Vedat Akman

Beykent University

Buyukcekmece

Istanbul, 34900

Turkey

SCHOLARLY PAPERS

27

DOWNLOADS
Rank 30,971

SSRN RANKINGS

Top 30,971

in Total Papers Downloads

2,556

SSRN CITATIONS
Rank 43,868

SSRN RANKINGS

Top 43,868

in Total Papers Citations

5

CROSSREF CITATIONS

10

Scholarly Papers (27)

1.

Muhasebenin Tarihine Küresel Kapsamda Ve Türkiye Kapsamında Vergisel Bir Bakış (A Taxational Overlook to the History of Accounting From a Global and Turkish Extent)

Leges Sosyal Bilimler Dergisi (Leges Social Sciences Journal), Year: 5, Number: 3, pp.70-87
Number of pages: 18 Posted: 01 Jun 2018
Istanbul Medeniyet University, Beykent University, Yalova University and Yalova University
Downloads 386 (119,452)
Citation 2

Abstract:

Loading...

Muhasebe, Vergi, Tarih, Türkiye, Küresel, Accounting, Tax, History, Turkey, Global

2.

The Impact of Financial Reporting on Corporate Performance: A Study Run on Exxon Mobil

4th Asia Pacific International Congress on Contemporary Studies (International Modern Sciences Congress
Number of pages: 9 Posted: 09 Aug 2021
Vedat Akman, Ahmed Aaal Shehab and Cevdet Kizil
Beykent University, Yalova University and Istanbul Medeniyet University
Downloads 370 (125,342)

Abstract:

Loading...

Accounting, Finance, Financial Reporting, Corporate Performance, Exxon Mobil

3.

COVID-19 Epidemic: A New Arena of Financial Fraud?

Karabagh International Congress of Modern Studies in Social and Human Sciences 2021
Number of pages: 7 Posted: 11 Aug 2021
Cevdet Kizil, Vedat Akman and Erol Muzır
Istanbul Medeniyet University, Beykent University and Istanbul Medeniyet University
Downloads 348 (134,183)
Citation 1

Abstract:

Loading...

COVID-19, Finance and Financial Fraud, Internal Controls and Internal Audit

4.

Audit Techniques to Avoid Cost Accounting Frauds

Emerging Markets Journal (EMAJ), University of Pittsburgh Press (USA), Vol. 10, No: 1, pp.60-66.
Number of pages: 7 Posted: 18 Feb 2021
Vedat Akman, Berkan Acar and Cevdet Kizil
Beykent University, affiliation not provided to SSRN and Istanbul Medeniyet University
Downloads 318 (147,680)

Abstract:

Loading...

5.

Yaratıcı Muhasebe Yöntemleri ve Finansal Bilgilerin Manipülasyonu: Profesyonel Muhasebe Meslek Mensupları Üzerinde Örnek Bir Uygulama (Creative Accounting Methods and Manipulation of Financial Data: A Sample Application on Accounting Professionals)

Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (Beykent University Journal of Social Sciences), Volume: 9, Number: 1, pp.1-18
Number of pages: 18 Posted: 01 Jun 2018
Istanbul Medeniyet University, Beykent University, Beykent University and Yalova University, Students
Downloads 248 (190,442)

Abstract:

Loading...

Muhasebe Hilesi, Manipülasyon, Denetim, İç Denetçi, SMMM, Accounting Fraud, Manipulation, Auditing, Internal Audit, CPA

6.

Liderlik ile Personel Performansı Arasındaki İlişki Üzerine Bir Şirket İncelemesi (An Investigation of Organization on the Relationship Between Leadership and Employee Performance)

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (Electronic Journal of Social Sciences - ESOSDER), Volume:14, No: 52, pp. 130-145
Number of pages: 16 Posted: 31 May 2018
Vedat Akman, Merve Hanoğlu and Cevdet Kizil
Beykent University, Beykent University and Istanbul Medeniyet University
Downloads 145 (306,949)

Abstract:

Loading...

Performans Yönetimi, Liderlik, Liderlik Türleri, İş Gören, Başarı, Performance Management, Leadership, Leadership Types, Employee, Success

7.

Adli Muhasebe ve Adli Muhasebecilik Mesleğine Genel Bir Bakış (A General Outlook to Forensic Accounting and to the Profession of Forensic Accountancy)

Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (Beykent University Journal of Social Sciences), Volume: 12, Number: 1, pp.58-73, DOI: 10.18221/bujss.560774 (2019)
Number of pages: 16 Posted: 09 Sep 2019
Cevdet Kizil, Vedat Akman and Burak Yılmaz
Istanbul Medeniyet University, Beykent University and Kempro Chemicals and Foreign Trade Co.
Downloads 89 (433,803)

Abstract:

Loading...

