KARADENİZ, AZAK DENİZİ VE KERÇ BOĞAZI’NDAKİ KIYI DEVLETLERİNİN HAKLARINA İLİŞKİN UYUŞMAZLIK (UKRAYNA V. RUSYA FEDERASYONU) KAPSAMINDA RUSYA’NIN EGEMENLİK HAKLARINA YÖNELİK İLK İTİRAZININ İNCELENMESİ (Analysis of Russia’s Preliminary Objections Regarding Sovereignty Rights Within The Scope of Dispute Concerning Coastal State Rights In The Black Sea, Sea of Azov, And Kerch Strait (Ukraine V. The Russian Federation))

DEHUKAMDER 249-321, 4(1), 2021

25 Pages Posted: 25 Jul 2022

Date Written: November 20, 2021

Abstract

Turkish Abstract:
2016’da Ukrayna, Rusya Federasyonu’na (Rusya) karşı 1982 tarihli Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi (BMDHS) Ek VII uyarınca Karadeniz, Azak Denizi ve Kerç Boğazı’ndaki kıyı devleti haklarına ilişkin tahkim yargılaması başlatmıştır. Rusya, Hakem Mahkemesi’nin yetkisine itiraz etmiş ve öncelikli olarak karara bağlanmasını talep etmiştir. Rusya, Ukrayna’nın taleplerinin egemenlik iddialarına yönelik olduğunu ve Hakem Mahkemesi’nin yetkisi olmadığını ileri sürmüştür. Hakem Mahkemesi inceleme sonucunda Rusya’nın bu itirazını kabul ederken, diğer bazı iddialarını reddetmiş, bazılarını ise esasa girmeden karara bağlayamayacağını belirtmiştir. Bu çalışmada, uyuşmazlığın özetine yer verildikten sonra Hakem Mahkemesi’nin kabul ettiği itiraz ele alınmıştır. Çalışmanın sonucunda, Hakem Mahkemesi’nin Chagos MPA kararından etkilendiği ancak Ukrayna’nın hangi taleplerinin egemenlik sorunuyla ilgili olduğunu belirlemediği için yetki konusunda açık kapı bırakıldığı ve taleplerin egemenlikle ilgisi olmadığına karar verilmesiyle yetki alanının genişletilebileceği sonucuna varılmıştır.

English Abstract:
In 2016, Ukraine initiated an arbitration proceeding against the Russian Federation (Russia) regarding the coastal state rights in the Black Sea, Azov Sea and Kerch Strait in accordance with Annex VII of the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) dated 1982. Russia objected to the jurisdiction of the arbitral tribunal and demanded that the objection is resolved preliminarily. Russia has argued that Ukraine's claims are based on claims of sovereignty over which the Arbitral Tribunal has no jurisdiction. As a result of its review, the Arbitral Tribunal accepted Russia’s objection regarding sovereignty issues, rejected some of its other objections, and stated that it could not decide without evaluating the merits for some other objections. In this study, after the summary of the dispute, the objection accepted by the Arbitral Tribunal is discussed. As a result of the study, it was concluded that the Arbitral Tribunal followed the Chagos MPA award, but since it did not determine which claims of Ukraine were related to the sovereignty dispute, the door was left open on the issue of jurisdiction; hence the jurisdiction could be expanded by considering the claims as not related to sovereignty dispute.

Note: Downloadable document is in Turkish.

Keywords: Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi, karma uyuşmazlık, egemenlik, yetki itirazı, Kırım (United Nations Convention on the Law of the Sea, mixed dispute, sovereignty, objection to jurisdiction, Crimea)

JEL Classification: K40, K33

Suggested Citation

Kadioglu, Cemre, KARADENİZ, AZAK DENİZİ VE KERÇ BOĞAZI’NDAKİ KIYI DEVLETLERİNİN HAKLARINA İLİŞKİN UYUŞMAZLIK (UKRAYNA V. RUSYA FEDERASYONU) KAPSAMINDA RUSYA’NIN EGEMENLİK HAKLARINA YÖNELİK İLK İTİRAZININ İNCELENMESİ (Analysis of Russia’s Preliminary Objections Regarding Sovereignty Rights Within The Scope of Dispute Concerning Coastal State Rights In The Black Sea, Sea of Azov, And Kerch Strait (Ukraine V. The Russian Federation)) (November 20, 2021). DEHUKAMDER 249-321, 4(1), 2021, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=4083143 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4083143

Cemre Kadioglu (Contact Author)

University of Leicester ( email )

University Road
Leicester
United Kingdom

Do you have negative results from your research you’d like to share?

Paper statistics

Downloads
35
Abstract Views
164
PlumX Metrics