Karina Paulina Marczuk

Diplomacy and International Institutions Chair, Faculty of Political Science and International Relations, University of Warsaw

Associate Professor

Warsaw

Poland

http://about.me/karinamarczuk

SCHOLARLY PAPERS

63

DOWNLOADS

484

SSRN CITATIONS

0

CROSSREF CITATIONS

2

Ideas:
“  My research focuses on three main areas, the first of which is the theoretical and practical dimensions of internal (domestic) security. I am interested in the internal security of EU Member States (particularly those in the Mediterranean Basin and Northern Europe), and also in the issue of the resilience of some non-European states, such as Australia, to non-military threats. Secondly, I have explored the theoretical dimension of human security, and have examined case studies of the above countries, taking into account their human security practice. Thirdly, I am intrigued by public diplomacy and the interplay between it and the security of states.  ”

Scholarly Papers (63)

1.

Origin, Development and Perspectives for the Human Security Concept in the European Union

Romanian Journal of European Affairs, Vol. 7, No. 2, 2007
Number of pages: 18 Posted: 29 Jun 2007
Karina Paulina Marczuk
Diplomacy and International Institutions Chair, Faculty of Political Science and International Relations, University of Warsaw
Downloads 263 (118,556)

Abstract:

Loading...

European Union, human security, European security, European Gendarmerie Forces

2.

Bezpieczeństwo wewnętrzne w poszerzonej agendzie studiów nad bezpieczeństwem (szkoła kopenhaska i human security) (Internal Security in a Broad Agenda of Security Studies (The Copenhagen School and Human Security))

In S. Sulowski, & M. Brzeziński (Eds.), Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Wybrane zagadnienia. (pp. 66–78). Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa (2009)
Number of pages: 13 Posted: 08 Apr 2019
Karina Paulina Marczuk
Diplomacy and International Institutions Chair, Faculty of Political Science and International Relations, University of Warsaw
Downloads 24 (509,701)

Abstract:

Loading...

Bezpieczeństwo wewnętrzne, Bezpieczeństwo jednostki ludzkiej, Kopenhaska szkoła bezpieczeństwa, Badania bezpieczeństwa, Human security, Internal security, Copenhagen School of security

3.

Bezpieczeństwo społeczne: potrzeba szerokiego ujęcia. Implikacje dla Polski (Social Security: A Need of a Broad Approach. Implications for Poland)

In A. Skrabacz, & S. Sulowski (Eds.), Bezpieczeństwo społeczne. Pojęcia - Uwarunkowania - Wyzwania (pp. 26–52). Dom Wydawniczy Elipsa, 2012
Number of pages: 27 Posted: 06 May 2019
Karina Paulina Marczuk
Diplomacy and International Institutions Chair, Faculty of Political Science and International Relations, University of Warsaw
Downloads 18 (545,104)

Abstract:

Loading...

Bezpieczeństwo społeczne, Polska, Zrównoważony rozwój, Bezpieczeństwo jednostki ludzkiej, Bezpieczeństwo wewnętrzne, Badania bezpieczeństwa, Social security, Poland, Sustainable development, Human security, Security studies

4.

Zapobieganie przestępczości przez projektowanie bezpiecznych przestrzeni na przykładzie doświadczeń Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych (Crime Prevention Through Environmental Design – Case Studies of UK and United States)

In S. Sulowski, & M. Brzeziński (Eds.), Trzy wymiary współczesnego bezpieczeństwa (pp. 158–189). Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa, 2014
Number of pages: 32 Posted: 05 May 2019
Karina Paulina Marczuk
Diplomacy and International Institutions Chair, Faculty of Political Science and International Relations, University of Warsaw
Downloads 13 (575,740)

Abstract:

Loading...

Zapobieganie przestępczości przez projektowanie bezpiecznych przestrzeni, CPTED, Jane Jacobs, Przestrzeń obronna, Spatial safety, Defensible space

5.

Determinanty bezpieczeństwa społecznego (Social Security Determinants)

In S. Sulowski, & M. Brzeziński (Eds.), Trzy wymiary współczesnego bezpieczeństwa (pp. 148–157). Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa, 2014
Number of pages: 10 Posted: 05 May 2019
Karina Paulina Marczuk
Diplomacy and International Institutions Chair, Faculty of Political Science and International Relations, University of Warsaw
Downloads 10 (595,068)

Abstract:

Loading...

Bezpieczeństwo społeczne, Bezpieczeństwo socjalne, Badania bezpieczeństwa, Studia bezpieczeństwa, Bezpieczeństwo wewnętrzne, Human security, Social security, Security studies, Internal security

6.

Evolution of Poland's Cultural Diplomacy: Case Study of Spain, 1977-2017

In M. Mizerska-Wrotkowska, & J. L. Orella Martínez (Eds.), Poland and Spain in Late Modern and Contemporary Civilisation and Culture (pp. 129–138). Madrid: Schedas
Number of pages: 10 Posted: 14 Jan 2019
Karina Paulina Marczuk
Diplomacy and International Institutions Chair, Faculty of Political Science and International Relations, University of Warsaw
Downloads 10 (595,068)

Abstract:

Loading...

Public diplomacy, Polish-Spanish relations, Digital diplomacy, Cultural diplomacy, Cold War

7.

