Abstract: Türk Bankacılık Sektörü’nün (TBS) net karı 2018 yılında 54,1 milyar TL’ye ulaşmasına karşın sektörün karlılığı bir süredir azalmaktadır. 2006 yılında %2,3 olan aktif karlılığı 2018 yılında %1,4’e gerilemiştir. Benzer şekilde, 2006 yılında %18,8 olan özkaynak karlılığı 2018 yılında %10,50’ye gerilemiştir. Bu rakamlar, karlılıktaki düşüş eğilimini doğrulamaktadır. Bu eğilim bankaların kredi verme kapasitini sınarladığı için risk oluşturmaktadır. Bu nedenle, TBS’nin karlılık seviyesi önem taşımaktadır. Karlılık seviyesinin sürdürülebilirliğini salğamak için öncelikle karlılığı etkileyen faktörler belirlenmelidir. Bu kapsamda, Çok Değişkenli Uyumlu Regresyon Uzanımları (MARS) yöntemi, 11 açıklayıcı değişken ve 2006-2018 dönemindeki üç aylık veriler kullanılmıştır. Net karın, kredilerin, sermayenin, sorunlu krediler/toplam krediler oranının, toplam aktiflerin ve USD/TL döviz kurunun Türkiye’de bankacılık sektörünün karlılığını etkilediği belirlenmiştir. Düzenleyici otoriteler tarafından karlılığın sürdürülebilirliğinin sağlanmasına ve mevcut seviyesinden yukarı çekilmesine yönelik tedbirler alınmalıdır. Böylece, bankalar finansman ve ekonomik büyümenin desteklenmesine yönelik daha fazla kredi sağlanması imkânına kavuşacaklardır.

Keywords: Banking Sector, Profitability, Affecting Factors, MARS, Turkey

Suggested Citation

Kartal, Mustafa Tevfik, Determination of Affecting Factors on Profitability of Banking Sector: An Examination upon the Turkish Banking Sector for the Period of 2006-2018 (Bankacılık Sektöründe Karlılığı Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Türk Bankacılık Sektörünün 2006-2018 Dönemi Üzerine Bir İnceleme) (April 30, 2021). SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Cilt 24, Sayı 1, Nisan 2021, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3838450

Mustafa Tevfik Kartal (Contact Author)

Borsa Istanbul ( email )

Reşitpaşa Mah. Borsa İstanbul Cad. No: 4
Borsa İstanbul Cad. No: 4
Istanbul, 34467
Turkey

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
4
Abstract Views
33
PlumX Metrics