Migrație și integrare într‐o țară de emigrare Migration and integration in a country of emigration

Presa Universitara Clujeana

221 Pages Posted: 11 Feb 2022

See all articles by Anatolie Coșciug

Anatolie Coșciug

Lucian Blaga University of Sibiu (ULBS); Centrul pentru Studiul Comparat al Migratiei, UBB

Date Written: 2021

Abstract

Această carte abordează una dintre principalele provocări cu care se confruntă tot mai multe societăți contemporane – imigrația și integrarea imigranților. În ciuda numărului tot mai mare de studii privind integrarea imigranților, există în continuare o serie de întrebări care nu au încă un răspuns concludent, întrebări la care acest studiu își propune să ofere posibile răspunsuri sau direcții. Una dintre aceste preocupări ține de numărul mic de studii pe tema integrării imigranților în noile țări de destinație care nu au experiență în gestionarea acestui fenomen. Astfel, în timp ce se depun eforturi constante pentru cercetarea integrării imigranților în țările de destinație, denumite în mod convențional destinații „tradiționale”, au început de asemenea să fie efectuate studii pe această temă și în țările de destinație „emergente”. Cu toate acestea, în continuare nu este suficient de clar cum are loc integrarea imigranților în aceste contexte. De exemplu, nu avem un răspuns clar la întrebarea dacă modalitățile de a înțelege integrarea imigranților, dezvoltate în special în țări cu tradiții îndelungate de primire a imigranților, pot fi aplicate la contextul țărilor de destinație a imigranților care nu au experiență în acest sens. „Testarea” acestor teorii și a modalităților de a măsura integrarea imigranților în alte contexte decât cele unde au fost dezvoltate poate duce la o îmbunătățire a cadrului teoretic pe care este fondată, în prezent, înțelegerea acestui fenomen răspunzând astfel la critici importante aduse acestei literaturi – faptul că este normativă și eurocentrică.

This book addresses one of the main challenges facing more and more contemporary societies - immigration and immigrant integration. Despite the growing number of studies on immigrant integration, there are still a number of questions that do not yet have a conclusive answer, questions to which this study aims to provide possible directions. One of these concerns is the small number of studies on the integration of immigrants in the new destination countries that have no experience in managing this phenomenon. Thus, while constant efforts are being made to research the integration of immigrants in destination countries, conventionally referred to as 'traditional' destinations, studies have also begun on this topic in 'emerging' destination countries. However, it is still not clear enough how immigrants are integrated in these contexts. For example, we do not have a clear answer to the question of whether the ways of understanding the integration of immigrants, developed especially in countries with long traditions of receiving immigrants, can be applied to the context of countries of destination of immigrants without experience. "Testing" these theories and ways to measure the integration of immigrants in contexts other than those where they were developed can lead to an improvement in the theoretical framework on which the understanding of this phenomenon is currently based, thus responding to important criticisms of this literature - the fact that it is normative and Eurocentric.

Keywords: immigration; integration; Romania

JEL Classification: J00

Suggested Citation

Coșciug, Anatolie, Migrație și integrare într‐o țară de emigrare Migration and integration in a country of emigration (2021). Presa Universitara Clujeana, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3966282

Anatolie Coșciug (Contact Author)

Lucian Blaga University of Sibiu (ULBS) ( email )

Sibiu, 550024
Romania

Centrul pentru Studiul Comparat al Migratiei, UBB ( email )

Traian Moșoiu Street, no. 71
Cluj-Napoca, Cluj, Cluj 400132
Romania

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
99
Abstract Views
509
rank
371,051
PlumX Metrics