כשמחשבים מדברים חוקים: הנדסת חקיקה בעידן הבינה המלאכותיתWhen Computers Speak Laws: Legislative Engineering in the Age of Artificial Intelligence

29 Pages Posted: 19 Jan 2024

See all articles by ‪Elhanan Schwartz‬‏

‪Elhanan Schwartz‬‏

Bar-Ilan University Law Faculty

Ittai Bar-Siman-Tov

Bar-Ilan University Law Faculty

Roy Gelbard

Bar-Ilan University

Date Written: January 17, 2024

Abstract

תקציר בעברית: התאוצות הדיגיטליות והתמורות הטכנולוגיות שמשנות את עולמנו מחלחלות ומשפיעות גם על עולם המשפט. במאמר זה אנו בוחנים את השפעתן הפוטנציאלית על תחום משפטי שטרם זכה בתשומת לב מספקת: תהליך ניסוח החוק. המאמר מציע גישה חדשנית שאותה אנו מכנים "הנדסת חקיקה". באמצעות בחינת קווי הדמיון המשותפים בין כתיבת קוד תוכנה לבין ניסוח חקיקה, אנו מציעים לאמץ אל תהליך ניסוח החוק עקרונות מעולם הנדסת התוכנה. בתוך כך, אנו בוחנים את ההשפעות הטרנספורמטיביות שעשויות לחול בתהליך ניסוח החוק כפועל יוצא מתמורות אלו.

English Abstract: The digital acceleration and technological transformations that change our world also seep into and affect the legal world. In this article, we examine their potential effect on a legal field that has not yet received sufficient attention: the process of formulating and drafting laws. The article offers an innovative approach that we call "legislative engineering". By examining the common similarities between writing software code and drafting legislation, we propose to adopt principles from the world of software engineering into the process of drafting legislation. We further examine the transformative effects that may apply in the process of drafting legislation as a result of these transformations.

Note: Downloadable document in Hebrew.

Keywords: Legislative drafting, lawmaking, legislative engineering, rules as code, legislation as code, law as code, code as law, smart rules, smart laws, Agile lawmaking, legal IDE, drafting editor, digital transformation, legislation quality, artificial intelligence

Suggested Citation

Schwartz‬‏, ‪Elhanan and Bar-Siman-Tov, Ittai and Gelbard, Roy, כשמחשבים מדברים חוקים: הנדסת חקיקה בעידן הבינה המלאכותיתWhen Computers Speak Laws: Legislative Engineering in the Age of Artificial Intelligence (January 17, 2024). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=4698512 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4698512

‪Elhanan Schwartz‬‏ (Contact Author)

Bar-Ilan University Law Faculty ( email )

Israel

Ittai Bar-Siman-Tov

Bar-Ilan University Law Faculty ( email )

Faculty of Law
Ramat Gan, 52900
Israel
972-3-7387071 (Phone)
972-3-7384096 (Fax)

HOME PAGE: http://law.biu.ac.il/en/node/1726#tabs-tabset-1

Roy Gelbard

Bar-Ilan University ( email )

Ramat Gan
Ramat Gan, 52900
Israel

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
62
Abstract Views
219
Rank
650,164
PlumX Metrics