Procederen voor de Hoogste Rechter: Empowerment of Vervreemding? (Litigating at the Highest Court: Empowerment or Alienation?)

J. Hoevenaars, ‘Procederen voor de hoogste rechter: Empowerment of Vervreemding?’, in A. Böcker & P. Minderhoud (eds.), Reguleren en Procederen. Bijdragen aan het seminar ter gelegenheid van de pensionering van Tetty Havinga, Wolf Legal Publishing 2020, p. 49-59;

13 Pages Posted: 24 May 2021

Date Written: January 1, 2020

Abstract

Dutch abstract: In deze bijdrage aan een seminar ter gelegenheid van het afscheid van Tetty Havinga breng ik twee onderzoekslijnen samen. Enerzijds mijn doctoraatsonderzoek naar rechtszaken die door verzoeken om een prejudiciële beslissing van Nederlandse rechtbanken aan het Hof van Justitie van de Europese Unie in Luxemburg terecht zijn gekomen, en anderzijds mijn postdoctoraal onderzoek naar het vraagstuk van professionele vertegenwoordiging in het burgerlijk recht. Ik bespreek eerst kort de theoretische achtergrond van de rol van advocaten in de rechtbank, en waarom hun aan- of afwezigheid relevant is. Vervolgens pas ik dit theoretisch kader toe op de resultaten van mijn promotieonderzoek naar rechtszaken voor het Hof van Justitie. Ik illustreer inzichten met enkele citaten uit de interviews die ik met advocaten heb gedaan. Ten slotte trek ik enkele conclusies over wat deze resultaten ons vertellen over juridische vertegenwoordiging bij het Europese Hof van Justitie.

English abstract: This is a contribution to a seminar for the occasion of the retirement of Tetty Havinga, my doctoral supervisor. In this contribution I bring together two lines of research. On the one hand, my doctoral research into legal cases brought by references for a preliminary ruling from Dutch courts to the Court of Justice of the European Union in Luxembourg, and on the hand, my postdoctoral research into the issue of professional representation in civil justice. I first briefly discuss the theoretical background of the role of lawyers in court, and why their presence or absence is relevant. Then I apply this theoretical framework to the results from my PhD research into court cases before the Court of Justice. I illustrate insights with some quotes from the interviews I did with lawyers. Finally, I draw some conclusions about what these results tell us about legal representation before the European Court of Justice.

Note: Downloadable document is in Dutch.

Keywords: legal empowerment, lawyers, Court of Justice of the European Union, Preliminary Reference Procedure, Relational Expertise

JEL Classification: K33, K37

Suggested Citation

Hoevenaars, Jos, Procederen voor de Hoogste Rechter: Empowerment of Vervreemding? (Litigating at the Highest Court: Empowerment or Alienation?) (January 1, 2020). J. Hoevenaars, ‘Procederen voor de hoogste rechter: Empowerment of Vervreemding?’, in A. Böcker & P. Minderhoud (eds.), Reguleren en Procederen. Bijdragen aan het seminar ter gelegenheid van de pensionering van Tetty Havinga, Wolf Legal Publishing 2020, p. 49-59;, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3847622

Jos Hoevenaars (Contact Author)

Erasmus School of Law ( email )

Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA
Rotterdam, Zuid-Holland 3023AS
Netherlands

Do you have negative results from your research you’d like to share?

Paper statistics

Downloads
8
Abstract Views
126
PlumX Metrics