ULUSLARARASI VERİ AKTARIMININ KISITLANMASINA İLİŞKİN VERİ UYGUNLUĞU İLKESİNİN DEVLETLERİN EGEMENLİĞİNE ETKİSİ (Impact of Data Adequacy Principle Restricting International Data Transfer on States’ Sovereignty)

(final version is published in) İstanbul Gedik Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Vol. 2, No.1, 2021

28 Pages Posted: 16 May 2022

Date Written: October 28, 2021

Abstract

Turkish Abstract:  Devletler ülke sınırları içinde kişiler ve kanunlar üzerinde tam, üstün ve münhasır olarak egemendir. İnternet ve beraberinde kolaylaştırdığı sınırlar arası veri aktarımı devletin egemenliğine ilişkin geleneksel anlayışları zorlamaktadır. AB’nin Genel Veri Koruma Tüzüğü başta olmak üzere kişisel verilerin korunmasına yönelik düzenlemelerde verilerin aktarılacağı ülkelerin veri uygunluğu ilkesi çerçevesinde benzer korumalar getirmesi öngörülmekte, bu da üçüncü devletlerin münhasır egemenliği altında bulunan düzenleme ve icra yetkisine etki etmektedir. Bu çalışmada, bahsedilen düzenlemelerin yarattığı egemenlik haklarına ilişkin sorunlar incelenmiş; veri uygunluğu ilkesinin hukukun genel prensipleri çerçevesinde uluslararası hukuka uygun olabileceği ancak bu hususun da tartışmalı olduğu ve sınır ötesi veri aktarımında kişisel verilerin korunmasının gözetildiği uluslararası düzenlemeyle açıklanan sorunların önüne geçilebileceği sonucuna varılmıştır.

English Abstract: States have absolute, superior, and exclusive sovereignty over the people and laws within their territory. The Internet and trans-border transfer of data facilitated by the Internet challenges traditional conceptions concerning states’ sovereignty. Regulations such as GDPR of the EU provide for similar protections within the scope of data adequacy, which affects sovereign state’s prescription and enforcement jurisdiction. In this study, the problems related to sovereign rights created by the mentioned regulations have been examined, and it has been concluded that, although the issue remains controversial, the principle of data compliance may be compatible with international law within the framework of the general principles of law, and the problems can be prevented by an international regulation providing for protection of personal data in data transfers.

Note: Downloadable document is in Turkish.

Keywords: Egemenlik, kişisel veri, veri uygunluğu, veri aktarımı, Brüksel etkisi, Sovereignty, personal data, data adequacy, data transfer, Brussels effect

JEL Classification: K40, K33

Suggested Citation

Kadioglu, Cemre, ULUSLARARASI VERİ AKTARIMININ KISITLANMASINA İLİŞKİN VERİ UYGUNLUĞU İLKESİNİN DEVLETLERİN EGEMENLİĞİNE ETKİSİ (Impact of Data Adequacy Principle Restricting International Data Transfer on States’ Sovereignty) (October 28, 2021). (final version is published in) İstanbul Gedik Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Vol. 2, No.1, 2021, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=4083162 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4083162

Cemre Kadioglu (Contact Author)

University of Leicester ( email )

University Road
Leicester
United Kingdom

Do you have negative results from your research you’d like to share?

Paper statistics

Downloads
36
Abstract Views
153
PlumX Metrics