Pojęcie i zakresy human security (The Notion and Scope of Human Security)

In S. Sulowski, & M. Brzeziński (Eds.), Trzy wymiary współczesnego bezpieczeństwa (pp. 40–49). Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa, 2014
Number of pages: 10 Posted: 05 May 2019
Karina Paulina Marczuk
Diplomacy and International Institutions Chair, Faculty of Political Science and International Relations, University of Warsaw
Downloads 7 (614,752)

Abstract:

Loading...

Bezpieczeństwo jednostki ludzkiej, Badania bezpieczeństwa, Studia bezpieczeństwa, Bezpieczeństwo społeczne, Human security, Social security, Security studies

8.

Zrównoważone społeczności lokalne i ich bezpieczeństwo: doświadczenia państw anglosaskich (Sustainable Communities and Their Safety: Experience of the Anglo-Saxon Countries)

Studia Politologiczne, 34, 184–210, 2014
Number of pages: 27 Posted: 17 Jan 2019
Karina Paulina Marczuk
Diplomacy and International Institutions Chair, Faculty of Political Science and International Relations, University of Warsaw
Downloads 7 (614,752)

Abstract:

Loading...

Społeczność lokalna, Zrównoważona społeczność lokalna, Bezpieczeństwo wewnętrzne, Community policing, Państwa anglosaskie, Community, Sustainable community, Internal security, Anglo-Saxon countries, Community resilience

9.

Origins of Immigration to Australia, 1787-1914

Arhivele Olteniei, 31, 39-50
Number of pages: 12 Posted: 13 Jan 2019
Karina Paulina Marczuk
Diplomacy and International Institutions Chair, Faculty of Political Science and International Relations, University of Warsaw
Downloads 7 (614,752)

Abstract:

Loading...

Australia, Immigration to Australia, Immigration, History of Immigration to Australia, Australian Migration Policy

10.

Dwie dekady zmian: Rumunia 1989-2009 (Two Decades of Changes: Romania 1989–2009) (Table of Contents)

Dwie dekady zmian: Rumunia 1989-2009, Warszawa: Difin, 213 p ISBN 978-83-7641-039-5
Number of pages: 10 Posted: 03 May 2019
Karina Paulina Marczuk
Diplomacy and International Institutions Chair, Faculty of Political Science and International Relations, University of Warsaw
Downloads 6 (621,320)

Abstract:

Loading...

Rumunia, Polityka Rumunii, Bezpieczeństwo Rumunii, Romania, Romanian policy, Romanian security

11.

Rumuńska strategia bezpieczeństwa [Romanian Security Strategy]

In K.P. Marczuk (Ed.), Dwie dekady zmian: Rumunia 1989-2009 (pp. 113–126). Warszawa: Difin
Number of pages: 5 Posted: 08 Apr 2019
Karina Paulina Marczuk
Diplomacy and International Institutions Chair, Faculty of Political Science and International Relations, University of Warsaw
Downloads 6 (621,320)

Abstract:

Loading...

Rumunia, Bezpieczeństwo Rumunii, Strategia bezpieczeństwa Rumunii, Romania, Romanian security, Romanian security strategy

12.

Społeczno-przestrzenne uwarunkowania bezpieczeństwa wielkich miast: studium przypadku Chicago (Social and Spatial Safety of Great Cities: Chicago Case Study)

Policja: Kwartalnik Kadry Kierowniczej Policji, 1, 2–18, 2013
Number of pages: 17 Posted: 02 Apr 2019
Karina Paulina Marczuk
Diplomacy and International Institutions Chair, Faculty of Political Science and International Relations, University of Warsaw
Downloads 6 (621,320)

Abstract:

Loading...

Chicago, Miasto, Zapobieganie przestępczości przez kształtowanie bezpiecznych przestrzeni, Bezpieczne przestrzenie, Bezpieczeństwo wewnętrzne, CPTED, Jane Jacobs, Crime Prevention, City, Spatial Safety, Internal Security

13.

Connections Between Urban Design and Crime in the mid-XXth Century in the U.S.: Case Study of Great American Cities

Arhivele Olteniei, 26, 309–320, 2012
Number of pages: 12 Posted: 17 Jan 2019
Karina Paulina Marczuk
Diplomacy and International Institutions Chair, Faculty of Political Science and International Relations, University of Warsaw
Downloads 6 (621,320)

Abstract:

Loading...

Urban Design, Crime, Jane Jacobs, Great American Cities, Chicago, New York, Spatial Safety

14.

Karabinierzy jako instytucja bezpieczeństwa wewnętrznego Mołdawii (Carbinieri as an Internal Security Institution of Moldova)

In M. Kosienkowski (Ed.), Spotkania polsko-mołdawskie: księga poświęcona pamięci Profesora Janusza Solaka (pp. 193–202). Lublin: Episteme, 2012; ISBN 9788362495283
Number of pages: 10 Posted: 06 May 2019
Karina Paulina Marczuk
Diplomacy and International Institutions Chair, Faculty of Political Science and International Relations, University of Warsaw
Downloads 5 (628,097)

Abstract:

Loading...

Karabinierzy, Mołdowa, Mołdawia, Bezpieczeństwo wewnętrzne, Carabinieri, Moldova, Internal Security

15.

