שיטות דירוג במכרזים: תובנות מהספרות הכלכלית ומהפסיקה Public Procurement Award Methods: Insights from the Economic Literature and Case Law

7 Studies on Regulation in Israel (the College of Management, Academic Studies) 285 (2023) מחקרי רגולציה ז 285 (2023)

29 Pages Posted: 27 Jul 2022 Last revised: 4 Apr 2024

See all articles by Elior Korem

Elior Korem

The Hebrew University of Jerusalem, Faculty of Law; Utrecht University - Utrecht Law School

Date Written: July 26, 2022

Abstract

תקציר בעברית: בכל מכרז ציבורי נעשה שימוש בשיטה לדירוג ההצעות המוגשות במכרז. בחירה בשיטת דירוג נכונה יכולה להניב תועלת רבה לעורך המכרז. מנגד, בחירה בלתי מושכלת בשיטת דירוג עלולה להביא לתוצאות גרועות עבור עורך המכרז. הספרות הכלכלית והפסיקה מגלות תובנות חשובות, ולעיתים מפתיעות, לגבי השימוש בשיטות דירוג שונות. המאמר מבקש להביא תובנות אלה בפני עורכי מכרזים. למאמר ארבעה פרקים. הפרק הראשון דן בתיאוריה הכלכלית של עקומות האדישות-תועלת של עורך המכרז ושל המציעים במכרז, וכיצד שימוש בנוסחאות ניקוד אבסולוטיות מאפשר למציעים לאתר את נקודת המפגש המיטבית בין העקומות. הפרק השני מציג את תרחיש פרדוקס (היפוך) דירוג ההצעות אליו חשופות נוסחאות ניקוד יחסיות. כמו כן, הפרק דן בחשש שנוסחאות ניקוד יחסיות עלולות לאפשר קנוניה בין מציעים. הפרק השלישי מראה כיצד המשקל היחסי שקובע עורך המכרז לרכיבי המחיר והאיכות עלול שלא לשקף את המשקל היחסי האמיתי שלהם. הפרק הרביעי מסב את תשומת הלב לבעייתיות בקביעת משקלות בלתי ריאליים במכרז, ומציע הנחיות לקביעתם. כמו כן, הפרק מראה כי גם קביעה של משקלות ריאליים אינה בהכרח מונעת מניפולציות מצד מציעים, ודן בשיטות דירוג אלטרנטיביות להתמודדות עם בעיה זו. בסיכומו של כל פרק נדונות ההשלכות המשפטיות הנובעות מהבחינה הכלכלית.


English Abstract: In every public tender, a method is used to rank the bids submitted in the tender. Choosing the right award method can be very beneficial to public bodies. On the other hand, an unwise choice of an award method may lead to bad results. The economic literature and case law reveal important and sometimes surprising insights into the use of different award methods. The article seeks to convey these insights to public bodies. The first section of the article discusses the economic theory of utility-indifference curves of the public bodies and the bidders in the tender and explores how the use of absolute scoring formulas enables bidders to locate the optimal meeting point between the curves. The article’s second section presents the ranking paradox to which relative scoring formulas are exposed and discusses the concern that relative scoring formulas may enable collusion between bidders. The third section shows how the relative weight determined by the public body for the price and quality components may not reflect their true relative weight. The fourth section draws attention to the problem of determining unrealistic weights in the tender and offers guidelines for determining them correctly. This section also shows that determining realistic weights does not necessarily prevent manipulations by bidders and discusses alternative award methods to deal with this problem. At the conclusion of each section, the legal consequences arising from the economic insights are discussed.

Note: Downloadable document in Hebrew.

Keywords: public procurement, public tenders, procurement law, award methods, scoring methods, scoring formulas, government contracts, Israel

Suggested Citation

Korem, Elior, שיטות דירוג במכרזים: תובנות מהספרות הכלכלית ומהפסיקה Public Procurement Award Methods: Insights from the Economic Literature and Case Law (July 26, 2022). 7 Studies on Regulation in Israel (the College of Management, Academic Studies) 285 (2023) מחקרי רגולציה ז 285 (2023), Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=4173250

Elior Korem (Contact Author)

The Hebrew University of Jerusalem, Faculty of Law ( email )

Jerusalem
Israel

Utrecht University - Utrecht Law School ( email )

Utrecht
Netherlands

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
117
Abstract Views
989
Rank
445,841
PlumX Metrics