OSMANLI DEVLETİNDE DEVŞİRME SİSTEMİ ve YENİÇERİ OCAĞI (Devshirme System and Janissary Corps in the Ottoman Empire)

16 Pages Posted: 1 Jun 2022

See all articles by Özkan Karaca

Özkan Karaca

MSF Basın Yayın Prodüksiyon Enerji Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti

Date Written: May 13, 2022

Abstract

Turkish Abstract: Osmanlı Devleti kurulduğu zamanlar gaziler ve beyler devleti idi. Sınırları genişledikçe merkezi ve güçlü ordu kurumunun olmasının gerekliliği oluştu. Kısa süre sonrada Osmanlı fetih politikasına uygun olarak Yeniçeri Ocağı kurulmuştur. Osmanlı İmparatorluğu’nun en seçkin birliğini oluşturan yeniçeriler, sahip oldukları disiplinlerini savaşçılık yetenekleriyle birleştirerek devletin sınırlarını genişletmişlerdir. Yeniçeriler kurumsal yapılarıyla ve kültürel pratikleriyle 17. yüzyıldan itibaren bir sorun haline gelmiştir. Yeniçerilerin başarılarının temelini oluşturan disiplinlerini kaybetmeleri, Sultan ve komutanlarına itaatin zayıflaması, savaşçılık liyakatinin bozulması, savaş zamanlarında yetersiz kalmalarından başka devletin varlığını tehdit eder bir hal almıştır. Osmanlı devleti yeniçerilerden ayrı düşünülemez. Yeniçeriler, faydaları ve zararlarıyla yüzyıllarca Avrupa’yı titreten bir teşkilat olarak tarih sahnesinde yer almıştır. Bu makalede 13. yy.dan 19. yy. kadar tarihsel süreçte Osmanlı ordusunun kalbi olan Yeniçerilerin kuruluşundan dağılışına geçirdiği evreleri, kültürel pratiklerini ve sosyal hayata yansımalarını ve günümüze gelen etkileri anlatılmaktadır.

English Abstract: When the Ottoman State was established, it was the state of veterans and gentlemen. As its borders expanded, it became necessary to have a central and strong army establishment. After a short while, the Janissary House was established in accordance with the Ottoman conquest policy. The Janissaries, who formed the most distinguished union of the Ottoman Empire, expanded the borders of the state by combining their disciplines with their warrior skills. The Janissaries have become a problem with their institutional structure and cultural practices since the 17th century. The losing of the discipline that formed the basis of the success of the Janissaries, the weakening of obedience to the Sultan and his commanders, the deterioration of the merit of warriors, and their inadequacy in times of war, has become a threat to the existence of another state. The Ottoman state cannot be considered separately from the janissaries. Janissaries have been on the stage of history as an organization that has shaken Europe for centuries with their benefits and harms. The purpose of this article is to explain the phases of the Janissaries, the heart of the Ottoman army, from its foundation to its dissolution, from the 13th century to the 19th century, their cultural practices and their reflections on social life and their effects on today.

Note: Downloadable document is in Turkish.

Keywords: Janissaries, Turkish Army, Devşirme, Ottoman Empire, Turkish Army

JEL Classification: E

Suggested Citation

Karaca, Özkan, OSMANLI DEVLETİNDE DEVŞİRME SİSTEMİ ve YENİÇERİ OCAĞI (Devshirme System and Janissary Corps in the Ottoman Empire) (May 13, 2022). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=4109233 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4109233

Özkan Karaca (Contact Author)

MSF Basın Yayın Prodüksiyon Enerji Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti ( email )

Aziz Mahmut Hüdayi Mah., Hakimiyeti Milliye Cad. N
İstanbul, IN Üsküdar
Turkey
02168880094 (Phone)
34672 (Fax)

HOME PAGE: http://www.msfproduksiyon.com.tr

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
234
Abstract Views
696
Rank
209,141
PlumX Metrics