Elena-Giorgiana Simionescu

University Constantin Brancusi of Targu-Jiu

Eroilor Street No.30

Targu Jiu, Gorj

Romania

SCHOLARLY PAPERS

17

DOWNLOADS

716

SSRN CITATIONS

1

CROSSREF CITATIONS

3

Scholarly Papers (17)

1.

Annals of the 'Constantin Brâncuşi' University of Targu Jiu: Letters and Social Sciences Series No. 1/2014 (Analele Universitatii 'Constantin Brancusi' Din Targu-Jiu: Seria Litere Si Stiinte Sociale, Nr. 1/2014)

Number of pages: 150 Posted: 19 Mar 2015
University Constantin Brancusi of Targu-Jiu, Zefir - School no. 1 of Bumbe?ti-Jiu, Abant Izzet Baysal University, Romanian Academy - Gh. Zane Institute for Economic and Social Research, Technical Univeristy of Cluj-Napoca, New Horizons Foundation- For Youth and Community - Liviu Rebreanu- Theoretic High School, University Constantin Brancusi of Targu-Jiu, University Constantin Brancusi of Targu-Jiu, University Constantin Brancusi of Targu-Jiu, University Constantin Brancusi of Targu-Jiu, University of Craiova, University Constantin Brancusi of Targu-Jiu, University Constantin Brancusi of Targu-Jiu, University Constantin Brancusi of Targu-Jiu, University Constantin Brancusi of Targu-Jiu, University Constantin Brancusi of Targu-Jiu, University Constantin Brancusi of Targu-Jiu, University Constantin Brancusi of Targu-Jiu, University Constantin Brancusi of Targu-Jiu, University Constantin Brancusi of Targu-Jiu, University Constantin Brancusi of Targu-Jiu and University Constantin Brancusi of Targu-Jiu
Downloads 83 (312,676)

Abstract:

Loading...

2.

Aspecte de Drept Comparat Privind Recidiva (Aspects of Compared Law Concerning Recidivism)

Annals Constantin Brancusi - Juridical Sciences Series, Vol. 1, No. 1, p. 53, 2012
Number of pages: 8 Posted: 27 Aug 2012
Elena-Giorgiana Simionescu
University Constantin Brancusi of Targu-Jiu
Downloads 78 (324,239)

Abstract:

Loading...

recidiva persoanei fizice, recidiva persoanei juridice, modalităţi ale recidivei, tratament sancţionator, recidivism of natural person, recidivism of legal person, modalities of recidivism, sanctioning treatment

3.

Annals of the 'Constantin Brâncuşi' University of Targu Jiu: Letters and Social Sciences Series No. 4/2013 (Analele Universitatii Constantin Brancusi Din Targu-Jiu: Seria Litere Si Stiinte Sociale, Nr. 4/2013)

Number of pages: 100 Posted: 12 Sep 2014
University Constantin Brancusi of Targu-Jiu, Romanian Academy - Gh. Zane Institute for Economic and Social Research, University Constantin Brancusi of Targu-Jiu, University Constantin Brancusi of Targu-Jiu, University Constantin Brancusi of Targu-Jiu, Titu Maiorescu University, University Constantin Brancusi of Targu-Jiu, University Constantin Brancusi of Targu-Jiu, University Constantin Brancusi of Targu-Jiu, University Constantin Brancusi of Targu-Jiu, University Constantin Brancusi of Targu-Jiu, University Constantin Brancusi of Targu-Jiu, University Constantin Brancusi of Targu-Jiu, University Constantin Brancusi of Targu-Jiu, University Constantin Brancusi of Targu-Jiu, University Constantin Brancusi of Targu-Jiu, University Constantin Brancusi of Targu-Jiu and University Constantin Brancusi of Targu-Jiu
Downloads 61 (370,508)
Citation 1

Abstract:

Loading...

Romanian economy, separation of powers, human rights, Romanian Revolution of 1989, the right to private life.

4.

