De effectiviteit van de medeplichtigheidshandelingen bij internationale misdrijven – de zaken Van Anraat en Kouwenhoven

Nederlands Tijdschrift voor Strafrecht, afl. 3, p. 138.

25 Pages Posted: 18 Nov 2021

See all articles by Goran Sluiter

Goran Sluiter

University of Amsterdam - Faculty of Law; Rethinking SLIC Project

Date Written: July 23, 2021

Abstract

Bij medeplichtigheid is naar Nederlands recht vereist dat de verleende bijstand enig effect op het gronddelict heeft gehad. Deze bijdrage onderzoekt of bij internationale misdrijven, die zich kenmerken door grootschaligheid en bijzondere ernst, of dit effectiviteitsvereiste een andere, meer gevaarzettende, invulling zou moeten krijgen. De zaken Van Anraat en Kouwenhoven, waarin het ging om medeplichtigheid door het leveren van (grondstoffen voor) wapens in langdurige en complexe conflicten, bieden voldoende aanknopingspunten voor zo’n invulling. De bijdrage geeft een kader op grond waarvan de rechter een subjectievere invulling van het effectiviteitsvereiste bij internationale msidrijven zou kunnen rechtvaardigen.

Keywords: medeplichtigheid, internationale misdrijven, internationaal strafrecht, Van Anraat, Kouwenhoven

JEL Classification: K14, K33, K41, K42

Suggested Citation

Sluiter, Goran, De effectiviteit van de medeplichtigheidshandelingen bij internationale misdrijven – de zaken Van Anraat en Kouwenhoven (July 23, 2021). Nederlands Tijdschrift voor Strafrecht, afl. 3, p. 138., Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3965988

Goran Sluiter (Contact Author)

University of Amsterdam - Faculty of Law ( email )

Amsterdam, 1018 WB
Netherlands

Rethinking SLIC Project ( email )

Nieuwe Achtergracht 166, 1000 BA Amsterdam
Amsterdam

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
10
Abstract Views
45
PlumX Metrics