SİBER UZAYDA KUVVET KULLANMA YASAĞI VE YASAĞIN İSTİSNALARININ GEÇERLİLİĞİ (Prohibition against Use of Force and Validity of Exceptions to the Prohibition in Cyberspace)

30 Pages Posted: 7 May 2022

Date Written: April 13, 2021

Abstract

Turkish Abstract:  Siber saldırıların sıklığının ve derecesinin artması neticesinde uluslararası hukuk kurallarının siber uzaydaki geçerliliği tartışılmaya başlamıştır. Bu çalışmada, devletlerin siber uzayda egemenlik tesis edip edemeyeceği üzerinde durulduktan sonra siber uzayda kuvvet kullanımına yönelik uluslararası hukuk kurallarının uygulanabilirliği ele alınmıştır. Siber uzayda kuvvet kullanmanın kapsamının belirlenmesine yönelik yaklaşımlar ve bu konuda var olan uluslararası hukuk kurallarını ele alan Tallinn Rehberi üzerinde durulmuştur. Siber saldırıların ağırlıklı olarak devlet dışı aktörler tarafından gerçekleştirilmesi nedeniyle bu aktörlerin eylemlerinden doğan sorumluluk incelenmiş ve son olarak kuvvet kullanma yasağının istisnası olan meşru müdafaa hakkının uygulanabilirliği tartışılmıştır. Çalışmanın sonucunda, uluslararası hukuk kurallarının siber uzayda kuvvet kullanımına uygulandığı ve kuvvete başvurma yasağının istisnaları siber uzayda da geçerliliğini koruduğu görülmekle birlikte, siber uzayın özellikleri neticesinde silahlı saldırının tanımı, meşru müdafaanın kapsamı ve yönlendirileceği taraf açısından gri alanların fazlalığı nedeniyle sınırlı şekilde uygulanması gerektiği sonucuna varılmıştır.

English Abstract:  As a result of the increase in the frequency and degree of cyber-attacks, the validity of international law rules in cyberspace has started to be discussed. In this study, after focusing on whether states can establish sovereignty in cyberspace, the applicability of international law rules for the use of force in cyberspace is discussed. The approaches to determining the scope of the use of force in cyberspace and the Tallinn Manual, which deals with the existing international law on this subject, are emphasized. Since cyber-attacks are predominantly carried out by non-state actors, the responsibility arising from the actions of these actors is analyzed and finally the applicability of the right of self-defense, which is an exception to the prohibition of use of force, is discussed. As a result of the study, although it is seen that the rules of international law are applicable to the use of force in cyberspace and the exceptions to the prohibition of resorting to force are still valid in cyberspace, it has been concluded that self-defense should be applied restrictively because of the gray areas, which is due to the characteristics of cyberspace, in terms of the definition of armed attack, the scope of self-defense and the party to whom the self-defense will be directed.

Note: Downloadable document is in Turkish.

Keywords: Siber saldırı, kuvvet kullanma, meşru müdafaa hakkı, Tallinn Rehberi (Cyber-attack, use of force, right of self-defense, Tallinn Manual)

JEL Classification: K33, K40

Suggested Citation

Kadioglu, Cemre, SİBER UZAYDA KUVVET KULLANMA YASAĞI VE YASAĞIN İSTİSNALARININ GEÇERLİLİĞİ (Prohibition against Use of Force and Validity of Exceptions to the Prohibition in Cyberspace) (April 13, 2021). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=4083156 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4083156

Cemre Kadioglu (Contact Author)

University of Leicester ( email )

University Road
Leicester
United Kingdom

Do you have negative results from your research you’d like to share?

Paper statistics

Downloads
43
Abstract Views
157
PlumX Metrics