Коя е истинската конспирация? (May the Real Conspiracy Please Stand Up?)

Perspectives on Politics 2021

38 Pages Posted: 26 May 2021

See all articles by Nikolay Marinov

Nikolay Marinov

University of Houston - Department of Political Science

Maria Popova

McGill University

Date Written: May 13, 2021

Abstract

Bulgarian Abstract: В началото на пандемията изглеждаше, че най-голямата заплаха за демокрацията, свързана с COVID, в Източна Европа и навсякъде другаде, е увеличаването на силата на изпълнителната власт. Фокусът върху поведението на изпълнителната власт обаче може да ни накара да пренебрегнем по-голяма заплаха за източноевропейската демокрация. Ние твърдим, че първородния грях на източноевропейските демокрации, „превзетата държава“, се е влошил от възхода на теориите на конспирацията, чийто запас само расте с добавянето на дезинформация за CОVID. Източноевропейските избиратели се борят да разграничат „истинската“ политическа конспирация, която позволява на частни интереси да контролират държавата, и конспирациите без емпирична основа, като отричането на COVID, наличието на световно правителство или политическата коректност като тираничен заговор. В резултат, конспиративните теории дават възможност на превзелите държавата да разцепят реформаторската опозиция и да запазят хватката си, като същевременно твърдят, че управляват компетентно и в съответствие с европейските ценности. Използваме оригинално проучване от България и международно проучване GLOBSEC 2020, за да изследваме тази хипотеза. Призоваваме за повече изследвания как конспиративните виждания обясняват процесите на демократично отстъпление.

English Abstract: At the start of the pandemic, it looked like the biggest COVID-related threat to democracy, in Eastern Europe and elsewhere, was executive aggrandizement. This focus, however, may lead us to overlook a bigger threat to Eastern European democracy. We argue that Eastern European democracies' original sin of state capture has been exacerbated by the rise of conspiracy theories, whose stock has only increased with the addition of COVID misinformation. Eastern European voters struggle to differentiate between the `true' political conspiracy that enables private interests to control the state and conspiracies without empirical basis, such as COVID denialism, world government, or political correctness as a tyrannical plot. As a result, conspiracy theories enable the state capture camp to divide the reformist opposition and maintain their grip, while simultaneously claiming that they are governing competently and in line with European values. We use an original survey from Bulgaria and a GLOBSEC 2020 cross-national survey to explore this hypothesis. Finally, we draw some theoretical implications from the empirical evidence for assessing the nature of democratic backsliding in Eastern Europe. We call for more research on the conspiracy cleavage as a factor in explaining backsliding processes.

Note: Downloadable document is in Bulgarian.

Keywords: демокрация, конспирации, Източна Европа

Suggested Citation

Marinov, Nikolay and Popova, Maria, Коя е истинската конспирация? (May the Real Conspiracy Please Stand Up?) (May 13, 2021). Perspectives on Politics 2021, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3846962 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3846962

Nikolay Marinov (Contact Author)

University of Houston - Department of Political Science ( email )

TX 77204-3011
United States

HOME PAGE: http://www.nikolaymarinov.com

Maria Popova

McGill University ( email )

Canada

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
49
Abstract Views
267
PlumX Metrics