Zwiększanie odporności Europy na kryzysy i katastrofy (Increasing Europe’s Resilience to Crises and Disasters)

In W. Fehler, & K. P. Marczuk (Eds.), Polityka Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego: uwarunkowania - realizacja - wyzwania w drugiej dekadzie XXI wieku (pp. 215–224). Warszawa: Difin, 2015
Number of pages: 3 Posted: 03 May 2019
Karina Paulina Marczuk
Diplomacy and International Institutions Chair, Faculty of Political Science and International Relations, University of Warsaw
Downloads 5 (628,097)

Abstract:

Loading...

UE, Budowanie odporności na zagrożenia, Bezpieczeństwo wewnętrzne, Reagowanie kryzysowe, EU, Resilience, Internal security, Crisis response

16.

Polityka Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego: uwarunkowania - realizacja - wyzwania w drugiej dekadzie XXI wieku (The European Union’s Policy in the Scope of Internal Security: Determinants – Implementation – Challenges in the Second Decade of the 21st Century) (Table of Contents)

Polityka Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego: uwarunkowania - realizacja - wyzwania w drugiej dekadzie XXI wieku (Eds. by Fehler, Włodzimierz, & Marczuk, Karina Paulina). Warszawa: Difin, 320 p ISBN‎: ‎978-83-7930-960-3
Number of pages: 9 Posted: 03 May 2019
Fehler Włodzimierz and Karina Paulina Marczuk
affiliation not provided to SSRN and Diplomacy and International Institutions Chair, Faculty of Political Science and International Relations, University of Warsaw
Downloads 5 (628,097)

Abstract:

Loading...

Bezpieczeństwo wewnętrzne, Bezpieczeństwo wewnętrzne UE, Unia Europejska, Polityka UE w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego, Reagowanie kryzysowe UE, Internal security, EU internal security, EU internal security policy, Crisis response

17.

Ewolucja Armii Karabinierów (L'Arma dei Carabinieri) we Włoszech (Evolution of the Carabinieri Corps in Italy)

Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka, 3, 197–205
Number of pages: 10 Posted: 02 May 2019
Karina Paulina Marczuk
Diplomacy and International Institutions Chair, Faculty of Political Science and International Relations, University of Warsaw
Downloads 5 (628,097)

Abstract:

Loading...

Karabinierzy, Żandarmeria, Gwardie narodowe, Wojska Obrony Terytorialnej, Bezpieczeństwo wewnętrzne, Carabinieri, Gendarmerie, National Guard, Territorial Defence Forces, Internal Security

18.

Democratizarea serviciilor poloneze de informații (Democratization of Polish Intelligence Services)

(P. Opriş, Trans.) Caietele Revoluţiei, 51(2), 70–80, 2014
Number of pages: 11 Posted: 09 Apr 2019
Karina Paulina Marczuk
Diplomacy and International Institutions Chair, Faculty of Political Science and International Relations, University of Warsaw
Downloads 5 (628,097)

Abstract:

Loading...

Polish Security Policy, Intelligence, Polish Policy, Democratization, National Security of Poland

19.

Democratization of Intelligence Services in Poland: Intelligence and Post-Transition Democracy

Arhivele Olteniei, 28, 198–211, 2014
Number of pages: 14 Posted: 17 Jan 2019
Karina Paulina Marczuk
Diplomacy and International Institutions Chair, Faculty of Political Science and International Relations, University of Warsaw
Downloads 5 (628,097)

Abstract:

Loading...

Polish Intelligence, Polish Security Policy, Intelligence Community, Transparency, Democratization

20.

Bezpieczeństwo wewnętrzne w perspektywie kosmopolityzmu (Internal Security in the Perspective of Cosmopolitanism)

Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 6(2), 166–173, 2014
Number of pages: 8 Posted: 17 Jan 2019
Karina Paulina Marczuk
Diplomacy and International Institutions Chair, Faculty of Political Science and International Relations, University of Warsaw
Downloads 5 (628,097)

Abstract:

Loading...

Bezpieczeństwo wewnętrzne, Kosmopolityzm, Studia bezpieczeństwa, Nauki o bezpieczeństwie, Badania bezpieczeństwa, Internal security, Cosmopolitanism, Security studies

21.

Australia's History and Background of Migration and Refugee Policies – Lessons for the EU and Its Member States

Yearbook of Polish European Studies, 19, 261–274 (2016)
Number of pages: 14 Posted: 14 Jan 2019
Karina Paulina Marczuk
Diplomacy and International Institutions Chair, Faculty of Political Science and International Relations, University of Warsaw
Downloads 5 (628,097)

Abstract:

Loading...

Australia, Immigration to Australia, European Union, EU-Australia relations, Australian foreign policy, Australian history

22.

Problemy bezpieczeństwa wewnętrznego we Włoszech (Internal Security Issues in Italy)

In S. Sulowski (Ed.), Problemy bezpieczeństwa wewnętrznego w wybranych państwach (pp. 61–74). Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa, 2013
Number of pages: 14 Posted: 05 May 2019
Karina Paulina Marczuk
Diplomacy and International Institutions Chair, Faculty of Political Science and International Relations, University of Warsaw
Downloads 4 (635,113)

Abstract:

Loading...

Bezpieczeństwo wewnętrzne, Włochy, Badania bezpieczeństwa, Studia bezpieczeństwa, Karabinierzy, Internal security, Security studies, Carabinieri

23.

