משבר האקלים: משבר של כלכלת השוק או משבר האדם? The Climate Crisis: An Economic Crisis or a Crisis of Humanity?

קרמפף, אריה. 2021. “משבר האקלים: משבר של כלכלת השוק או משבר האדם?” In קיימות ישראלית. חידוש האחריות לטוב המשותף, edited by אריה ווגנר and נמרוד אלוני. הוצאת מכון מופ"ת. עמ' 150-179.

24 Pages Posted: 16 Mar 2022

See all articles by Arie Krampf

Arie Krampf

Acadmic College of Tel Aviv Yaffo

Date Written: 2021

Abstract

תקציר בעברית: מאמר זה מבקש לענות על השאלה אילו שינויים במשטרים הפוליטיים הקיימים צפויים להתרחש כתוצאה מן ההתמודדות עם שינוי האקלים. כדי לענות על שאלה זו מאמר זה מתמודד עם שתי שאלות משנה. האחת נוגעת להיבט הטכנוקרטי-הכלכלי: אילו אמצעים כלכליים עומדים על הפרק לצורך התמודדות עם משבר האקלים? השנייה נוגעת להיבט הפוליטי: כיצד השימוש באמצעים הכלכליים צפוי להשפיע על המשטר הפוליטי? המאמר גורס כי השיח אודות משבר האקלים—הגורמים לו והטיפול בו—מאורגנים ביחס לשתי פרדיגמות: פרדיגמת הצמיחה, במסגרתה הויכוח ניתש בין הליברלים הסבורים כי ניתן לטפל במשבר באמצעות תמחור הנזקים, והסוציאל-דמוקרטים הסבורים שהטיפול במשבר דורש התערבות המדינה בכלכלה. לעומת זאת, פרדיגמת האדם-טבע גורסת כי המשבר אינו תוצאה של שיטה כלכלית מסוימת אלא של הצורך לכלכל אוכלוסייה הולכת וגדלה. במסגרת פרדיגמת הצמיחה ניתן לזהות את הגישה האוטופית לפיה ניתן לעצב את האדם ולכן גם את החברה האנושית, והגישה הדיסטופית, לפיה שינויה של החברה האנושית ידרוש שימוש באמצעים סמכותניים. המאמר מסכם בהצגה של שלושה תרחישים אפשריים: התרחיש הסמכותני-לאומי, התרחיש הדמוקרטי-רדיקלי והתרחיש הפדרטיבי.

English Abstract: This article addresses that are likely to occur in the political system of liberal democracies amid the responses to the climate crisis. To answer this question this article two subsidiary questions. One question concerns the economic-technical aspects of crisis management strategies: what economic measures are at stake to deal with the climate crisis? The second concerns the political aspects of the crisis management strategies: what are the expected political repercussions of the crisis management economic strategies? The paper argues that the discourse on the climate change — its causes and the responses to it — is organized in relation to two paradigms: the growth paradigm, in which the debate takes place between, on the one hand, the liberals who perceive the crisis as market failure and therefore suggest treating it by pricing climate damage, and on the other hand, social-democrats, who argues that the crisis should be addressed by more intensive state intervention. In contrast, the humanity-nature paradigm holds that the crisis is not the outcome of a capitalism, but of the a growing tension between limited natural resources and growing demand of the humanity. The humanity-nature paradigm leads to utopian solutions based on radial democracy and to dystopian solution based on authoritarian regimes. The article concludes by presenting three possible scenarios of political change: the authoritarian-national scenario, the democratic-radical scenario, and the federal scenario.

Note: Downloadable document in Hebrew.

Suggested Citation

Krampf, Arie, משבר האקלים: משבר של כלכלת השוק או משבר האדם? The Climate Crisis: An Economic Crisis or a Crisis of Humanity? (2021). קרמפף, אריה. 2021. “משבר האקלים: משבר של כלכלת השוק או משבר האדם?” In קיימות ישראלית. חידוש האחריות לטוב המשותף, edited by אריה ווגנר and נמרוד אלוני. הוצאת מכון מופ"ת. עמ' 150-179. , Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=4053391

Arie Krampf (Contact Author)

Acadmic College of Tel Aviv Yaffo ( email )

Israel

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
132
Abstract Views
321
Rank
402,352
PlumX Metrics