Fazele Infracţiunii Intenţionate. Aspecte Teoretice Şi Practice (The Stages of Intentional Crimes Theoretical and Practical Aspects)

Annals of the Constantin Brancusi University - Juridical Sciences Series, No. 4, 2012
Number of pages: 10 Posted: 28 Feb 2014
Elena-Giorgiana Simionescu
University Constantin Brancusi of Targu-Jiu
Downloads 57 (382,974)

Abstract:

Loading...

activitate infracţională, infracţiune, intenţie, fază internă de desfăşurare a activităţii infracţionale, fază externă de desfăşurare a activităţii infracţionale, criminal activity, crime, intention, internal phase of ongoing criminal activity, external phase of ongoing criminal activity

5.

Analele Universitatii Constantin Brancusi din Targu-Jiu: Seria Litere si Stiinte Sociale, Nr. 3/2013 (Annals of the 'Constantin Brâncuşi' University of Targu Jiu: Letters and Social Sciences Series No. 3/2013)

Annals of the 'Constantin Brâncuși' University of Târgu Jiu, Letter and Social Science Series, Issue 3, 2013
Number of pages: 102 Posted: 16 Jan 2014
University Constantin Brancusi of Targu-Jiu, University Constantin Brancusi of Targu-Jiu, University Constantin Brancusi of Targu-Jiu, University Constantin Brancusi of Targu-Jiu, University Constantin Brancusi of Targu Jiu, University Constantin Brancusi of Targu-Jiu, University Constantin Brancusi of Targu-Jiu, University Constantin Brancusi of Targu-Jiu, University Constantin Brancusi of Targu-Jiu, University Constantin Brancusi of Targu-Jiu, University Constantin Brancusi of Targu-Jiu, University Constantin Brancusi of Targu-Jiu, University Constantin Brancusi of Targu-Jiu, University Constantin Brancusi of Targu-Jiu and University Constantin Brancusi of Targu-Jiu
Downloads 56 (386,154)

Abstract:

Loading...

Nuclear games, Bologna process, environmental programmes, European Union, Citizen`s rights, Phonetic, Democratization, Post-Communism

6.

Consimţământul Persoanei Vătămate, Cauză Justificativă În Dreptul Penal (The Consent of the Injured Party, Justified Cause in Criminal Law)

Annals of the Constantin Brancusi University - Juridical Sciences Series, No. 1, 2014
Number of pages: 10 Posted: 23 Aug 2014
Elena-Giorgiana Simionescu
University Constantin Brancusi of Targu-Jiu
Downloads 54 (392,826)

Abstract:

Loading...

cauză justificativă, consimţământ, persoană vătămată, faptă, trăsătură a infracţiunii, justified cause, consent, injured party victim, dead, feature of offense

7.

RECIDIVA INTERNAŢIONALĂ ÎN REGLEMENTAREA NOULUI COD PENAL (International Relapse in the Regulation of the New Criminal Code)

Annals of the Constantin Brancusi University - Juridical Sciences Series, No. 3, 2011
Number of pages: 12 Posted: 08 Jan 2014
Elena-Giorgiana Simionescu
University Constantin Brancusi of Targu-Jiu
Downloads 45 (424,604)

Abstract:

Loading...

Noul Cod penal, recidivă internaţională, recidivist, recidivism, termenii recidivei, sistem sancţionator. New Criminal Code, international relapse, recidivist, recidivism, relapse terms, penalty system.

8.

