Kurumsal Yönetim Aracı Olarak Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği: Tam Bağımsızlık Mümkün Mü? (Independent Board Membership as a Corporate Governance Tool: Is Full Independence Possible?)

Kandemir, H. K. (2020). KURUMSAL YÖNETİM ARACI OLARAK BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ: TAM BAĞIMSIZLIK MÜMKÜN MÜ? . Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi , (2) , 435-472 . DOI: 10.33432/ybuhukuk.695372

38 Pages Posted: 11 Jan 2022

Date Written: July 29, 2020

Abstract

Turkish Abstract: Dünya genelinde kurumsal yönetim alanında benimsenmiş bir yönetim aracı olan bağımsız yönetim kurulu üyeliği uygulamasına, ülkemizde de 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nda ve Kurumsal Yönetim Tebliği No. II-17.’nin ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer verilmiştir. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda ise bağımsız yönetim kurulu üyelerine ilişkin Sermaye Piyasası Kanunu mevzuatında yer alan hükümlerin uygulanacağı belirtilmiştir. Buna göre, halka açık şirketlerinin yönetim kurullarında en az iki üyenin icrada görev almayan bağımsız üyeden oluşması öngörülmüştür. Bağımsız yöneticilerin yönetim kurullarındaki temel rolü, icradan sorumlu olan üyelerin faaliyetlerini izlemek ve şirket stratejisinin geliştirilmesine katkıda bulunmaktır. Bu çalışmada, bağımsız yönetim kurulu üyeliği için tasarlanan temel işlevleri özellikle yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin olduğu şirketler açısından sorgulanmıştır. Bu kapsamda, bağımsız yönetim kurulu üyeliğinin etkinliğinin önündeki başlıca engeller tespit edilmiştir. Ayrıca, bu çalışmada tam bağımsızlık için öne sürülen azlığın yönetim kurulunda temsil edilmesi önerileri irdelenmiş ve bu önerilerin eksik yanları değerlendirilmiştir.

English Abstract: In the field of corporate governance, independent board membership as a management tool adopted around the world; in Turkey, it is included in the Capital Markets Law and the Turkish Corporate Governance Principles in the annex of the Communiqué No. II-17.1. The Turkish Commercial Code numbered 6102 states that the Capital Markets Law provisions regarding the independent board members will be applied. Accordingly, it is required that at least two members of the board of directors of the public companies will be independent who do not have any executive duties. The main role of independent directors in the board is to monitor the activities of the executive members and to contribute to the development of the company strategy. In this study, the basic functions designed for the independent board membership are questioned especially in terms of the companies with controlling shareholders. In this context, major obstacles to the effectiveness of independent board membership have been identified. In addition, in this study, representation of the minority shareholders proposals for full independence in the board were examined and the shortcomings of these proposals were evaluated.

Note: Downloadable document is in Turkish.

Keywords: Corporate Governance, Board of Directors, Independent Members, Corporate Governance Principles, Representation on the Board

Suggested Citation

Kandemir, Hatice Kubra, Kurumsal Yönetim Aracı Olarak Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği: Tam Bağımsızlık Mümkün Mü? (Independent Board Membership as a Corporate Governance Tool: Is Full Independence Possible?) (July 29, 2020). Kandemir, H. K. (2020). KURUMSAL YÖNETİM ARACI OLARAK BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ: TAM BAĞIMSIZLIK MÜMKÜN MÜ? . Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi , (2) , 435-472 . DOI: 10.33432/ybuhukuk.695372 , Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3971529

Hatice Kubra Kandemir (Contact Author)

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi ( email )

Izmir, 35620
Turkey
2323293535 (Phone)
2323293535 (Fax)

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
9
Abstract Views
92
PlumX Metrics