רכש ציבורי ירוק: לקחים ומסקנות לבאות
Green Public Procurement: Lessons for the Coming

46 Iyunei Mishpat Forum (Tel-Aviv University) 1 (2023) פורום עיוני משפט מו 1 (2023)

39 Pages Posted: 7 Apr 2023 Last revised: 13 Jun 2023

See all articles by Elior Korem

Elior Korem

The Hebrew University of Jerusalem, Faculty of Law; Utrecht University - Utrecht Law School

Date Written: April 3, 2023

Abstract

תקציר בעברית: בשנים האחרונות הולכה וגוברת ההשקפה שלפיה ניתן לרתום את הרכש הציבורי לקידום מדיניות ציבורית רחבה החורגת מהמטרות הקלאסיות שלו. השימוש ברכש ציבורי לקידום מדיניות, כגון עידוד חדשנות, פיתוח עסקים קטנים ובינוניים, הגנה על זכויות עובדים ועוד, הופך יותר ויותר לתופעה גלובלית. מאמר זה מבקש להראות כיצד הרכש הציבורי יכול להירתם גם להגנה על הסביבה, ולהסביר מהם השיקולים המנחים בעיצוב הליכי רכש ציבורי של מוצרים ידידותיים לסביבה – רכש ציבורי ירוק. התרומה המרכזית שמבקש המאמר להשיא טמונה בקיבוץ הלקחים והמסקנות העדכניים בנושא לכדי רשימה אחת ולכדי מסד להמשך פיתוחו בישראל.

English Abstract: In recent years there is a growing view that public procurement can be harnessed to promote broader public policy agenda that goes beyond its classical objectives. The use of public procurement to promote policy goals such as innovation, SMEs development, workers' rights protection, and more, is becoming increasingly prevalent on a global scale. This article seeks to demonstrate how public procurement can also be leveraged to protect the environment, and to explain the guiding considerations in designing public procurement for environmentally-friendly products - Green Public Procurement. The main contribution that the article aims to make lies in the grouping of the latest lessons and conclusions on the subject for its further development in Israel.

Note: Downloadable document in Hebrew.

Suggested Citation

Korem, Elior, רכש ציבורי ירוק: לקחים ומסקנות לבאות
Green Public Procurement: Lessons for the Coming (April 3, 2023). 46 Iyunei Mishpat Forum (Tel-Aviv University) 1 (2023) פורום עיוני משפט מו 1 (2023) , Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=4408076

Elior Korem (Contact Author)

The Hebrew University of Jerusalem, Faculty of Law ( email )

Jerusalem
Israel

Utrecht University - Utrecht Law School ( email )

Utrecht
Netherlands

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
54
Abstract Views
282
Rank
703,500
PlumX Metrics