Problemy bezpieczeństwa wewnętrznego w Wielkiej Brytanii (Internal Security Issues in the United Kingdom)

In S. Sulowski (Ed.), Problemy bezpieczeństwa wewnętrznego w wybranych państwach (pp. 47–59). Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa, 2013
Number of pages: 13 Posted: 05 May 2019
Karina Paulina Marczuk
Diplomacy and International Institutions Chair, Faculty of Political Science and International Relations, University of Warsaw
Downloads 4 (635,113)

Abstract:

Loading...

Bezpieczeństwo wewnętrzne, Wielka Brytania, Badania bezpieczeństwa, Studia bezpieczeństwa, Internal security, UK, Security studies

24.

Wyzwania dla Europejskich Sił Żandarmerii [Challenges to the European Gendarmerie Force]

In M. Gawrycki et al. (Eds.), Tendencje i procesy rozwojowe współczesnych stosunków międzynarodowych. Księga jubileuszowa z okazji 40-lecia Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego (pp. 508–519). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2016
Number of pages: 12 Posted: 03 May 2019
Karina Paulina Marczuk
Diplomacy and International Institutions Chair, Faculty of Political Science and International Relations, University of Warsaw
Downloads 4 (635,113)

Abstract:

Loading...

Żandarmeria, Bezpieczeństwo wewnętrzne, Wojsko, EGF, EUROGENDFOR, Gendarmerie, Internal security, Military

25.

Współpraca transgraniczna Polski i RFN w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego (Cross-Border Cooperation Between Poland and the Federal Republic of Germany in the Area of Internal Security)

Krakowskie Studia Międzynarodowe, 13(2), 93–104, XIII/2016
Number of pages: 12 Posted: 03 May 2019
Karina Paulina Marczuk
Diplomacy and International Institutions Chair, Faculty of Political Science and International Relations, University of Warsaw
Downloads 4 (635,113)

Abstract:

Loading...

Polsko-niemiecka współpraca transgraniczna, Bezpieczeństwo wewnętrzne, Stosunki polsko-niemieckie, Społeczności lokalne, Polish-German cross-border cooperation, Internal security, Polish-German relations, Community

26.

Ustawy w zakresie zapewniania bezpieczeństwa wewnętrznego (Internal Security Acts) w Indiach, Portugalii i Francji (Internal Security Acts of India, Portugal and France)

Przegląd Strategiczny, 6(9), 117–125
Number of pages: 9 Posted: 02 May 2019
Karina Paulina Marczuk
Diplomacy and International Institutions Chair, Faculty of Political Science and International Relations, University of Warsaw
Downloads 4 (635,113)

Abstract:

Loading...

Bezpieczeństwo wewnętrzne, Ustawa o bezpieczeństwie wewnętrznym, Indie, Portugalia, Francja, Internal Security Act, Internal Security, India, Portugal, France

27.

Rumunia w strukturach współpracy subregionalnej [Romania and Sub-regional Structures of Cooperation]

In K.P. Marczuk (Ed.), Dwie dekady zmian: Rumunia 1989-2009 (pp. 104–112). Warszawa: Difin
Number of pages: 3 Posted: 08 Apr 2019
Karina Paulina Marczuk
Diplomacy and International Institutions Chair, Faculty of Political Science and International Relations, University of Warsaw
Downloads 4 (635,113)

Abstract:

Loading...

Rumunia, Współpraca regionalna, Bezpieczeństwo, Romania, Regional cooperation, Security

28.

Trzecia opcja: gwardie narodowe w wybranych państwach Basenu Morza Śródziemnego (The Third Option: Carabinieri/Gendarmerie like Forces in Selected Mediterranean Countries)

Warszawa: Fundacja Studiów Międzynarodowych, 350 p, 2007
Number of pages: 7 Posted: 01 Apr 2019
Karina Paulina Marczuk
Diplomacy and International Institutions Chair, Faculty of Political Science and International Relations, University of Warsaw
Downloads 4 (635,113)

Abstract:

Loading...

Karabinierzy, Żandarmeria, Żandarmeria narodowa, Gwardie narodowe, Morze Śródziemne, Bezpieczeństwo wewnętrzne, Carabinieri, Gendarmerie, National guard, Military Police, Mediterranean Sea, Internal security

29.

'The Danube Strategy' Project: A New Dimension of the EU's Policy

Revista de Stiinte Politice. Revue des Sciences Politiques, 41, 224–231, 2014
Number of pages: 8 Posted: 15 Jan 2019
Karina Paulina Marczuk
Diplomacy and International Institutions Chair, Faculty of Political Science and International Relations, University of Warsaw
Downloads 4 (635,113)

Abstract:

Loading...

Danube, Danube Strategy, EU, Regional Policy, Danube Countries

30.

The Legal Framework for Internal Security of Contemporary States

Arhivele Olteniei, 30, 338–345
Number of pages: 8 Posted: 15 Jan 2019
Karina Paulina Marczuk
Diplomacy and International Institutions Chair, Faculty of Political Science and International Relations, University of Warsaw
Downloads 4 (635,113)

Abstract:

Loading...

Internal Security, Internal Security Act, Portugal, France, India

31.

Kryzys uchodźczy 2014–2016 – podejścia Unii Europejskiej i Organizacji Narodów Zjednoczonych. Propozycje działań (Refugee Crisis 2014–2016 – European Union and United Nations Organization Approaches. Proposals of Activities)

Krakowskie Studia Międzynarodowe, 14(1), 107-118
Number of pages: 12 Posted: 02 May 2019
Karina Paulina Marczuk
Diplomacy and International Institutions Chair, Faculty of Political Science and International Relations, University of Warsaw
Downloads 3 (642,775)

Abstract:

Loading...

