דירוג כתבי עת משפטיים עבריים - יסודות עיוניים ומחקר אמפירי ראשוני
Ranking Hebrew Law Reviews: Theoretical Foundations and a Preliminary Empirical Study

Haifa Law Review, Vol. 1, pp. 401-448, 2004

48 Pages Posted: 13 Jun 2006 Last revised: 22 Apr 2019

See all articles by Ronen Perry

Ronen Perry

University of Haifa - Faculty of Law

Date Written: October 18, 2012

Abstract

Hebrew Abstract: בעשורים האחרונים נעשו בארצות הברית מספר ניסיונות לדרג כתבי-עת משפטיים מקומיים על פי מדדים שונים – כמותיים ואיכותיים. בישראל טרם נעשה ניסיון דומה. מטרתו של מאמר זה כפולה. היעד הראשון הוא להציע תשתית עיונית לדירוג רציף של כתבי עת משפטיים בכלל, וכתבי עת משפטיים עבריים בפרט. המאמר מנתח את שיטות הדירוג השונות שהוצעו במרוצת השנים במדינות-הים. הוא מבקר ושולל את השימוש בשיטות המתבססות על מידת החשיבות של מחברות המאמרים; על העברת סקרים בין המשתמשות בכתבי העת; על שיפוט בידי ועדות מומחים; על היקף השימוש בכתבי העת בספריות משפטיות ועל שיעור-הדחייה של מאמרים. לאחר מכן מציע המאמר להשתמש בשיטה המבוססת על שכיחות האיזכורים של כל אחד מכתבי העת, הן בכתיבה האקדמית והן בפסיקה (במיוחד זו של בית המשפט העליון). ההנחה העומדת ביסודה של השיטה המוצעת היא שמספר האיזכורים (בכתיבה האקדמית ובפסיקה) מספק אינדיקציה כמותית, אם כי לא לגמרי מדויקת, למידת ההשפעה של כתבי העת השונים על השיח המשפטי (האקדמי והמעשי בהתאמה).

English Abstract: In recent decades several scholars have attempted to rank American law reviews using various methods, quantitative and qualitative. No such attempt has been made with regard to Hebrew law reviews so far. The purpose of the article is twofold. First it offers theoretical foundations for a continuous ranking of law reviews in general, and of Hebrew law reviews in particular. It analyses the various methods employed in the American literature, and rejects those based on author prominence, surveys, evaluation by expert committees, library or database usage, and rejection rate. It advocates the use of a citation frequency method, assuming that the number of citations (within legal periodicals on the one hand, and case law on the other) is a good, albeit inaccurate, indicator for law review impact on legal discourse (academic and practical respectively).

The second goal of the article is to introduce a preliminary ranking of Hebrew law reviews, based on the preferred method. To achieve this goal, citations of articles published in 16 Hebrew law reviews over a specified period were recorded. The search was conducted - in keeping with the requirement of the chosen method - in legal periodicals, in Supreme Court rulings, and in lower courts' decisions. Two Hebrew law reviews were found to have the most significant impact on the legal academic discourse: the TEL AVIV UNIVERSITY LAW REVIEW (IYUNEI MISHPAT), and the HEBREW UNIVERSITY LAW REVIEW (MISHPATIM). The HEBREW UNIVERSITY LAW REVIEW enjoyed a significant lead over all of its competitors as regards impact on the Supreme Court of Israel. The ISRAELI BAR JOURNAL (HAPRAKLIT) proved the most influential with lower courts. The reader should note that a one-off ranking would serve its purposes for a limited period, not only because the impact of the existing law reviews might change, but also because new ones might be established. The ranking project must thus be ongoing.

Note: Downloadable document is in Hebrew.

Keywords: law reviews, legal education, Israeli law, ranking, legal profession, legal scholarship

JEL Classification: K0

Suggested Citation

Perry, Ronen, דירוג כתבי עת משפטיים עבריים - יסודות עיוניים ומחקר אמפירי ראשוני
Ranking Hebrew Law Reviews: Theoretical Foundations and a Preliminary Empirical Study (October 18, 2012). Haifa Law Review, Vol. 1, pp. 401-448, 2004, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=908334

Ronen Perry (Contact Author)

University of Haifa - Faculty of Law ( email )

Mount Carmel
Haifa, 3498838
Israel

HOME PAGE: http://law.haifa.ac.il/index.php/en/faculty-rperry

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
43
Abstract Views
1,169
PlumX Metrics