Kripto Paraların Muhasebeleştirilmesi Hususunda Uygulamalar, Alternatif Yaklaşımlar ve Öneriler (Practices, Alternative Approaches and Recommendations for the Accounting of Crypto Currencies)

Akademik Hassasiyetler (The Academic Elegance), 9(18), 103-129, 2022

29 Pages Posted: 20 May 2022

See all articles by Cevdet Kizil

Cevdet Kizil

Istanbul Medeniyet University

Date Written: April 30, 2022

Abstract

Turkish Abstract: Muhasebenin ilk ne zaman icat edildiği konusunda tartışmalar devam etse de, tarihi antik medeniyetlere kadar uzanmaktadır. Mezopotamya, eski Mısır, Babil ve Çin uygarlıkları çeşitli kaynaklarda muhasebenin ilk çıkış noktası olarak gösterilmektedir. İlk ortaya çıktığı periyotta daha çok bir kaydetme, ölçme ve hesaplama aracı olarak kullanılan muhasebe, zaman içerisinde gelişmiş ve evrimleşmiştir. İtalyan matematikçi Luca Pacioli’nin 15. yüzyılın sonlarında yazdığı Summa Arithmetica kitabında yer alan çift taraflı kayıt yöntemi ile muhasebe, modern bir bilim olma yolunda ilk adımını atmıştır. Paranın icadı ise 7. yüzyıl Lidyalılar dönemine kadar uzanır. Muhasebe günümüzde teknoloji ile daha da entegre bir hale gelmişken, para kavramı da değişikliğe uğramaya başlamıştır. Bu çalışmada, öncelikle muhasebenin tanımına ve tarihine yer verilmiştir. Daha sonra paranın tanımı ve gelişim süreci ile blok zinciri ve kripto para kavramları tartışılmıştır. Dünya’da ve Türkiye’de kripto paralarla ilgili yasal mevzuat da ele alınmıştır. Dünya’daki ve Türkiye’de ilgili literatür sentezlenerek tartışılmıştır. Araştırmanın uygulama bölümünde kripto paralarının muhasebeleştirilmesi ilişkin yevmiye kaydı örnekleri sunulmuştur. Çalışmanın sonuçlarına göre kripto varlıklar, Diğer Stoklar, Diğer Mali Duran Varlıklar, Diğer Menkul Kıymetler, Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar, Diğer Hazır Değerler, Kripto Paralar ve Kripto Varlıklar hesapları altında muhasebeleştirilebilmektedir.

English Abstract: Although there is still debate about when accounting was first invented, its history dates back to ancient civilizations. The civilizations of Mesopotamia, ancient Egypt, Babylon and China are shown as the first starting point of accounting in various sources. Accounting, which was used mostly as a recording, measuring and calculating tool in the period it first appeared, has developed and evolved over time. Accounting has taken the first step towards becoming a modern science with the double entry book-keeping method in the Summa Arithmetica book written by the Italian mathematician Luca Pacioli at the end of the 15th century. The invention of money dates back to the Lydian period of the 7th century. While accounting has become more integrated with technology today, the concept of money has also begun to change. In this study, first of all, the definition and history of accounting are provided. Then, the definition of money and its development process as well as the concepts of blockchain and cryptocurrencies are discussed. Legal legislation related to cryptocurrencies in the World and in Turkey has also been discussed. The relevant literature in the World and in Turkey has been synthesized and discussed as well. In the implementation section of the research, journal entries regarding the accounting of cryptocurrencies are presented as examples. According to the results of the study, crypto assets can be accounted for under Other Stocks, Other Financial Fixed Assets, Other Securities, Other Intangible Assets, Other Current Assets, Cryptocurrencies and Crypto Assets.

Note: Downloadable document is in Turkish.

Keywords: Accounting, Blokchain, Cryptocurrency, Currency, Bitcoin

JEL Classification: M40, M41

Suggested Citation

Kizil, Cevdet, Kripto Paraların Muhasebeleştirilmesi Hususunda Uygulamalar, Alternatif Yaklaşımlar ve Öneriler (Practices, Alternative Approaches and Recommendations for the Accounting of Crypto Currencies) (April 30, 2022). Akademik Hassasiyetler (The Academic Elegance), 9(18), 103-129, 2022 , Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=4097776 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4097776

Cevdet Kizil (Contact Author)

Istanbul Medeniyet University ( email )

D-100 Karayolu
Merdivenkoy Mevkii No:6/1 Goztepe/Kadıkoy
Istanbul
Turkey

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
16
Abstract Views
79
PlumX Metrics