Kryzys uchodźczy, Imigracja do Europy, Imigracja, UE, ONZ, Refugee Crisis, Immigration to Europe, Immigration, EU, UN

32.

Partnerstwa społeczności lokalnych Polski i Niemiec w warunkach Unii Europejskiej (Partnerships of Local Communities of Poland and Germany in Terms of the EU)

Studia Europejskie, 81(1), 193–205
Number of pages: 13 Posted: 02 May 2019
Karina Paulina Marczuk
Diplomacy and International Institutions Chair, Faculty of Political Science and International Relations, University of Warsaw
Downloads 3 (642,775)

Abstract:

Loading...

Stosunki polsko-niemieckie, Współpraca transgraniczna, Bezpieczeństwo wewnętrzne, Społeczności lokalne, Polish-German Relations, Cross-Border Cooperation, Internal Security, Community

33.

Reagowanie na sytuacje kryzysowe na obszarze Unii Europejskiej - studium przypadku epidemii E. coli z czerwca 2011 r. [Responding to Crisis Within the European Union's Territory - The Case Study of the E. coli Epidemic of June 2011]

In W. Fehler, & K. P. Marczuk (Eds.), Polityka Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego: uwarunkowania - realizacja - wyzwania w drugiej dekadzie XXI wieku (pp. 252–269). Warszawa: Difin
Number of pages: 6 Posted: 02 Apr 2019
Karina Paulina Marczuk
Diplomacy and International Institutions Chair, Faculty of Political Science and International Relations, University of Warsaw
Downloads 3 (642,775)

Abstract:

Loading...

UE, Zarządzanie kryzysowe, Reagowanie kryzysowe, Bezpieczeństwo wewnętrzne, Epidemia, E. coli, EU, Crisis response, Resilience, Internal security, Epidemic

34.

Doświadczenia Australii w zakresie migracji w latach 1901-2017. Część I (Australia’s Migration Experience Between 1901 and 2017. Part 1)

Studia Polityczne, 46(1), 189–206
Number of pages: 18 Posted: 27 Jan 2019
Karina Paulina Marczuk
Diplomacy and International Institutions Chair, Faculty of Political Science and International Relations, University of Warsaw
Downloads 3 (642,775)

Abstract:

Loading...

Australia, Imigracja Do Australii, Polityka Zagraniczna Australii, Historia Australii, Immigration to Australia, Australian Foreign Policy, History of Australia

35.

Democratization of Security and Defence Policies of Poland (1990-2010)

Revista de Stiinte Politice. Revue des Sciences Politiques, 36, 80–93
Number of pages: 14 Posted: 16 Jan 2019
Karina Paulina Marczuk
Diplomacy and International Institutions Chair, Faculty of Political Science and International Relations, University of Warsaw
Downloads 3 (642,775)

Abstract:

Loading...

Poland, Polish security policy, Polish defence policy, Democratization, Defence Institution Building in Poland

36.

Australia's Approach to Resilience

Arhivele Olteniei, 29, 261–271 (2015)
Number of pages: 9 Posted: 15 Jan 2019
Karina Paulina Marczuk
Diplomacy and International Institutions Chair, Faculty of Political Science and International Relations, University of Warsaw
Downloads 3 (642,775)

Abstract:

Loading...

Australia, Resilience, Natural disasters, Hazards, Disaster risk management

37.

Public Diplomacy in the Service of the National Interest – Australia's 'Stopping the Boats' Campaign

Stosunki Międzynarodowe-International Relations, 52(4), 243-252
Number of pages: 10 Posted: 13 Jan 2019
Karina Paulina Marczuk
Diplomacy and International Institutions Chair, Faculty of Political Science and International Relations, University of Warsaw
Downloads 3 (642,775)

Abstract:

Loading...

Public Diplomacy, Australia, Immigration to Australia, Boat People, Australian Politics, Internal Security

38.

Doświadczenia Australii w zakresie migracji w latach 1901–2017. Część II (Australia’s Experience With Migration Between 1901 and 2017. Part 2)

Studia Polityczne, 46(2), 101–114
Number of pages: 14 Posted: 27 Jan 2019
Karina Paulina Marczuk
Diplomacy and International Institutions Chair, Faculty of Political Science and International Relations, University of Warsaw
Downloads 2 (652,176)

Abstract:

Loading...

Australia, Polityka migracyjna Australii, Polityka zagraniczna Australii, Historia Australii, Polityka białej Australii, Australian migration policy, Australian foreign policy, White Australia Policy, History of Australia, Boat people

39.

Cross-Border Internal Security Cooperation Between Poland and Ukraine

Arhivele Olteniei, 32, 151–159
Number of pages: 9 Posted: 12 Jan 2019
Karina Paulina Marczuk
Diplomacy and International Institutions Chair, Faculty of Political Science and International Relations, University of Warsaw
Downloads 2 (652,176)

Abstract:

Loading...

Poland, Ukraine, Cross-Border-Cooperation, Internal Security, Protection, Polish-Ukrainian Relations, Safety

40.

Modern Diplomats as Civil Servants: Capabilities, Competencies and Education. A Case Study of the Foreign Service in Poland

In: H. Sullivan and H. Dickinson, eds. 2020. The Palgrave Handbook of the Public Servant. Cham: Palgrave Macmillan, Forthcoming
Posted: 23 Aug 2019
Karina Paulina Marczuk
Diplomacy and International Institutions Chair, Faculty of Political Science and International Relations, University of Warsaw

Abstract:

Loading...