Accounting, Forensic Accounting, Forensic Accountancy, Auditing, Law

8.

Muhasebe Finansman, Yönetim Organizasyon ve Yönetim Bilişim Sistemleri Yazıları (Accounting-Finance, Management Organization and Management Information System Articles)

Leges Yayınları (Leges Publishing), ISBN: 978-605-65066-8-0.
Number of pages: 103 Posted: 11 Jun 2018
Istanbul Medeniyet University, Istanbul Medeniyet University, Beykent University, Kadir Has University - Faculty of Applied Sciences (Uygulamal? Bilimler Fakültesi), Yalova University - Department of Business Administration and Yalova University
Downloads 56 (556,572)

Abstract:

Loading...

Muhasebe, İç Kontrol, İç Denetim, Accounting, Internal Control, Internal Audit

9.
Downloads 54 (565,986)

Abstract:

Loading...

Finance, Financial Crises, Economics, Business Administration, COVID-19

10.

Unemployment Problem and Global Financing Related to COVID-19 Epidemic

International Asian Congress on Contemporary Sciences-IV 2021
Number of pages: 5 Posted: 11 Aug 2021
Vedat Akman and Cevdet Kizil
Beykent University and Istanbul Medeniyet University
Downloads 48 (595,580)
Citation 1

Abstract:

Loading...

COVID-19, Accounting, Finance, Economy, Unemployment

11.

Yalova İlinde İkamet Eden Muhasebe Meslek Mensuplarının Muhasebe Etik Algısı (Accounting Ethics Perception of Accounting Professionals Residing in the City of Yalova)

Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (Beykent University Journal of Social Sciences), Volume: 8, Number: 1, pp.6-31
Number of pages: 26 Posted: 01 Jun 2018
Istanbul Medeniyet University, Beykent University, Yalova University and Yalova University
Downloads 47 (600,699)

Abstract:

Loading...

Muhasebe, Etik, Muhasebe Etiği, Meslek Mensubu, Accounting, Ethics, Accounting Ethics, Professionals

Muhasebe Dersini İlk Kez Alan Öğrencilerin Başarısına Etki Eden Faktörlerin Tespiti: Yalova Üniversitesi’nde Bir Uygulama (Determining the Factors Affecting Success of Students Taking Accounting Course for the First Time: An Analysis in Yalova University)

İşletme Bilimi Dergisi (Journal of Business Science), Volume: 3, No: 2, pp.127-165
Number of pages: 39 Posted: 31 May 2018
Istanbul Medeniyet University, Beykent University, Beykent University and Yalova University
Downloads 21 (794,592)

Abstract:

Loading...

Muhasebe, Eğitim, Başarı, Yalova Üniversitesi, Accounting, Education, Success, Yalova University

Yalova’daki Aile İşletmelerinde Karşılaşılan Muhasebe-Finansman ve Yönetim Organizasyon Sorunları (Accounting-Finance and Management Organization Problems Encountered in Family Businesses in Yalova)

İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi (Journal of Business and Economics Studies - İİÇD), Volume: 1, No: 2, pp. 26-43, 2013
Number of pages: 18 Posted: 01 Jun 2018
Cevdet Kizil, Vedat Akman and Özgür Esmer
Istanbul Medeniyet University, Beykent University and Yalova Defterdarl???
Downloads 21 (794,592)

Abstract:

Loading...

Aile İşletmeleri, Muhasebe-Finansman, Yönetim ve Organizasyon, Performans Değerleme, Yalova, Family Businesses, Accounting-Finance, Management and Organization, Performance Evaluation, Yalova

14.

Adli Muhasebe Kavramının Önemi ve Farkındalık Düzeyi: Yalova Üniversitesi Öğrencileri ile bir SMMM Meslek Mensubu Üzerinde İki Yönlü Uygulama (The Importance and Awareness Level of Forensic Accounting Concept: A Bilateral Implementation on Yalova University Students and a CPA Member of Profession)

Global Business Research Symposium, 1st Doctoral Conference, 14 June 2016, Beykent University, Istanbul, Turkey
Number of pages: 24 Posted: 15 Sep 2021
Istanbul Medeniyet University, Beykent University, Beykent University and Yalova University
Downloads 41 (633,561)
Citation 1

Abstract:

Loading...

Forensic Accounting, Fraud, Yalova University, Denizli, CPA

15.

