הורות מושתתת זוגיות: בין מהות למיסוד Parenthood Based on Couplehood

עיוני משפט (עתיד להתפרסם בכרך מ"ו)

58 Pages Posted: 7 Jan 2022 Last revised: 18 Apr 2024

See all articles by Noy Naaman

Noy Naaman

UC Berkeley School of Law

Ayelet Blecher-Prigat

College of Law & Science

Ruth Zafran

Reichman University, Harry Radzyner Law School

Date Written: January 5, 2022

Abstract

השאלה של הגדרת ההורות העסיקה שיטות משפט רבות החל מהעשורים האחרונים של המאה העשרים, בעקבות התפתחותן של טכניקות ההולדה והשינויים במבנה המשפחה בכלל והיווצרותם של קשרי הורות מגוונים בפרט. הספרות האקדמית המשפטית בישראל ומחוצה לה הקדישה דיון נרחב לשאלה של הגדרת ההורות, ונטתה להתמקד בזיקה הביולוגית (מכוח קשר גנטי או מכוח לידה) או ביסוד הכוונה להפוך להורה כזיקות משמעותיות להגדרת ההורות. במאמר זה המחברים מבקשים להוסיף לדיון בהגדרת ההורות את זיקת הזוגיות, המתמקדת במערכת היחסים שבין המבוגרים האמורים להיות מוכרים בידי המשפט כהורים משותפים. המאמר מבסס את מקומה של הזוגיות כמבחן רלוונטי להכרה בהורות, מצביע על מקומה של הזוגיות בדין הקיים בישראל ומדגיש את היותה רצויה ככזאת, וקורא לקליטתה של "חזקת זוגיות" הקושרת את בן הזוג של ההורה למעמד של הורות.

המאמר איננו עוסק רק במבחנים של הגדרת ההורות (אלה הקיימים ואלה הרצויים); הוא עוסק גם בשאלה הנוגעת לאופן הגדרת ההורות, ובפרט גם במה שהמחברים מכנים "מיסוד ההורות". הליך המיסוד מצהיר על התקיימותן של הזיקות המהוות בסיס למעמד המשפטי כהורה, ולמעשה משלים את ההכרה בסטטוס המשפטי ההורי המיוחס לאדם ואת ההסתמכות עליו. במסגרת דיון זה המאמר בוחן כיצד המשפט מברר את קיומה של הזיקה הרלוונטית שבין הילד לבין ההורה הפוטנציאלי, קרי, הוא בוחן אם ההכרה נעשית באמצעות הצהרה של ההורה או של ההורים הפוטנציאליים, אם בדרך של קביעה שיפוטית או בדרך אחרת. שאלת אופן קביעתה של ההורות והדיון במיסוד ההורות ככלל נדונו עד היום באופן מצומצם, אם בכלל. לאור חדשנותו של הדיון בחרו המחברים להתמקד במקרה מבחן אחד – המקרה של הגדרת אימהוּּת ומיסודה בנסיבות של הולדה לזוג נשים. ואולם ההצעות שהמחברים מעלים רלוונטיות לכל ההקשרים שבהם עולה השאלה של הגדרת ההורות ומיסודה במשפט הישראלי.

Note: Downloadable document in Hebrew.

Keywords: parenthood, parentage, same-sex, couplehood, marriage, assisted reproductive technology, parental order

Suggested Citation

Naaman, Noy and Blecher-Prigat, Ayelet and Zafran, Ruth, הורות מושתתת זוגיות: בין מהות למיסוד Parenthood Based on Couplehood (January 5, 2022). עיוני משפט (עתיד להתפרסם בכרך מ"ו), Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=4001994

Noy Naaman (Contact Author)

UC Berkeley School of Law ( email )

302 JSP
2240 Piedmont Ave
Berkeley, CA 94720
United States

Ayelet Blecher-Prigat

College of Law & Science ( email )

1 Aliat Ha'Noar St.
P.O.B. 261
Hod Hasharon, 45101
Israel
972-9-7750343 (Phone)

Ruth Zafran

Reichman University, Harry Radzyner Law School ( email )

P.O. Box 167
8 Ha'Universita st.
Herzliya, 4610101
Israel

HOME PAGE: http://https://www.runi.ac.il/en/faculty/rzafran

Do you have negative results from your research you’d like to share?

Paper statistics

Downloads
141
Abstract Views
998
Rank
373,825
PlumX Metrics