Diplomacy, Diplomat, Poland, Public service, Civil service, Public policy, Administration, Polish foreign policy, International Relations

41.

Główne obszary współpracy Polski z RFN w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego (Main Areas of Cooperation Between Poland and Germany in the Sphere of Internal Security)

Studia Politica Germanica, 5(1), 85–94, 2016
Posted: 06 Jul 2019
Karina Paulina Marczuk
Diplomacy and International Institutions Chair, Faculty of Political Science and International Relations, University of Warsaw

Abstract:

Loading...

Stosunki polsko-niemieckie, Bezpieczeństwo wewnętrzne, Polsko-niemiecka współpraca, Polish-German relations, Polish-German cooperation, Internal security

42.

Einfluss der Forderungen der Menschlichen Sicherheit auf das Konzept der Inneren Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland (Influence of Human Security on the Concept of Internal Security of the Federal Republic of Germany)

Studia Politica Germanica, Sondernummer 2015, 51–67
Posted: 03 May 2019
Karina Paulina Marczuk
Diplomacy and International Institutions Chair, Faculty of Political Science and International Relations, University of Warsaw

Abstract:

Loading...

Germany, Human security, National security, German security policy, Bundeswehr

43.

Od obrony totalnej do obrony elastycznej - reforma organizacji obrony w Szwajcarii (From Total Defence to Flexible Defence – Defence Organisation Reform in Switzerland)

Studia Politica Germanica, 4(1), 275–283, 2015
Posted: 03 May 2019
Karina Paulina Marczuk
Diplomacy and International Institutions Chair, Faculty of Political Science and International Relations, University of Warsaw

Abstract:

Loading...

Szwajcaria, Obronność, Obrona totalna, Szwajcarska polityka bezpieczeństwa, Switzerland, Total defence, Defence, Swiss security policy

44.

Współpraca Księstwa Liechtensteinu w obszarze bezpieczeństwa z Austrią, Szwajcarią i Organizacją Narodów Zjednoczonych (Cooperation of the Principality of Liechtenstein in the Area of Security with Austria, Switzerland and the United Nations)

Studia Politica Germanica, 2(5), 115–124, 2016
Posted: 03 May 2019
Karina Paulina Marczuk
Diplomacy and International Institutions Chair, Faculty of Political Science and International Relations, University of Warsaw

Abstract:

Loading...

Liechtenstein, Austria, Szwajcaria, ONZ, bezpieczeństwo, bezpieczeństwo wewnętrzne, Switzerland, UN, Security, Internal security

45.

Bezpieczeństwo funkcjonalne państw regionu Europy Północnej (Functional Security of the States of the Northern Europe Region)

Warszawa: Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, 291 p
Posted: 02 May 2019
Karina Paulina Marczuk
Diplomacy and International Institutions Chair, Faculty of Political Science and International Relations, University of Warsaw

Abstract:

Loading...

Bezpieczeństwo funkcjonalne, Budowanie odporności, Ochrona ludności, Obrona cywilna, Obrona totalna, Zarządzanie kryzysowe, Państwa Europy Północnej, Functional Security, Resilience, Civil Defence, Civil Protection, Resilience, Disaster Management, Northern European Countries

46.

Bezpieczeństwo wewnętrzne państw członkowskich Unii Europejskiej: od bezpieczeństwa państwa do bezpieczeństwa ludzi (Internal Security of the European Union Member States: From Security of States to Safety of People)

Warszawa: Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, 639 p
Posted: 02 May 2019
Karina Paulina Marczuk
Diplomacy and International Institutions Chair, Faculty of Political Science and International Relations, University of Warsaw

Abstract:

Loading...

Bezpieczeństwo wewnętrzne, Bezpieczeństwo wewnętrzne UE, Human Security, Unia Europejska, Internal Security, EU Internal Security, European Union, Security Studies

47.

Good Neighbourhood Treaties and Public Diplomacy: Polish Activities in Neighbouring States (2007–2014)

In K.P. Marczuk, ed. Good Neighbourhood Treaties of Poland: Political, Security and Social Relations, Palgrave Macmillan
Posted: 02 May 2019
Karina Paulina Marczuk
Diplomacy and International Institutions Chair, Faculty of Political Science and International Relations, University of Warsaw

Abstract:

Loading...

Poland, Public Diplomacy, Good Neighbourhood Treaties, Polish Foreign Policy, Digital Diplomacy

48.

Good Neighbourhood Treaties of Poland: Political, Security and Social Relations

K.P. Marczuk, ed. Good Neighbourhood Treaties of Poland: Political, Security and Social Relations, Palgrave Macmillan
Posted: 02 May 2019
Karina Paulina Marczuk
Diplomacy and International Institutions Chair, Faculty of Political Science and International Relations, University of Warsaw

Abstract:

Loading...

Poland, Good Neighbourhood Treaty, Political Relations, Security Cooperation, Social Relations, Cross-Border Cooperation, Polish Foreign Policy, Public Diplomacy

49.

