Kredi/Mevduat Oranı (KMO) Gelişiminin Kredi Faiz Oranlarına Etkisi: Nedensellik Analizi ile Türkiye Üzerine Bir İnceleme [The Effects of Loan to Deposit Ratio (LDR) Development on Loan Interest Rates: An Examination upon Turkey by Causality Analysis]

8 Pages Posted: 8 Jun 2021

See all articles by Mustafa Tevfik Kartal

Mustafa Tevfik Kartal

Borsa Istanbul

Abdurrahman Çeti̇n

Government of the Republic of Turkey - Banking Regulation and Supervision Agency (BDDK)

Ömer Faruk Tan

Marmara University - Department of Accounting-Finance

Date Written: June 8, 2021

Abstract


Turkish Abstract:
2002 sonrasında bankacılık sektörünün büyüme sürecine girmesiyle birlikte finansal göstergelerde gelişme yaşanmaktadır. Önemli göstergelerden bazıları aktif büyüklüğü, kredi hacmi ve özkaynak karlılığıdır. Bir diğer önemli gösterge ise KMO’dur. 2006 yılsonunda %71,18 seviyesinde olan KMO, 2012 Mart ayında ilk kez %100’ü geçerek %100,38 oranına ulaşmış, 2018 Haziran ayında %123,9 oranı ile tarihi zirve yaptıktan sonra düşüş eğilimine girerek 2019 Eylül ayında %112 olmuştur. KMO’daki artış eğiliminin faiz oranları üzerinde baskı oluşturduğu düşünülmektedir. Bu amaçla, 2006/1-2019/9 dönemindeki aylık veriler kullanılarak Türkiye’de KMO ile seçilmiş faiz türleri arasındaki nedensellik ilişkisi incelenmiştir. Çalışma sonucunda, KMO ile mevduat faiz oranı arasında nedensellik ilişkisi bulunduğu belirlenmiştir. Dolayısıyla, Türkiye’de kredi faizlerindeki artışın önlenmesi için, KMO gelişiminin kontrol altında tutulmasına ve böylece temel fonlama kaynağı olan mevduat faizlerinin artışının önlenmesine yönelik tedbirler alınmalıdır.

English Abstract:
There has been a development in financial indicators with the banking sector come up with the growth process after 2002. Some of the important indicators are asset size, loan volume, and return on equity. One of the other important indicators is LDR. LDR was at the level of 71.18% as of 2006 end, exceeding 100% for the first time in March 2012 and reached 100.38%, after peaking at the level of 123.9% in June 2018, it entered into a downward trend and became 112% in September 2019. It is thought that the increasing trend in LDR puts pressure on interest rates. For this aim, causality relationship between LDR and selected interest rate types is examined in Turkey by using monthly data for the period of 2006/1-2019/9. As a result of the study, it is defined that there is a causality relationship between LDR and deposit interest rate. Therefore, necessary precautions should be taken to keep the development of LDR under control and hence prevent the increase of deposit interest rates, which is the main source of funding, in order to prevent the increase in the loan interest rate in Turkey.

Keywords: Granger Causality Test, Interest Rates, LDR, Turkey

JEL Classification: C22, E43, E51, G21

Suggested Citation

Kartal, Mustafa Tevfik and Çeti̇n, Abdurrahman and Tan, Ömer Faruk, Kredi/Mevduat Oranı (KMO) Gelişiminin Kredi Faiz Oranlarına Etkisi: Nedensellik Analizi ile Türkiye Üzerine Bir İnceleme [The Effects of Loan to Deposit Ratio (LDR) Development on Loan Interest Rates: An Examination upon Turkey by Causality Analysis] (June 8, 2021). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3862085 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3862085

Mustafa Tevfik Kartal (Contact Author)

Borsa Istanbul ( email )

Reşitpaşa Mah. Borsa İstanbul Cad. No: 4
Borsa İstanbul Cad. No: 4
Istanbul, 34467
Turkey

Abdurrahman Çeti̇n

Government of the Republic of Turkey - Banking Regulation and Supervision Agency (BDDK) ( email )

Ataturk Bulvari
No:191
Ankara, Ankara 06680
Turkey

Ömer Faruk Tan

Marmara University - Department of Accounting-Finance ( email )

Bahcelievler Campus, Ressam Namık İsmail Sokak
No: 1, Bahçelievler
Istanbul, 34840
Turkey

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
16
Abstract Views
169
PlumX Metrics