מתי יש ליתן מעמד בכורה לעמדת המאסדר? תובנות מהספרות על שבי רגולטורי
When Should Judges Defer to Agency Interpretation? A Regulatory Capture Perspective

Iyunei Mishpat Forum (Tel-Aviv University Law Review) (2020)

17 Pages Posted: 23 Jul 2020 Last revised: 20 Jan 2021

See all articles by Roy Shapira

Roy Shapira

Stigler Center, University of Chicago Booth School of Business; Interdiscplinary Center (IDC)

Date Written: February 3, 2020

Abstract

תקציר בעברית: מה המשקל אותו יש ליתן לעמדת הרגולטור ביחס לפרשנות הנחיותיו? הלכת זליגמן (העומדת בימים אלה לדיון נוסף) גורסת כי בנסיבות בהן הרגולטור הוא זה שניסח את ההנחיות מושא-המחלוקת והיה אמון על אכיפתן, יש לתת לעמדתו בנוגע לפרשנותן מעמד בכורה. מאמר קצר זה מציע גישה הקשרית יותר: בהתבסס על הספרות המפותחת על כשלים רגולטוריים, נוכל לזהות נסיבות פרטניות בהן פועלים על הרגולטור תמריצים העלולים למנוע ממנו להגיע לפרשנות הנכונה שתקדם את האינטרס הציבורי. ביישום לנסיבות הלכת זליגמן – בה נדרשת עמדת הרגולטור במסגרת תובענה ייצוגית המוגשת בטענת גביית יתר של חברות הביטוח מהמבוטחים – קיימות לפחות חמש סיבות להרהר אחר עמדת הרגולטור. כך לדוגמה, פרשנותו של הרגולטור עלולה להיות מושפעת לרעה משיקולי שימור מוניטין שלו (שלא לאמץ עמדה שתגרום לו להיראות כמי שכשל בתפקידו למנוע גביית יתר בזמן אמת), או משיקולי תעדוף-יתר של יציבות הגופים המפוקחים (שלא לאמץ עמדה שתגרום לגופים המפוקחים נטל כספי שעלול לגרום לקריסתם). בנוסף, מתן מעמד בכורה לעמדת המאסדר בנסיבות אלה עלול לפגוע באפקטיביות של מנגנון התביעה הייצוגית ככלי מאזן ומשלים לאכיפה רגולטורית. בנסיבות אלה, ניתן עדיין לתת לעמדת הרגולטור משקל, אך אין לתת לה עמדת בכורה.

Note: Downloadable document in Hebrew.

Keywords: Judicial Review, Regulatory Capture, Deference, Regulators' Reputation, Class Actions

JEL Classification: K23

Suggested Citation

Shapira, Roy, מתי יש ליתן מעמד בכורה לעמדת המאסדר? תובנות מהספרות על שבי רגולטורי
When Should Judges Defer to Agency Interpretation? A Regulatory Capture Perspective (February 3, 2020). Iyunei Mishpat Forum (Tel-Aviv University Law Review) (2020), Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3530878 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3530878

Roy Shapira (Contact Author)

Stigler Center, University of Chicago Booth School of Business ( email )

Walker Hall
Chicago, IL 60637
United States

Interdiscplinary Center (IDC) ( email )

P.O. Box 167
Herzliya, 46150
Israel
972-9-9602410 (Phone)
972-9-9527996 (Fax)

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
161
Abstract Views
604
rank
228,715
PlumX Metrics