Bunăstarea financiară și alfabetizarea financiară în România (Financial Well-Being and Financial Literacy in Romania)

Institutul de Economie Mondială Working Paper 2022

59 Pages Posted: 8 May 2022

See all articles by Mihai Niţoi

Mihai Niţoi

Romanian Academy - National Institute for Economic Research, Institute for World Economy

Dorina Clichici

Romanian Academy - Institute for World Economy

Cristina Zeldea

Romanian Academy - Institute for World Economy

Maria Miruna Pochea

Babes-Bolyai University - Faculty of Economics and Business Administration

Cecilia Ciocîrlan

Romanian Academy - Institute for World Economy

Date Written: April 7, 2022

Abstract

Romanian Abstract:
Acest studiu analizează bunăstarea financiară și determinanții acesteia, inclusiv alfabetizarea financiară, abordând principalii factori care conduc la nivelul scăzut de incluziune financiară și interdependența dintre dezvoltarea sistemului financiar și educația financiară. Pentru a identifica factorii determinanți ai unui nivel de bunăstare financiară ridicat, a fost realizată o cercetare sociologică, bazată pe chestionar, cu un volum al eșantionului de 1.391 de respondenți. Rezultatele au dezvăluit o imagine pesimistă, corelată cu patru deficiențe importante: lipsa resurselor financiare (53% dintre respondenți nu au economisit sau investit, menționând lipsa resurselor financiare drept cauză principală), lipsa abilităților și cunoștințelor financiare (92% din populația României este analfabetă din punct de vedere financiar), lipsa de încredere în instituțiile financiare (27% dintre respondenți au o preferință specifică pentru economisirea în numerar), reticența de a primi informații (39% dintre respondenți au declarat că nu sunt interesați să primească informații financiare). În ansamblu, rezultatele subliniază faptul că bunăstarea financiară este distribuită inegal între indivizi, sugerând existența unei capcane a sărăciei, alimentată continuu de deficiențe economice structurale: în absența unor politici publice eficiente, persoanele fără educație și cu venituri mici nu au acces la informații, fiind incapabile de a economisi/ investi și participa la sistemul financiar. Pe baza datelor, studiul propune o serie de recomandări instituționale și de politică publică, care vizează îmbunătățirea inițiativelor de educație financiară, inclusiv elaborarea unei strategii naționale de educație financiară.

English Abstract:
This study quantifies financial well-being and its determinants, including financial literacy, in Romania. It addresses the main factors driving the low levels of financial inclusion and the inter-dependence between financial system development and financial education. To uncover what determinates financial well-being in Romania, a survey based on a questionnaire was conducted among 1,391 respondents. The results revealed a pessimistic picture correlated to four main deficiencies: lack of financial resources (53% of respondents did not save or invest, identifying the lack of financial resources as the main cause), lack of financial skills and knowledge (92% of the Romanian population is financially illiterate), lack of trust in financial institutions (27% of respondents have a specific preference for saving in cash), reluctance to receive information (39% of respondents declared that they were not interested in receiving financial information). Overall, the results indicate that financial well-being is unequally distributed among individuals suggesting the existence of a poverty trap continuously driven by structural economic deficiencies: in the absence of efficient public policies, the uneducated and low-income individuals do not have access to information being unable to save/ invest and participate in the financial system. Based on data, the study proposes a series of institutional and policy recommendations aimed at improving financial education initiatives, including the design of a national strategy for financial education.

Note: Downloadable document is in Romanian.

Keywords: alfabetizare financiară, bunăstare financiară, incluziune financiară, educație financiară, România

JEL Classification: D10, G20, G50, G53, I22, I31

Suggested Citation

Niţoi, Mihai and Clichici, Dorina and Zeldea, Cristina and Pochea, Miruna and Ciocîrlan, Cecilia, Bunăstarea financiară și alfabetizarea financiară în România (Financial Well-Being and Financial Literacy in Romania) (April 7, 2022). Institutul de Economie Mondială Working Paper 2022, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=4077941

Mihai Niţoi (Contact Author)

Romanian Academy - National Institute for Economic Research, Institute for World Economy ( email )

Calea 13 Septembrie
Bucharest
Romania

Dorina Clichici

Romanian Academy - Institute for World Economy ( email )

Calea 13 Septembrie nr. 13
Sector 6
Bucharest, 050711
Romania

Cristina Zeldea

Romanian Academy - Institute for World Economy ( email )

Calea 13 Septembrie nr. 13
Sector 6
Bucharest, 050711
Romania

Miruna Pochea

Babes-Bolyai University - Faculty of Economics and Business Administration ( email )

Str Teodor Mihali, Nr.58-60
Cluj-Napoca, RO- 400591
Romania

Cecilia Ciocîrlan

Romanian Academy - Institute for World Economy ( email )

Calea 13 Septembrie nr. 13
Sector 6
Bucharest, 050711
Romania

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
811
Abstract Views
3,006
Rank
57,654
PlumX Metrics