בין ניתוח פמיניסטי לניתוח מגדרי בחקר חז"ל ובהלכה המודרנית: הומוסקסואליות והבניית הגבריות כמקרה מבחן Between Feminist Analaysis and Gender Analysis in the Study of Chazal and Contemporary Halakha: Homosexuality and the Construction of Masculinity as a Test-Case

דיני ישראל, כרך לב (תשע"ח), עמ' 249.

36 Pages Posted: 20 Jan 2022 Last revised: 17 Mar 2022

See all articles by Ronit Irshai

Ronit Irshai

Bar Ilan University, gender studies program; Shalom Hartman Institute

Date Written: November 16, 2017

Abstract

תקציר בעברית: מאמר זה מבקש, בחלקו הראשון, "לעשות סדר" במה שמכונה "מחקר פמיניסטי במדעי היהדות", ומציע להבחין בין ארבעה סוגי מחקר פמיניסטי: מחקר פמיניסטי ביקורתי, מחקר פמיניסטי מגדרי, מחקר פמיניסטי מגשר, ומחקר בעל "רגישות פמיניסטית". לאור אבחנות אלה יבקש המאמר לחדד את השווה והשונה בין מחקר פמיניסטי בחז"ל לבין מחקר פמיניסטי בספרות ההלכה המודרנית וידון בשאלת האובייקטיביות המחקרית העשויה להגזר מכך.

אבחנות אלה אינן מושגיות גרידא והן נועדו לשמש גם ככלי אנליטי אשר המודעות איליו עשויה להניב פירות מחקריים חדשים. לפיכך, חלקו השני של המאמר יבקש להדגים, באמצעות מקרה מבחן העוסק בתגובות הלכתיות אורתודוכסיות להומוסקסואליות גברית, כיצד מחקר פמיניסטי מגדרי בתחום ההלכה המודרנית עשוי להניב ידע חדש באשר לאופנים בהם מכוננות זהויות גבריות, כמו גם תוכנן של זהויות אלה.

ידע זה עשוי להרחיב את המחקר הפמיניסטי הביקורתי ולהוסיף לו מימדי עומק, מעבר לערך הטמון בו לכשעצמו

English Abstract: This article seeks, in its first part, “to make sense” of what has been termed “feminist research in Judaic sciences" and proposes differentiating between four types of feminist research: critical feminist research, gendered feminist research, mediating feminist research, and research with a “feminist sensitivity.” In light of these distinctions, the article will seek to delineate the similarities and differences between feminist research in Rabbinics and feminist research in the literature pertaining to modern halakhah.

These distinctions are not just conceptual and are intended to be used as an analytical tool, an awareness of which could lead to new avenues of research. Therefore, the second part of the article will demonstrate, through a case study of Orthodox legal reactions to male homosexuality, how gendered feminist research in the field of modern halakhah produces new knowledge regarding the manner in which masculine identities are constituted and what they entail. This knowledge will expand critical feminist research adding dimensions of depth, over and above its intrinsic value in and of itself.


Note: Downloadable document in Hebrew.

Keywords: הלכה, גבריות, הומוסקסואליות, halakha, homosexuality, masculinity, feminism, feminist analysis

Suggested Citation

Irshai, Ronit, בין ניתוח פמיניסטי לניתוח מגדרי בחקר חז"ל ובהלכה המודרנית: הומוסקסואליות והבניית הגבריות כמקרה מבחן Between Feminist Analaysis and Gender Analysis in the Study of Chazal and Contemporary Halakha: Homosexuality and the Construction of Masculinity as a Test-Case (November 16, 2017). דיני ישראל, כרך לב (תשע"ח), עמ' 249. , Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=4010068

Ronit Irshai (Contact Author)

Bar Ilan University, gender studies program ( email )

Ramat Gan
Israel

Shalom Hartman Institute ( email )

Jerusalem

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
47
Abstract Views
340
PlumX Metrics