תורת המשפט הטיפולי וחשיבות הטמעתה בעבודת הוועדות הפסיכיאטריות המחוזיות
The Value of Therapeutic Jurisprudence in the Work of the District Psychiatric Committees

רפואה ומשפט, כרך 53 (יפורסם ב -2022)

15 Pages Posted: 5 Oct 2022

See all articles by Oren Asman

Oren Asman

Tel Aviv University - The Bioethics and Law Center, Sackler Faculty of Medicine; Department of Nursing, Sackler Faculty of Medicine; Sagol School of Neuroscience

Mordechai (Moti) Mark

Ono Academic College Faculty of Law; Bar Ilan University; Tel Aviv University

Daniel Raz

Legal Aid, Ministry of Justice Israel

Date Written: September 12, 2022

Abstract

תקציר בעברית: במאמר מוצגת הגישה לפיה פרשנות תכליתית של חוק הטיפול בחולי הנפש, ברוח הוראות חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, מצדיקה אימוץ של עקרונות "המשפט הטיפולי" Therapeutic Jurisprudence בעבודת הוועדה הפסיכיאטרית המחוזית, הדנה בענייני אשפוז וטיפול מרפאתי כפוי. אימוץ עקרונות אלו נועד להגביר את ההגנה על החירות במובנה הפנימי (החיובי) ובמובנה החיצוני (השלילי), לסייע ב"שיקום האוטונומיה", ומכאן לכבד את עצמאות המטופל. הטמעת עקרונות משפטנות טיפולית נועדה לאפשר למטופל חוויה מועצמת של צדק פרוצדורלי – תחושה שנוכחותו בהליך חשובה, שקולו וטיעוניו נשמעו בהליך ושהוא עצמו זכה לכבוד במסגרתו – וכיוצא מכך להגביר את התגייסותו לתהליך הטיפול והשיקום, במהלך אשפוז ובקהילה. בהסתכלות רחבה יותר, אימוץ עקרונות אלו נועד להביא לצמצום מספר האשפוזים בגין תופעת "הדלת המסתובבת" – קרי חזרה מהירה לאשפוז לאחר שחרור, בהעדר מיצוי הולם של פוטנציאל הטיפול ו/או השיקום בתוך ומחוץ למסגרת האשפוז. אימוץ גישה זו מוצע שייעשה על ידי חברי הוועדה בשיתוף עם עורכי הדין המייצגים, הרופאים המטפלים ובנסיבות ההולמות גם בני משפחה וגורמים אחרים בחיי המטופל.

המחברים דוחים את הטענה כאילו יישום עקרונות המשפט הטיפולי פירושו לראות בוועדה הפסיכיאטרית גוף מטפל ומבהירים כי הכרה ברגשות, התנהגויות, רווחה ובריאות נפשית של המטופל הן עיקרי גישה של משפטנות טיפולית אולם אין בה כדי להגדיר הליך משפטי זה כטיפול פסיכיאטרי. לגישתם, השימוש בכלים המקצועיים הרלוונטיים, שעומדים לרשות חברי הוועדה, במסגרת הסמכות המשפטית והמקצועית שלה, נועדים לאפשר לה להגשים בצורה המיטבית את תכליתו של חוק הטיפול בחולי הנפש – לטפל. לאור האמור, חובה להבהיר מהי משפטנות טיפולית ובדגש על הרישא: משפטנות. יישום עקרונות המשפט הטיפולי, Therapeutic Jurisprudence, בעבודת הוועדה אינם טיפול במובן הקליני אלא משפטנות טיפולית במשמעות של "משפט מקדם בריאות". עוד מציעים המחברים כי יישום עקרונות משפטנות טיפולית נכון הן להליכים של אשפוז וטיפול במסגרת צו פלילי והן להליכים במסגרת הוראה אזרחית, שכן "הנפש היא אותה הנפש".

Note: Downloadable document in Hebrew.

Keywords: משפט טיפולי, אשפוז כפוי, וועדה פסיכיאטרית מחוזית, משפט מקדם בריאות, טיפול בחולי הנפש

Suggested Citation

Asman, Oren and Mark, Mordechai (Moti) and Raz, Daniel, תורת המשפט הטיפולי וחשיבות הטמעתה בעבודת הוועדות הפסיכיאטריות המחוזיות
The Value of Therapeutic Jurisprudence in the Work of the District Psychiatric Committees (September 12, 2022). רפואה ומשפט, כרך 53 (יפורסם ב -2022) , Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=4236642

Oren Asman (Contact Author)

Tel Aviv University - The Bioethics and Law Center, Sackler Faculty of Medicine ( email )

School of Health Professions, Faculty of Medicine
Tel Aviv Univresity
Tel Aviv, 6997801
Israel
0547608020 (Phone)

HOME PAGE: http://www.bioethics.sites.tau.ac.il/

Department of Nursing, Sackler Faculty of Medicine ( email )

School of Health Professions, Faculty of Medicine
Tel Aviv Univresity
Tel Aviv, 6997801
Israel
0547608020 (Phone)

HOME PAGE: http://www.bioethics.sites.tau.ac.il/

Sagol School of Neuroscience ( email )

Tel Aviv
Israel

HOME PAGE: http://en-sagol.tau.ac.il/researchers/Oren-Asman

Mordechai (Moti) Mark

Ono Academic College Faculty of Law

104 Zahal St.
Kiryat Ono, 55000
Israel

Bar Ilan University

Ramat Gan
5290002
Israel

Tel Aviv University

Tel Aviv
Israel

Daniel Raz

Legal Aid, Ministry of Justice Israel

Israel

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
117
Abstract Views
354
Rank
437,545
PlumX Metrics