De ondraaglijke lichtheid van de hervorming van het pensioenstelsel (The Unbearable Lightness of the Reform of the Pension System)

SEW, 2022, 6

28 Pages Posted: 16 Sep 2022

See all articles by Hans van Meerten

Hans van Meerten

Utrecht University - Utrecht Centre for Shared Regulation and Enforcement in Europe – RENFORCE

Sanne Vlastuin

Utrecht University, School of Law

Date Written: june 15, 2022

Abstract

Dutch Abstract: In dit artikel staan Hans van Meerten (hoogleraar Europees pensioenrecht aan de
Universiteit Utrecht) en Sanne Vlastuin (masterstudent Privaatrecht aan de Universiteit
Utrecht) stil bij de transitie naar een nieuw Nederlands pensioenstelsel. In het bijzonder
besteden zij aandacht aan Europeesrechtelijke aspecten die in dit licht problematisch zouden
kunnen zijn, waaronder de pensioendeelnemer als consument en de informatieachterstand van
pensioendeelnemers. Er is meer nodig om het beoogde pensioenstelsel op deze punten EUproof te maken, vinden zij.

English Abstract: In this article, Hans van Meerten (Professor of European Pension Law at Utrecht University) and Sanne Vlastuin (Master's Student in Private Law at Utrecht University) discuss the transition to a new Dutch pension system. In particular, they pay attention to European law aspects that could be problematic in this light, including the pension participant as consumer and the information gap of pension participants. More is needed to make the envisaged pension system EU-proof on these points, they believe.

Note: Downloadable document is in Dutch.

Keywords: Pensioenstelsel, hervorming, IORP, EU recht

Suggested Citation

Meerten, Hans Van and Vlastuin, Sanne, De ondraaglijke lichtheid van de hervorming van het pensioenstelsel (The Unbearable Lightness of the Reform of the Pension System) (june 15, 2022). SEW, 2022, 6, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=4190339 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4190339

Hans Van Meerten (Contact Author)

Utrecht University - Utrecht Centre for Shared Regulation and Enforcement in Europe – RENFORCE ( email )

Achter Sint Pieter 200
Utrecht, 3512 HT
Netherlands

Sanne Vlastuin

Utrecht University, School of Law ( email )

Do you have negative results from your research you’d like to share?

Paper statistics

Downloads
484
Abstract Views
2,675
Rank
109,430
PlumX Metrics