Współpraca dobrosąsiedzka Francji i Niemiec w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego (Good Neighbourly Cooperation Between France and Germany in the Field of Internal Security)

Studia Politica Germanica, 1(1), 255–274, 2012
Posted: 02 Apr 2019
Karina Paulina Marczuk
Diplomacy and International Institutions Chair, Faculty of Political Science and International Relations, University of Warsaw

Abstract:

Loading...

Francja, Niemcy, Stosunki francusko-niemieckie, Bezpieczeństwo wewnętrzne, Polityka bezpieczeństwa Niemiec, Polityka bezpieczeństwa Francji, Germany, France, GFR, Franco-German relations, Internal security, German security policy, French security policy

50.

Wpływ postulatów human security na koncepcję bezpieczeństwa wewnętrznego Republiki Federalnej Niemiec (Impact of Human Security Principles on the Internal Security Concept of The German Federal Republic)

Studia Politica Germanica, 2(1), 327–343, 2013
Posted: 02 Apr 2019
Karina Paulina Marczuk
Diplomacy and International Institutions Chair, Faculty of Political Science and International Relations, University of Warsaw

Abstract:

Loading...

RFN, Niemcy, Bezpieczeństwo wewnętrzne, Bezpieczeństwo wewnętrzne RFN, Polityka bezpieczeństwa Niemiec, Bezpieczeństwo jednostki ludzkiej, Human Security, GFR, Germany, Internal Security, German Internal Security, German Security Policy

51.

Koncepcje bezpieczeństwa wewnętrznego małych państw 'starej' Unii Europejskiej na przykładzie członków Beneluksu (Conceptions of Internal Security of the Small States of the 'Old' European Union on the Example of the Benelux Members)

Kwartalnik Naukowy OAP UW “e-Politikon”, 8, 44–73, 2013
Posted: 02 Apr 2019
Karina Paulina Marczuk
Diplomacy and International Institutions Chair, Faculty of Political Science and International Relations, University of Warsaw

Abstract:

Loading...

Beneluks, UE, Bezpieczeństwo wewnętrzne, Małe państwa, Benelux, EU, Internal Security, Small States

52.

Pojmowanie bezpieczeństwa wewnętrznego we współczesnej Austrii (Understanding of Internal Security in Contemporary Austria)

Studia Politica Germanica, 3(1), 319–330, 2014
Posted: 02 Apr 2019
Karina Paulina Marczuk
Diplomacy and International Institutions Chair, Faculty of Political Science and International Relations, University of Warsaw

Abstract:

Loading...

Austria, Bezpieczeństwo wewnętrzne, Human Security, Internal Security, Security Studies

53.

Diplomacy and Domestic Politics: The Logic of Two-level Games, R.D. Putnam [Dyplomacja i polityka wewnętrzna: logika gier dwupoziomowych, R.D. Putnam]

In A. Wojciuk, & H. Schreiber (Eds.), Stosunki międzynarodowe. Antologia tekstów źródłowych. Tom 1. Korzenie dyscypliny - do 1989 roku (pp. 484–499). Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Posted: 17 Jan 2019
Karina Paulina Marczuk
Diplomacy and International Institutions Chair, Faculty of Political Science and International Relations, University of Warsaw

Abstract:

Loading...

Dyplomacja, Negocjacje, Polityka wewnętrzna, Polityka zagraniczna, Teoria gier, Robert Putnam, Diplomacy, Negotiations, Domestic politics, International politics, Game theory

54.

Ewolucja systemu politycznego współczesnej Mołdowy (The Evolution of the Political System of Contemporary Moldova)

In D. Popławski (Ed.), Małe państwa Europy. Specyfika systemu politycznego i aktywności międzynarodowej (pp. 333–348). Warszawa: Oficyna Wydawnicza Aspra-JR. (2009)
Posted: 16 Jan 2019
Karina Paulina Marczuk
Diplomacy and International Institutions Chair, Faculty of Political Science and International Relations, University of Warsaw

Abstract:

Loading...

Mołdowa, Mołdawia, System polityczny Mołdawii, Moldova, Political system of Moldova

55.

Projekt "Strategii naddunajskiej" Unii Europejskiej jako konsekwencja ewolucji wielostronnej współpracy państw regionu Dunaju (The 'Danube Strategy' Project of the European Union As a Consequence of the Evolution of Multilateral Cooperation between the Countries of the Danube Region)

In D. Popławski (Ed.), Państwa naddunajskie a Unia Europejska (pp. 225–246). Warszawa: Oficyna Wydawnicza Aspra-JR
Posted: 16 Jan 2019
Karina Paulina Marczuk
Diplomacy and International Institutions Chair, Faculty of Political Science and International Relations, University of Warsaw

Abstract:

Loading...

Dunaj, Basen Dunaju, Strategia naddunajska, UE, Danube, Danube Strategy, Danube cooperation, EU

56.

A Contemporary Security Concept and Its Implications for Gendarmerie-Type Forces

In J.L. Hovens and G.A.G. van Elk (Eds.). Gendarmeries and the Security Challenges of the 21St Century (Pp. 69-96). the Hague: Koninkijke Marechaussee (2011)
Posted: 16 Jan 2019
Karina Paulina Marczuk
Diplomacy and International Institutions Chair, Faculty of Political Science and International Relations, University of Warsaw

Abstract:

Loading...

Carabinieri, Gendarmerie, EU Internal Security Strategy, FIEP, National Guards, Internal security

57.

