חדשנות בדיני המקרקעין
Innovation in Land Law

Mekarkein 20(2) 3 (2021) חיים זנדברג "חדשנות בדיני המקרקעין" מקרקעין כ(2) 3 (2021)

34 Pages Posted: 2 Nov 2021 Last revised: 21 Jan 2022

See all articles by Haim Sandberg

Haim Sandberg

College of Management (Israel) - School of Law

Date Written: April 1, 2021

Abstract

תקציר בעברית: פורסם כ: חיים זנדברג "חדשנות בדיני המקרקעין" מקרקעין כ(2) 3 (2021).
בשנים האחרונות הפך המושג חדשנות למותג מצליח. חברות מנסות למשוך מוחות יצירתיים לסביבות עבודה מעוררות חדשנות. חוקרים בתחומים שונים מנסים להתחקות אחר מאפייניה של החדשנות כדי למצוא דרכים לטפחה ולהגביר את תועלותיה. האם תופעת החדשנות קיימת גם במשפט? המשפט מלווה את תופעת החדשנות בתחומים אחרים, אך גם מושפע מחדשנות שמיובאת מחוצה לו. המשפט גם מחדש יש מאין מושגים, דוקטרינות תיאוריות וטכניקות משפטיות. עם זאת, יש מעט מאוד כתיבה מחקרית שעוסקת בניתוח סוגים של חדשנות משפטית ובהערכת הגורמים לחדשנות זו.

בשנים האחרונות שוטף את העולם גל של חדשנות טכנולוגית שמבקש לרתום חידושים טכנולוגיים כדי לחולל חדשנות משפטית בתחומים שהמשפט מעורב מסורתית בהסדרתם. גל זה הגיע לאחרונה גם לדיני המקרקעין שנחשבים בדרך כלל לענף משפט שמרני. הטכנולוגיה משפרת את ההנגשה של מידע מקוון בנוגע למקרקעין, מאפשרת שיתוף מידע ועסקאות מקוונות במקרקעין, מקוונת את המרשם ואת הליך הרישום ומתיימרת לבזר את רישום המקרקעין ולנתקו מפיקוח ממלכתי. כמו כן היא מאפשרת מדידה, רישום וחלוקה תלת-ממדיים של מקרקעין. חידושים אלה מעוררים בקרב משפטנים וחובבי טכנולוגיה העוסקים בתחום רגשות מעורבים של התלהבות, מחד גיסא, או רתיעה, מאידך גיסא. האם ההתלהבות או הרתיעה מוצדקות?

טענתי המרכזית במאמר היא, כי אין יחס ישר בין עוצמת החדשנות הטכנולוגית החודרת לתחום לבין מידת תרומתה ליצירתה של חדשנות משפטית. הטכנולוגיה משפיעה על המציאות באופן ניכר כאשר היא נותנת מענה לצרכים אמיתיים או כאשר היא יוצרת אפשרויות שימוש חדשות ונחוצות מבחינה כלכלית. שינויים כאלה עשויים גם להצריך חדשנות משפטית. עם זאת, לא כל חדשנות טכנולוגית ולו גם מרחיקת לכת, מביאה עמה חדשנות משפטית. יש גם התקדמות טכנולוגית ניכרת שתרומתה לשיפור המציאות או המשפט קטנה או, לעיתים, מזיקה. את טענתי זו אבסס הן על תובנות שהפיק חקר החדשנות בתחומים שונים, הן מניתוח כללי של תופעת החדשנות המשפטית והן, בעיקר, מניתוח נוקדני של מספר חידושים טכנולוגיים שחדרו או מבקשים לחדור לדיני המקרקעין בעת האחרונה.

Note: Downloadable document in Hebrew.

Keywords: Innovation Land Law Israel

Suggested Citation

Sandberg, Haim, חדשנות בדיני המקרקעין
Innovation in Land Law (April 1, 2021). Mekarkein 20(2) 3 (2021) חיים זנדברג "חדשנות בדיני המקרקעין" מקרקעין כ(2) 3 (2021) , Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3954145

Haim Sandberg (Contact Author)

College of Management (Israel) - School of Law ( email )

7 Yitzhak Rabin Blvd.
P.O. Box 25072
Rishon LeZion, IL Israel 75190
Israel
972-3- 9634096 (Phone)

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
197
Abstract Views
478
Rank
290,176
PlumX Metrics