Aile Sağlığı Merkezlerinden Hizmet Alan Hastaların Hasta Memnuniyet Düzeylerinin Belirlenmesi: Yalova İli Örneği (Determination of Patient Satisfaction Levels in Family Health Centers: An Example from Yalova City)

Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (Beykent University Journal of Social Sciences), Volume: 8, Number: 2, pp.33-47
Number of pages: 15 Posted: 31 May 2018
Cevdet Kizil, Vedat Akman and Selman Öztürk
Istanbul Medeniyet University, Beykent University and Yalova University
Downloads 41 (633,561)

Abstract:

Loading...

Sağlık, Hizmet, Kalite, Hasta Memnuniyeti, Yalova, Health, Service, Quality, Patient Satisfaction, Yalova

16.

Finansal Açıdan Hollanda Hastalığı ve Doğal Kaynak Lanetinin Paradoksal Etkileri (Paradoxical Effects of the Dutch Disease and Natural Resource Curse from the Financial Perspective: A Literature Review)

2nd International African Congress on Current Studies of Science, Technology and Social Sciences, 17-18 October 2020, Abuja, Nigeria,157-165.
Number of pages: 11 Posted: 15 Sep 2021
Cevdet Kizil, Vedat Akman and İlkay Erarslan
Istanbul Medeniyet University, Beykent University and Beykent University
Downloads 40 (639,214)

Abstract:

Loading...

Finance, Dutch Disease, Natural Resource, Oil, Natural Gas

17.

Çevre Muhasebesinin Önemi Üzerine Yalova İlinde Bir Araştırma (A Research in Yalova City on the Significance of Environmental Accounting)

Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (Beykent University Journal of Social Sciences), Volume: 7, Number: 2, pp. 20-34, 2014
Number of pages: 15 Posted: 01 Jun 2018
Istanbul Medeniyet University, Beykent University, Yalova University and Yalova University
Downloads 39 (645,001)

Abstract:

Loading...

Çevre Muhasebesi, Maliyet Muhasebesi, SMMM, Sosyal Sorumluluk, İşletmenin Sürekliliği, Environment Accounting, Cost Accounting, CPA, Social Reponsibility, Going Concern

18.

Dış Ticaret Uygulamalarında Akreditif İşlemlerin Muhasebeleştirilmesi (The Accounting of Letter of Credit Transactions in Foreign Trade Practices)

Trakya University Faculty of Economics and Administrative Sciences International E-Journal, Volume: 3, Number: 2, pp. 21-45, December 2014
Number of pages: 25 Posted: 01 Jun 2018
Cevdet Kizil, Vedat Akman and Nazan Demir
Istanbul Medeniyet University, Beykent University and Yalova University - Business Administration Department in English, Students
Downloads 35 (669,385)

Abstract:

Loading...

Akreditif, Dış Ticaret, Muhasebe, İhracat, İthalat, Letter of Credit, Foreign Trade, Accounting, Export, Import

19.

Merkez Bankaları ve Covid-19’a Finansal Yanıtlar (Central Banks and Financial Responses towards COVID-19)

3rd International New York Conference on Evolving Trends in Interdisciplinary Research & Practices 2020
Number of pages: 7 Posted: 11 Aug 2021
Cevdet Kizil and Vedat Akman
Istanbul Medeniyet University and Beykent University
Downloads 29 (709,128)

Abstract:

Loading...

Finance, Reserve Options Mechanism, Currency Derivatives, FX Swap, COVID-19

20.

Vazgeçilmezlik Sarmalında Labirent Yolculuğu: Zihinsel Muhasebe Bakış Açısıyla Batık Maliyet ve Kritik Stratejiler (Maze Journey in Indespensability Helical: Sunk Cost and Critical Strategies from the Perspective of Mental Accounting)

1 Nation 1 Media 6 States International Conference of Social Sciences and Humanities, 17-18 November 2021, Baku State University, Baku, Azerbaijan, Proceedings Book Volume: II, 25-31, ISBN: 978-625-7464-47-5, https://www.scienceazerbaijan.org/_files/ugd/614b1f_aca5e5ab911542698ac8969cbeee6f25.pdf
Number of pages: 7 Posted: 16 Feb 2022
Cevdet Kizil, Vedat Akman and Burçin Dolaz
Istanbul Medeniyet University, Beykent University and Istanbul Sabahattin Zaim University
Downloads 28 (716,196)

Abstract:

Loading...

Accounting, Finance, Sunk Cost, Entrepreneurship, Strategy

21.

Non-Changing Patterns with the COVID-19 Epidemic: Re-Examining the Relationships and Business Conducting Structures through Globalization Process from the Perspective of Accounting and Finance

International Asian Congress on Contemporary Sciences - IV, 26-28 June 2020, Baku, Azerbaijan, 188-192.
Number of pages: 5 Posted: 16 Aug 2021
Vedat Akman and Cevdet Kizil
Beykent University and Istanbul Medeniyet University
Downloads 28 (716,196)

Abstract:

Loading...

