עידן הקורונה – עידנו של סעיף 5א לחוק המכר דירות Coronavirus Times – The Time for Section 5A of the Sale (Apartments) Law

24 Law & Government in Israel (Mishpat Umimshal, University of Haifa) 209 (2022) משפט וממשל כד 209 (2022)

26 Pages Posted: 2 May 2022 Last revised: 21 Jun 2022

See all articles by Elior Korem

Elior Korem

The Hebrew University of Jerusalem, Faculty of Law; Utrecht University - Utrecht Law School

Date Written: June 2, 2021

Abstract

תקציר בעברית: מגפת הקורונה השפיעה ועדיין משפיעה על המשק בישראל, וההנחה היא שהשפעתה לא פסחה גם על פעילותו של ענף הבנייה במדינה. עקב כך קיימת הסתברות גבוהה שבתקופה הקרובה יתעוררו מחלוקות רבות בין מוכרים לקונים בנוגע לאיחור במסירה של דירות. לפי סעיף 5א לחוק המכר דירות, הקונה זכאי לפיצויים ללא הוכחת נזק אם חלפה תקופת חסד של 60 ימים מהמועד שנקבע בחוזה המכר למסירת הדירה. סעיף 5א נחקק בשנת 2011 ומאז עומד במוקד של סכסוכים רבים הנוגעים לאיחור במסירה של דירה. כעת, בתקופת הקורונה, הדיון סביבו צפוי להתרחב. מאמר זה מבקש אפוא לדון בהוראות סעיף 5א. המאמר דן בנושאים הבאים: הרקע לחקיקתו של סעיף 5א ותכלית הפיצויים ללא הוכחת נזק הקבועים בו; היכולת להתנות על זכות הקונה לפיצויים ללא הוכחת נזק באמצעות סעיף 5א(ג), העוסק בנסיבות המסכלות את מסירת הדירה במועד; השאלה אם ניתן להתנות על תרופות הקונה מחוץ לחוק המכר דירות; אפשרויות הקונה לתבוע תרופות בגין איחור במסירה, בצירוף ולחלופין; ורכיביו של סעיף 5א(ג) - מבחן הסיכון, מבחן השליטה ומבחן הקשר הסיבתי.

English Abstract: The Coronavirus pandemic has affected and still affects Israel's economy, and it is assumed that the construction industry’s activity in the country was also affected by it. Therefore, there is a high probability that in the near future, many controversies will arise between sellers and buyers regarding delays in the delivery of apartments. According to Section 5A of the Sale (Apartments) Law, the buyer is entitled to compensation without proof of damage if a grace period of 60 days has elapsed from the date stipulated in the contract for the apartment’s delivery. Section 5A was enacted in 2011 and has since been at the center of many disputes concerning a delay in delivery of an apartment. Now, in the Coronavirus period, the debate around Section 5A is expected to expand. Thus, this article wishes to discuss Section 5A. The article discusses: The background of the enactment of Section 5A and the purpose of compensation without proof of damage it provides; The ability to condition a buyer's right to compensation without proof of damage through section 5A(c), which deals with circumstances that prevent an apartment’s delivery on time; The possibility to condition a buyer's remedy, which is set outside the Sale (Apartments) Law; The buyer's options of pursuing remedies for delay in delivery, cumulatively or alternatively; And the components of section 5A(c) - the risk test, the control test, and the causal link test.

Note: Downloadable document in Hebrew.

Keywords: covid-19, coronavirus, sale contracts, sale law, apartments, Israel, consumer protection, standard form contracts

Suggested Citation

Korem, Elior, עידן הקורונה – עידנו של סעיף 5א לחוק המכר דירות Coronavirus Times – The Time for Section 5A of the Sale (Apartments) Law (June 2, 2021). 24 Law & Government in Israel (Mishpat Umimshal, University of Haifa) 209 (2022) משפט וממשל כד 209 (2022), Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=4096611

Elior Korem (Contact Author)

The Hebrew University of Jerusalem, Faculty of Law ( email )

Jerusalem
Israel

Utrecht University - Utrecht Law School ( email )

Utrecht
Netherlands

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
40
Abstract Views
505
PlumX Metrics