Relacje bezpieczeństwa wewnętrznego i bezpieczeństwa jednostki ludzkiej (human security): uwarunkowania, płaszczyzny napięć i kierunki zmian [Internal Security and Human Security Relationships: Determinants, Planes of Tensions and Directions of Changes]

In K. Cebul, & A. Rudowski (Eds.), Międzynarodowe i wewnętrzne uwarunkowania bezpieczeństwa państwa (pp. 135–151). Warszawa: CeDeWu, 2015
Posted: 16 Jan 2019 Last Revised: 08 Apr 2019
Karina Paulina Marczuk
Diplomacy and International Institutions Chair, Faculty of Political Science and International Relations, University of Warsaw

Abstract:

Loading...

Bezpieczeństwo wewnętrzne, Bezpieczeństwo jednostki ludzkiej, Human security, Internal security, Security studies

58.

Analiza czynnikowa jako metoda badań zależności rozwojowych (przypadek Unii Europejskiej) [Determinants Analysis As a Method of Research of Development (EU Case Study)]

In K. P. Marczuk, J. Gryz, W. Fehler, W. Gonet, K. Machowicz, I. Oleksiewicz, R. Podgórzańska et al. Bezpieczeństwo międzynarodowe: wczoraj - dziś - jutro (pp. 61-67). Warszawa: Wydawnictwo Rambler
Posted: 16 Jan 2019 Last Revised: 08 Apr 2019
Karina Paulina Marczuk
Diplomacy and International Institutions Chair, Faculty of Political Science and International Relations, University of Warsaw

Abstract:

Loading...

Analiza czynnikowa, Metody badawcze, UE, Rozwój, Determinants analysis, Research methods, EU, Development

59.

Trzecia opcja: gwardie narodowe w wybranych państwach Basenu Morza Śródziemnego (The Third Option: Carabinieri/Gendarmerie Like Forces in Selected Mediterranean Countries) (2nd. Ed.)

Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 406 p
Posted: 15 Jan 2019 Last Revised: 02 Apr 2019
Karina Paulina Marczuk
Diplomacy and International Institutions Chair, Faculty of Political Science and International Relations, University of Warsaw

Abstract:

Loading...

Karabinierzy, Żandarmeria narodowa, Żandarmeria, Gwardie narodowe, Basen Morza Śródziemnego, Bezpieczeństwo wewnętrzne, Carabinieri, Gendarmerie, Military Police, Mediterranean Sea, Internal security

60.

A Century of Cooperation: Polish-Romanian Bilateral Relations, 1918–2018

Arhivele Totalitarismului, 98-99(1-2), 196–208, 2018
Posted: 14 Jan 2019
Karina Paulina Marczuk
Diplomacy and International Institutions Chair, Faculty of Political Science and International Relations, University of Warsaw

Abstract:

Loading...

Poland, Romania, Polish-Romanian Relations, Polish-Romanian Cooperation, Good Neighbourhood Treaty

61.

Reconciliation – Partnership – Security: Cooperation Between Poland and Germany 1991–2016

Reconciliation – Partnership – Security: Cooperation Between Poland and Germany 1991–2016 (Ed.)., Baden-Baden: Nomos
Posted: 14 Jan 2019
Karina Paulina Marczuk
Diplomacy and International Institutions Chair, Faculty of Political Science and International Relations, University of Warsaw

Abstract:

Loading...

Poland, Germany, Polish-German Relations, Polish-German Reconciliation, Good Neighbourhood Policy, Polish-German History, Security, Foreign Policy

62.

Cross-Border Internal Security Cooperation between Poland and Germany

In K. P. Marczuk (Ed.), Reconciliation - Partnership - Security: Cooperation between Poland and Germany 1991-2016 (pp. 167–184). Baden-Baden: Nomos
Posted: 14 Jan 2019
Karina Paulina Marczuk
Diplomacy and International Institutions Chair, Faculty of Political Science and International Relations, University of Warsaw

Abstract:

Loading...

Polish-German relations, Cross-border cooperation, Poland, Germany, Internal security, Border security

63.

The Origins of the Polish-German Reconciliation, 1965-1966

Arhivele Totalitarismului, 94-95(1-2), 171-180
Posted: 13 Jan 2019
Karina Paulina Marczuk
Diplomacy and International Institutions Chair, Faculty of Political Science and International Relations, University of Warsaw

Abstract:

Loading...

Poland, Germany, Polish-German Relations, Polish-German History, Polish-German Reconciliation, Cold War

Other Papers (2)

Total Downloads: 0
1.

Conclusions

In K.P. Marczuk, ed. Good Neighbourhood Treaties of Poland: Political, Security and Social Relations (2019), Palgrave Macmillan
Posted: 02 May 2019
Karina Paulina Marczuk
Diplomacy and International Institutions Chair, Faculty of Political Science and International Relations, University of Warsaw

Abstract:

Loading...

Poland, Good Neighbourhood Treaties, Public Diplomacy, Polish Foreign Policy, Political Relations, Social Relations, Security Cooperation

2.

Introduction

In K.P. Marczuk, ed. Good Neighbourhood Treaties of Poland: Political, Security and Social Relations, Palgrave Macmillan
Posted: 02 May 2019
Karina Paulina Marczuk
Diplomacy and International Institutions Chair, Faculty of Political Science and International Relations, University of Warsaw

Abstract:

Loading...

Poland, Good Neighbourhood Treaties, Public Diplomacy, Polish Foreign Policy, Political Relations, Social Relations, Security Cooperation