KRİPTO PARALARIN TERÖRÜN FİNANSMANINDA KULLANILMASI (Use of Cryptocurrencies in Terrorism Financing)

'İkinci Bölüm: Kripto Paraların Terörün Finansmanında Kullanılması' in Fintek ve Hukuk: Bankacılık Sektöründe Gelişen Teknolojilerin Hukuki Değerlendirmesi, Aküzüm, Kadıoğlu Kumtepe, Ekinci eds. (Hukuk Akademisi, 2021)

31 Pages Posted: 16 May 2022

Date Written: January 10, 2021

Abstract

Turkish Abstract:  Terörizmin finansmanın önlenmesi konusunda atılan adımlar, sanal paraların ortaya çıkmasıyla yetersiz kalmışlardır. Kripto paralar, sanal paraların bir türü olup blokzincir teknolojisine dayanmaktadır. Kripto paralar, merkezileşmemiş sistem üzerinden işlem görmektedir. Başka bir deyişle banka gibi aracı kuruluşların kullanılmasına gerek duyulmamaktadır. Aracı kuruluşlarla yapılan nakit akışı takip edilebilirken kripto paralarla yapılan işlemler tespit edilememektedir. Bu nedenle kripto paraların terörizmin finansmanında kullanılması endişe yaratmıştır. Kripto paraların sınır ötesi aktarılması ve bu alandaki ulusal ve uluslararası regülasyon eksikliği nedeniyle terörizmin finansmanında kripto paraların yaygınlaşacağı düşünülmektedir. Bu çalışmada genel olarak terör örgütlerinin finansman ihtiyaçlarından bahsedilmekte; kripto paraların bu ihtiyaçlara nasıl cevap verdiği açıklanmaktadır. Kripto paraların terörizmin finansmanında kullanılmasının engellenmesinde halihazırda yürürlükte olan düzenlemelerin ne derece etkili olduklarına değinildikten sonra kripto paralar özelinde yapılan birtakım çalışmalar ve bunların etkileri ele alınmaktadır. Çalışmanın sonucunda, kripto paraların terörizmin finansmanında kullanılmasının engellenmesinde uluslararası iş birliğinin sağlanması için gerekli adımların atılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

English Abstract:  The steps taken to prevent the financing of terrorism were insufficient with the emergence of virtual currencies. Cryptocurrencies are a type of virtual money and are based on blockchain technology. Cryptocurrencies are traded on a decentralized system. In other words, there is no need to use intermediary institutions such as banks. While cash flow with intermediary institutions can be followed, transactions made with cryptocurrencies cannot be detected. For this reason, the use of cryptocurrencies in the financing of terrorism has raised concerns. It is thought that cryptocurrencies will become widespread in the financing of terrorism due to the cross-border transfer of cryptocurrencies and the lack of national and international regulation in this area. In this study, the financing needs of terrorist organizations are mentioned. How cryptocurrencies respond to these needs are explained. After mentioning the effectiveness of the regulations that are currently in force in preventing the use of cryptocurrencies in the financing of terrorism, some studies on cryptocurrencies and their effects are discussed. As a result of the study, it was concluded that necessary steps should be taken to ensure international cooperation in preventing the use of cryptocurrencies in the financing of terrorism.

Note: Downloadable document is in Turkish.

Keywords: Terörizmin finansmanı, kara paranın aklanması, kripto para, sanal para, blokzincir teknolojisi, terrorism financing, money laundering, virtual money, blockchain technology

JEL Classification: K00, K33, K40

Suggested Citation

Kadioglu, Cemre, KRİPTO PARALARIN TERÖRÜN FİNANSMANINDA KULLANILMASI (Use of Cryptocurrencies in Terrorism Financing) (January 10, 2021). 'İkinci Bölüm: Kripto Paraların Terörün Finansmanında Kullanılması' in Fintek ve Hukuk: Bankacılık Sektöründe Gelişen Teknolojilerin Hukuki Değerlendirmesi, Aküzüm, Kadıoğlu Kumtepe, Ekinci eds. (Hukuk Akademisi, 2021) , Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=4083129 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4083129

Cemre Kadioglu (Contact Author)

University of Leicester ( email )

University Road
Leicester
United Kingdom

Do you have negative results from your research you’d like to share?

Paper statistics

Downloads
67
Abstract Views
175
Rank
570,706
PlumX Metrics