COVID-19, Epidemic, Accounting, Finance, Globalization

22.

Marmara Bölgesinde Muhasebe-Denetim Mesleğinin Önemi Üzerine Bir Araştirma (A Research on the Significance of Accounting-Auditing Profession in Marmara Region)

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi (ASOS Journal), Year: 3, No: 10, March 2015, pp.193-211
Number of pages: 19 Posted: 31 May 2018
Cevdet Kizil, Vedat Akman and Hasan Korkmaz
Istanbul Medeniyet University, Beykent University and Marmara University
Downloads 26 (730,651)

Abstract:

Loading...

Muhasebe, Denetim, Marmara Bölgesi, Bağımsız Denetçi, Vergi Müfettiş Yardımcısı, Accounting, Auditing, Marmara Region, External Auditor, Assistant Tax Inspector

23.

Muhasebede Yeni Bir Raporlama Modeli Olarak Entegre Raporlama (Integrated Reporting as a New Reporting Model in Accounting)

3rd Asia Pacific Intenational Congress on Contemporary Sciences, 1-2 June 2020, Seoul, South Korea, 20-25.
Number of pages: 5 Posted: 15 Sep 2021
Cevdet Kizil, Vedat Akman and Arif Ergün
Istanbul Medeniyet University, Beykent University and Istanbul Medeniyet University
Downloads 23 (753,413)
Citation 1

Abstract:

Loading...

Accounting, Finance, Integrated Reporting, Sustainability, Risk

24.

The Economical and Financial Impact of COVID-19 Epidemic on Migrant Labor Force

IV. International Kaoru Ishikawa Congress on Business Administration and Economy 2020
Number of pages: 8 Posted: 11 Aug 2021
Vedat Akman, İlkay Erarslan and Cevdet Kizil
Beykent University, Beykent University and Istanbul Medeniyet University
Downloads 22 (761,162)

Abstract:

Loading...

Finance, Economy, COVID-19, Labor Force, Immigration

25.

Muhasebe ve Finans Açısından Entegre Raporlama Kavramının Analizi (The Analysis of Integrated Reporting Concept from an Accounting and Finance Perspective)

3rd Asia Pacific Intenational Congress on Contemporary Sciences, 1-2 June 2020, Seoul, South Korea, 308-314.
Number of pages: 6 Posted: 15 Sep 2021
Cevdet Kizil, Vedat Akman and Cihan Erdoğmuş
Istanbul Medeniyet University, Beykent University and Istanbul Medeniyet University
Downloads 20 (777,147)

Abstract:

Loading...

Business, Finance, Accounting, Integrated Reporting, Corporate Governance

26.

Muhasebe, Finans ve Pazarlama Perspektifinden Türk Bankacılık Sektöründe Pazarlanan Kredilerin Değerlendirilmesi (2009-2015 Dönem Analizi) (The Evaluation of Marketed Credits in Turkish Banking Sector from the Perspective of Accounting, Finance and Marketing (2009 - 2015 Period Analysis)

Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (Beykent University Journal of Social Sciences), Volume: 12, Number: 1, pp.20-35, DOI: 10.18221/bujss.543575 (2019)
Number of pages: 16 Posted: 09 Sep 2019 Last Revised: 24 Nov 2019
Cevdet Kizil, Vedat Akman and Pelin Kale
Istanbul Medeniyet University, Beykent University and Türkiye Finans Kat?l?m Bankas?
Downloads 19 (785,209)

Abstract:

Loading...

Accounting, Finance, Marketing, Banking, Credit

27.

Kapının Diğer Tarafı: Covid-19 Pandemisi Sonrası Döneme Hazırlık İçin Muhasebesel, Finansal ve Yönetimsel Öneriler (The Other Side of the Door: Accounting Related, Financial and Managerial Recommendations to Prepare for the Post COVID-19 Pandemic Era)

5th International Aegean Conference on Social Sciences and Humanities. 25-26 Şubat 2022. İzmir, Türkiye, 579-598. https://tr.aegeanconference.com/_files/ugd/614b1f_70ab248de3cb406381575fb02c41aeed.pdf
Number of pages: 18 Posted: 28 Mar 2022
Erol Muzır, Vedat Akman and Cevdet Kizil
Istanbul Medeniyet University, Beykent University and Istanbul Medeniyet University
Downloads 14 (828,676)

Abstract:

Loading...

Accounting, Finance, Management, COVID-19, Pandemic