Национални, политички и економски фактори у стварању савремене Украјине (National, Political and Economic Factors in the Creation of Modern Ukraine)

Дипломатија и безбедност (Београд: Факултет за дипломатију и безбедност, Институт за стратешке студије), година 5, 2022, № 2, стр. 149–183.

35 Pages Posted: 23 Jun 2023

See all articles by Rajko Bukvic

Rajko Bukvic

Geographical Institute 'Jovan Cvijić' SASA

Date Written: 2022

Abstract

Serbian Abstract: У раду се разматра утицај различитих фактора (националних, политичких, економских) у процесу стварања савремене украјинске државе. Тај процес прати се од Кијевске Русије, као исходишта данашњих источнословенских држава, међу њима и Малорусије на чијим је основама изграђен модерни украјински идентитет. Указује се на прве манифестације Украјине и украјинског етноса у време подела Речи Посполите и на улогу Пољске у развијању концепције засебне украјинске нације, коју је касније преузела Аустро-Угарска. Настанак Украјине и украјинске нације ипак уследили су тек на почетку 20. века, и у томе највећу заслугу имају бољшевици, који су створили украјинску државу не само на територији Малорусије, већ и на просторима Новорусије и проширили је током протеклог века великим просторима на западу, као и територијама Русије на североистоку, и Кримом. Пренебрегавајући национални принцип (укључивање у УССР великих простора насељених руским становништвом), као и економске факторе (који су били истакнути при формирању Доњецко-Криворошке републике), и прихватањем федерализације државе они су фактички поставили темеље успешности сепаратистичких тенденција, при томе не само у Украјини. Бирајући пут конфронтације с руским становништвом и са Русијом, Украјина је након стицања независности крајем 1991. постала полигон за развој не некада просперитетне републике СССР-а већ антируске државе, фактора нестабилности и сукоба.

English Abstract: The paper discusses the influence of various factors (national, political, economic) in the process of creating the modern Ukrainian state. This process is traced from Kievan Rus, as the origin of today's East Slavic states, including Malorussia, on the basis of which the modern Ukrainian identity was built. It points to the first manifestations of Ukraine and the Ukrainian ethnos at the time of the partition of the Polish-Lithuanian Commonwealth and to the role of Poland in developing the concept of a separate Ukrainian nation, which was later taken over by Austria-Hungary. The emergence of Ukraine and the Ukrainian nation, however, followed only at the beginning of the 20th century, and the greatest credit goes to the Bolsheviks, who created the Ukrainian state not only on the territory of Malorussia, but also on the territory of Novorussia and expanded it over the past century to large areas in the west. as well as the territories of Russia in the northeast and Crimea. By neglecting the national principle (the inclusion of large areas inhabited by the Russian population in the USSR), as well as economic factors (which were highlighted during the formation of the Donetsk - Krivoy Rog Soviet Republic), and by accepting the federalization of the state, they actually laid the foundations for the success of separatist tendencies, not only in Ukraine. By choosing the path of confrontation with the Russian population and with Russia, after gaining independence in 1991, Ukraine became a testing ground for the development of not the once prosperous republic of the USSR, but an anti-Russian state, a factor of instability and conflict.

Note: Downloadable document is in Serbian.

Keywords: Малорусија, Украјина, национални идентитет, украјинизација, совјетска Украјина, конфронтација; (Malorussia, Ukraine, national identity, Ukrainization, Soviet Ukraine, confrontation)

Suggested Citation

Bukvic, Rajko, Национални, политички и економски фактори у стварању савремене Украјине (National, Political and Economic Factors in the Creation of Modern Ukraine) ( 2022). Дипломатија и безбедност (Београд: Факултет за дипломатију и безбедност, Институт за стратешке студије), година 5, 2022, № 2, стр. 149–183., Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=4478371 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4478371

Rajko Bukvic (Contact Author)

Geographical Institute 'Jovan Cvijić' SASA ( email )

Djure Jakšića 9 11000 Belgrade
Belgrade, 11000
Serbia

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
5
Abstract Views
66
PlumX Metrics