Nedim Kulenovic

Association "Vaša prava BiH"

Legal Associate

Safeta Hadžića 66a

Sarajevo

Bosnia and Herzegovina

SCHOLARLY PAPERS

7

DOWNLOADS

193

CITATIONS

0

Scholarly Papers (7)

1.

Judgment in the Case of Sejdić and Finci v. Bosnia and Herzegovina Concrete Consequences - First Overview

Svjeske za javno pravo/Blätter für Öffentliches Recht, Vol. 1, No. 1-2, December 2010, p. 18-36,
Number of pages: 33 Posted: 04 Nov 2012
Nedim Kulenovic, Mirza Korajlic and Inja Hadzialic-Bubalo
Association "Vaša prava BiH", affiliation not provided to SSRN and affiliation not provided to SSRN
Downloads 58 (288,773)

Abstract:

discrimination, Bosnia and Herzegovina, Dayton, Protocol No. 12, European Court, ECHR, Sejdic and Finci

2.

SKUPŠTINA BRČKO DISTRIKTA BIH: PARLAMENT ILI OPĆINSKO VIJEĆE? (The Assembly of Brčko District of B&H: Parliament or Municipal Council?)

Saša Gavrić & Damir Banović eds., Parlamentarizam u Bosni i Hercegovini (Sarajevo: Sarajevski otvoreni centar/Fondacija Fridrich Ebert, 2012),
Number of pages: 53 Posted: 28 Mar 2013 Last Revised: 01 Apr 2013
Nedim Kulenovic
Association "Vaša prava BiH"
Downloads 24 (399,020)

Abstract:

legislative body, local self-government, district, decision making process, power-sharing, Bosnia and Herzegovina, federalism, consociation, international supervision, territorial autonomy, parliamentarism, veto players

3.

Prikaz knjige: 'Bosanskohercegovački Federalizam' (Goran Marković, Beograd/Sarajevo: Službeni glasnik/University Press, 2012, str. 470) [Book Review: 'Bosnian Federalism' (Goran Marković, Beograd/Sarajevo: Službeni glasnik/University Press, 2012, str. 470)]

Nova pravna revija: Časopis za domaće, njemačko i evropsko pravo, Vol. 6, No. 1, pp. 79-81, June 2013,
Number of pages: 4 Posted: 06 Sep 2013
Nedim Kulenovic
Association "Vaša prava BiH"
Downloads 19 (399,020)

Abstract:

state organization in Bosnia and Herzegovina, political regime in Bosnia and Herzegovina, federation, consociation, Federation of Bosnia and Herzegovina

4.
Downloads 17 (436,563)

Abstract:

differentiated citizenship, consociation, power-sharing, discrimination, Federation of Bosnia and Hezegovina, Sejdic and Finci case

5.

Mogućnost socijalne pravde u BiH: otok ili arhipelag? (Possibility of Social Justice in Bosnia and Herzegovina: An Island or an Archipelago?)

Svjetlana Nedimović ed., Lice i naličje socijalne pravde u BiH (Sarajevo: Fond otvoreno društvo BiH/Fondacija mirovna akademija, 2014), 100-112,
Number of pages: 13 Posted: 28 Jan 2014
Nedim Kulenovic
Association "Vaša prava BiH"
Downloads 15 (431,453)

Abstract:

social justice, solidarity, federation, multiculturalism, Bosnia and Herzegovina, David Miller, Michael Walzer, Thomas Pogge, John Rawls, Keith Banting

6.

Uloga sudova/vijeća u određenju sadržaja pojma vitalnog interesa naroda (The Role of the Courts/Councils in the Determination of the Content of the Notion of Vital National Interest)

Damir Banović and Dženana Kapo (ed.), Šta je vitalni interes naroda i kome on pripada? Ustavnopravna i politička dimenzija: Zbornik sa konferencije (Sarajevo: Centar za političke studije, 2014), 36-54,
Number of pages: 19 Posted: 01 Sep 2014
Nedim Kulenovic
Association "Vaša prava BiH"
Downloads 6 (509,099)

Abstract:

Constitutional Court of Bosnia and Herzegovina, Councils for protection of vital Interests, vital national interest, power-sharing, consociation, veto mechanism

7.

Krinovi, Krune, Šahovska Polja Od Vitalnog Nacionalnog Interesa (Lilies, Crowns, Checkerboards of Vital National Interest)

Puls demokratije - zajednica neistomišljenika, Zbornik tekstova, No. 2, 2013, 10-14,
Number of pages: 5 Posted: 24 Jan 2014
Nedim Kulenovic
Association "Vaša prava BiH"
Downloads 4 (514,037)

Abstract:

tradition, vital national interest, veto, symbol, judicial review