Annals of the 'Constantin Brâncuşi' University of Targu Jiu: Letters and Social Sciences Series No. 2/2014 (Analele Universitatii 'Constantin Brancusi' Din Targu-Jiu: Seria Litere Si Stiinte Sociale, Nr. 2/2014)

Number of pages: 123 Posted: 24 Mar 2015
Ministry of Foreign Affairs, Romania, Babes-Bolyai University, Babe?-Bolyai University of Cluj-Napoca, University Constantin Brancusi of Targu-Jiu, University Constantin Brancusi of Targu-Jiu, University Constantin Brancusi of Targu-Jiu, University Constantin Brancusi of Targu-Jiu, University Constantin Brancusi of Targu-Jiu, University Constantin Brancusi of Targu-Jiu, University Constantin Brancusi of Targu-Jiu, University Constantin Brancusi of Targu-Jiu, University Constantin Brancusi of Targu-Jiu, University Constantin Brancusi of Targu-Jiu, University Constantin Brancusi of Targu-Jiu, University Constantin Brancusi of Targu-Jiu, University Constantin Brancusi of Targu-Jiu, University Constantin Brancusi of Targu-Jiu, University Constantin Brancusi of Targu-Jiu and University Constantin Brancusi of Targu-Jiu
Downloads 43 (432,296)

Abstract:

Loading...

diplomatic communication, financial programme, new criminal code, new civil code, financial autonomy, naturalism, Mircea Eliade, communist totalitarianism, undemocratic regimes, education, european construction.

9.

Research and Science Today No. 1(7)/2014

Number of pages: 236 Posted: 29 Apr 2014
Babes-Bolyai University, Transilvania University of Brasov, Romanian Diplomatic Institute, University of Bucharest, Babes-Bolyai University, Faculty of European Studies, Lucian Blaga University of Sibiu, Babes-Bolyai University, Romanian Diplomatic Institute, University Constantin Brancusi of Targu-Jiu, Alexandru Ioan Cuza University, Transilvania University of Brasov, Transilvania University of Brasov, Academy of Sciences of Moldova - Institute of Chemistry, Transilvania University of Brasov, University Dunarea De Jos Galati, University Dunarea De Jos Galati, Universitatea Tehnica din Moldova, Transilvania University of Brasov, Transilvania University of Brasov, University Constantin Brancusi of Targu-Jiu, University Constantin Brancusi of Targu-Jiu, Transilvania University of Brasov, Alexandru Ioan Cuza University, Transilvania University of Brasov, Transilvania University of Brasov, University Constantin Brancusi of Targu-Jiu, Alexandru Ioan Cuza University, University Constantin Brancusi of Targu-Jiu, University of Oradea, University Dunarea De Jos Galati, University Dunarea De Jos Galati, University Constantin Brancusi of Targu-Jiu, University of Bucharest, Ovidius University of Constan?a and University of Bucharest
Downloads 43 (432,296)

Abstract:

Loading...

10.

Recidiva persoanei juridice în reglementarea noului cod penal (Relapse of the Legal Person in the Settlement of the New Criminal Code)

Annals of the Constantin Brancusi University - Juridical Sciences Series, No. 4, 2011
Number of pages: 10 Posted: 03 Jan 2014
Elena-Giorgiana Simionescu
University Constantin Brancusi of Targu-Jiu
Downloads 37 (456,891)

Abstract:

Loading...

recidiva persoanei juridice, Noul Cod penal, termenii recidivei, condamnări care nu atrag starea de recidivă, tratament sancţionator. relapse of the legal person, New Criminal code, terms of relapse, convictions not leading to the relapse status, sanctionatory treatment

11.

Infracţiunea Consumată - Formă a Infracţiunii Intenţionate (Consumed Offense - Form of Crime Intentional)

Annals of the Constantin Brancusi University - Juridical Sciences Series, No. 4, 2013
Number of pages: 8 Posted: 27 Jan 2014
Elena-Giorgiana Simionescu
University Constantin Brancusi of Targu-Jiu
Downloads 35 (465,538)

Abstract:

Loading...

infracţiunea fapt consumat, infracţiunea fapt epuizat.consumed offense, exhausted offense

12.

