Rekabet Kurulu’nun Yeniden Satış Fiyatının Belirlenmesine Yönelik Kararları: Sanayi İktisadı, AB ve ABD Uygulamaları Açısından Bir İnceleme (Decisions of the Competition Board on Resale Price Maintenance: An Analysis in terms of Industrial Economics, EU and USA Practices)

Baseak CORE Papers No:13, 2021

19 Pages Posted: 6 Jan 2022

See all articles by Emin Köksal

Emin Köksal

Bahcesehir University

Sahin Ardiyok

BASEAK Attorney Partnership

Date Written: November 1, 2021

Abstract

Turkish Abstract: Gerek rekabet hukuku gerekse sanayi iktisadı literatürüne bakıldığında yeniden satış fiyatının belirlenmesi-nin rekabetçi etkilerini ortaya koyan çalışmaların son 10-15 yılda büyük hız kazandığı göze çarpmaktadır. Aynı şekilde rekabet otoritelerinin ve mahkemelerin kararları ile oluşan içtihatta da bu yönde gelişmelerin olduğu görülmektedir. Bu çalışma, yeniden satış fiyatının belirlenmesi uygulamalarına dair iddiaların Rekabet Kurul’u kararlarında nasıl bir yaklaşım ile ele alındığının ve bu yaklaşımın zaman içerisinde nasıl evirildiğinin bir analizini yapmaktadır. Bunu yaparken de rekabet hukuku bakımından öncü olan Avrupa Birliği ve özelikle de Amerika Birleşik Devletleri uygulamaları ile karşılaştırmalı bir çerçeve sunmaktadır.

English Abstract: Studies that emphasize the competitive effects of resale price maintenance have increased during the last 10-15 years in both competition law and industrial economics literature. Similarly, decisions of competition authorities and courts have also evolved in the same direction. This study assesses the Turkish Competi-tion Board’s decisions on allegations related to resale price maintenance. The study seeks to analyze the ap-proach of the Board and its evolution with passing the time. In doing so, it puts a comparative framework vis a vis the leading practices in the United States of America and the European Union.

Note: Downloadable document is in Turkish.

Keywords: Resale Price Maintenance, Vertical Restraints, Competition Law Infringements

JEL Classification: K41, L40, L42

Suggested Citation

Köksal, Emin and Ardiyok, Sahin, Rekabet Kurulu’nun Yeniden Satış Fiyatının Belirlenmesine Yönelik Kararları: Sanayi İktisadı, AB ve ABD Uygulamaları Açısından Bir İnceleme (Decisions of the Competition Board on Resale Price Maintenance: An Analysis in terms of Industrial Economics, EU and USA Practices) (November 1, 2021). Baseak CORE Papers No:13, 2021, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3963806 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3963806

Emin Köksal (Contact Author)

Bahcesehir University ( email )

Ciragan Cd. No:4
Besiktas
Istanbul, 34353
Turkey
2123810000 (Phone)

HOME PAGE: http://https://eminkoksal.com

Sahin Ardiyok

BASEAK Attorney Partnership ( email )

Büyükdere Caddesi Bahar Sokak No.13
River Plaza Kat 11-12
Istanbul, 34394
Turkey
+90 212 329 30 85 (Phone)

HOME PAGE: http://https://www.baseak.com/en/sardiyok

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
181
Abstract Views
652
Rank
264,891
PlumX Metrics