השלכות אתיות ומשפטיות של התנהגות מקוממת כלפי מטופלים בבריאות הנפש Ethical and Legal Implications of Outrageous Behavior Towards Patients in the Mental Health Setting

“Sihot” – An Israeli Journal of Psychotherapy, Vol. 37(1) שיחות כתב עת ישראלי לפסיכותרפיה

5 Pages Posted: 4 Oct 2022 Last revised: 28 Nov 2022

See all articles by Oren Asman

Oren Asman

Tel Aviv University - The Bioethics and Law Center, Sackler Faculty of Medicine; Department of Nursing, Sackler Faculty of Medicine; Sagol School of Neuroscience

Jacob Margolin

affiliation not provided to SSRN

Eliezer Witztum

affiliation not provided to SSRN

Date Written: August 29, 2022

Abstract

תקציר בעברית: במאמר זה עולים לדיון היבטים אתיים ומשפטיים של התנהגות מקוממת כלפי מטופלים בתחום היעוץ והטיפול הנפשי, תוך שימוש בתיאור מקרה כדוגמא. תחילה מוצגים יסודותיה של עוולת הנזיקין, "התנהגות מקוממת" ושלבים בהתפתחותה במשפט האנגלו-אמריקאי, ולאחר מכן מתוארת המסגרת האתית והמשפטית בישראל אשר נוגעת להכרה בפגיעה שנובעת מטיפול נפשי, ולאופן שבו תוכר "התנהגות מקוממת" במשפט הישראלי. לבסוף מוצגים מצבים קליניים שבהם קיים פוטנציאל לתביעות שכאלה, ודרכים קליניות לצמצם סיכון משפטי זה.

English Abstract: The paper presents a case-based analysis of the ethical and legal aspects of outrageous behavior towards patients in the mental health setting. The elements of “outrageous behavior” as developed in the Anglo-American law are first presented, followed by a description of the ethical and legal framework of “outrageous behavior” in Israel that relates to damages resulting from therapy. Finally, clinical scenarios that may potentially result in such legal claims are presented along with clinical options to reduce the legal risk.

Keywords: התנהגות מקוממת, אתיקה בבריאות נפש, רשלנות בטיפול נפשי, אחריות מקצועית בבריאות נפש

Suggested Citation

Asman, Oren and Margolin, Jacob and Witztum, Eliezer, השלכות אתיות ומשפטיות של התנהגות מקוממת כלפי מטופלים בבריאות הנפש Ethical and Legal Implications of Outrageous Behavior Towards Patients in the Mental Health Setting (August 29, 2022). “Sihot” – An Israeli Journal of Psychotherapy, Vol. 37(1) שיחות כתב עת ישראלי לפסיכותרפיה, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=4236508

Oren Asman (Contact Author)

Tel Aviv University - The Bioethics and Law Center, Sackler Faculty of Medicine ( email )

School of Health Professions, Faculty of Medicine
Tel Aviv Univresity
Tel Aviv, 6997801
Israel
0547608020 (Phone)

HOME PAGE: http://www.bioethics.sites.tau.ac.il/

Department of Nursing, Sackler Faculty of Medicine ( email )

School of Health Professions, Faculty of Medicine
Tel Aviv Univresity
Tel Aviv, 6997801
Israel
0547608020 (Phone)

HOME PAGE: http://www.bioethics.sites.tau.ac.il/

Sagol School of Neuroscience ( email )

Tel Aviv
Israel

HOME PAGE: http://en-sagol.tau.ac.il/researchers/Oren-Asman

Jacob Margolin

affiliation not provided to SSRN

Eliezer Witztum

affiliation not provided to SSRN

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
57
Abstract Views
278
Rank
673,491
PlumX Metrics