Aspecte Privind Consecinţele Juridice Ale Săvârşirii Unei Infracţiuni În Stare De Evadare (Issues Concerning the Legal Consequences of the Commission of a Crime in a State of Escape)

Annals of the Constantin Brancusi University - Juridical Sciences Series, No. 3, 2013
Number of pages: 18 Posted: 30 Dec 2013
Elena-Giorgiana Simionescu
University Constantin Brancusi of Targu-Jiu
Downloads 32 (479,381)

Abstract:

Loading...

recidivă, recidivism, tratament sancţionator al recidivei, efecte ale recidivismului, evadare, the relapce, recidivism, recidivist, sanctioning treatment of recidivism, effects of the recidivism, escape

13.

Sistemul sancţionator al recidivei persoanei fizice în reglementarea noului cod penal (Sanctioning System of the Natural Person’s Second Offence in the Regulations of the New Criminal Code)

Annals of the Constantin Brancusi University - Juridical Sciences Series, No. 2, 2011
Number of pages: 14 Posted: 05 Jan 2014
Elena-Giorgiana Simionescu
University Constantin Brancusi of Targu-Jiu
Downloads 28 (499,670)

Abstract:

Loading...

Noul Cod penal, recidivă, recidivist, recidivism, cotele recidivismului, modalităţile recidivei, termenii recidivei, sistem sancţionator. New Criminal Code, second offence, recidivist, recidivism, recidivism shares, second offence ways, sanctioning system.

14.

The Intention, Form of Guilt in the Romanian and Foreign Penal Legislation (Intentia Forma de Vinovatie in Legislatia Penala Romana si Straina)

Annals of the Constantin Brancusi University - Juridical Sciences Series, No. 3, 2012
Number of pages: 14 Posted: 21 Jul 2013
Elena-Giorgiana Simionescu
University Constantin Brancusi of Targu-Jiu
Downloads 26 (510,685)

Abstract:

Loading...

penal guilt, conscience, will, forms of guilt, the direct intention, the indirect intention, vinovăţia penală, conştiinţă, voinţă, forme ale vinovăţiei, intenţia directă, intenţia inditectă

15.

Reflections on the Types of Second Offence of the Physical Person in the Conception of the New Criminal Code

Annals of the Constantin Brancusi Uniuversity - Juridical Sciences Series, No. 1, 2011
Number of pages: 20 Posted: 21 Jul 2013
Elena-Giorgiana Simionescu
University Constantin Brancusi of Targu-Jiu
Downloads 18 (558,686)

Abstract:

Loading...

New Criminal Code, legal second offence, second offence status, ways of second offence, terms of second offence, recidivist offender, recidivism

16.

'Efectele' Modului De Adaptăre a Conduitei Minorului În Timpul Executării Măsurii Educative Privative De Libertate (The 'Effects' of the Way in Which the Minor Adapts His Conduct During the Execution of an Educational Deprivative of Liberty Measure)

Annals of the Constantin Brancusi University - Juridical Sciences Series, No. 1, 2014
Number of pages: 12 Posted: 23 Aug 2014
Elena-Giorgiana Simionescu and Diana-Maria Dijmarescu
University Constantin Brancusi of Targu-Jiu and University Constantin Brancusi of Targu-Jiu
Downloads 12 (597,097)

Abstract:

Loading...

măsuri educative privative de libertate, minor internat, recompense, abateri disciplinare, sanctiuni disciplinar; educational deprivative of liberty measures, interned minor, rewards, misconduct, disciplinary sanctions

17.

Aspects of Criminal Law on Absence and Withdrawal of the Preliminary Complaint (Aspecte De Drept Penal Privind Lipsa Şi Retragerea Plângerii Prealabile)

Annals of the Constantin Brancusi University, Juridical Sciences Series, No 4/2015
Number of pages: 12 Posted: 30 Jun 2016
Elena-Giorgiana Simionescu
University Constantin Brancusi of Targu-Jiu
Downloads 8 (623,855)

Abstract:

Loading...

plângere prealabilă, lipsa plângerii prealabile, retragerea plângerii prealabile, preliminary complaint, lack of prior complaint, withdrawal of prior complaint