Shkelqim Millaku

University of Prizren - Faculty of Philology

Prizren

Kosovo

SCHOLARLY PAPERS

29

DOWNLOADS

545

CITATIONS
Rank 33,137

SSRN RANKINGS

Top 33,137

in Total Papers Citations

17

Ideas:
“  All my paper are for linguistic.  ”

Scholarly Papers (29)

1.

Albanian Language is the Key of Proto-Indo-European Languages

Number of pages: 17 Posted: 25 Apr 2018 Last Revised: 31 Jul 2018
Shkelqim Millaku
University of Prizren - Faculty of Philology
Downloads 91 (279,978)

Abstract:

Loading...

Albanian language, Balkan, Indo-European family, grammar

2.

The Function of Noun Phrases between Albanian and English

Number of pages: 14 Posted: 12 Oct 2017
Shkelqim Millaku
University of Prizren - Faculty of Philology
Downloads 50 (385,852)
Citation 5

Abstract:

Loading...

Linguistic, Noun phrase, Function, Albanian, English, Generative

3.

Kryefjala – The Subject

Number of pages: 12 Posted: 23 Oct 2017
Shkelqim Millaku
University of Prizren - Faculty of Philology
Downloads 37 (433,927)

Abstract:

Loading...

Kryefjala, Rasa Emërore, Kush, The Subject, Nominal Case, Who

4.

Zbritja e arbëreshëve në Greqi sipas Aristidh Kolës (The Albanian Migration in Greece by Aristidh Kola)

Number of pages: 7 Posted: 26 Jul 2018
Shkelqim Millaku
University of Prizren - Faculty of Philology
Downloads 36 (437,967)

Abstract:

Loading...

Avar, arbëresh, Aristidh Kola, language, Middle-Ages, migration, koha, Arbëresh, Kola, gjuha, mesjeta, zbritje

5.

The Derived (Origin) of Words of Albanian and English Language

Number of pages: 21 Posted: 11 Oct 2017
Shkelqim Millaku
University of Prizren - Faculty of Philology
Downloads 36 (437,967)
Citation 1

Abstract:

Loading...

Word-Formation, Affixes (prefixes and suffixes), Simple Words and Derived, By Changing the Function or the Meaning (Conversion), Contrast, Albanian and English Language

6.

Studime gjuhësore I (Linguistic Studies I)

Shkëlqim Millaku - Studime gjuhësore I (Kompozitat), 2011; ISBN 978-9951-585-79-8
Number of pages: 137 Posted: 09 Nov 2017
Shkelqim Millaku
University of Prizren - Faculty of Philology
Downloads 33 (450,622)

Abstract:

Loading...

compound words: classroom, blackboard, armchair, homework, newspaper, nobleman, breakdown, looking-glass, father-in-law; zemërluan, zemërgur, ujmirë, juglindje, bashkëpunim, marrëdhënie zemërgur, belhollë, buzëqesh, keqkuptoj, fjalëshumë hekurudhë (heku udhë), kryeqytet, shtëpi-muze

7.

The Contrast of the Gender between Albanian and English Language

Number of pages: 20 Posted: 26 Sep 2017
Shkelqim Millaku
University of Prizren - Faculty of Philology
Downloads 32 (455,081)
Citation 6

Abstract:

Loading...

Contrast, Gender, Masculine, Feminine and Neuter, Noun, Adjective, Pronoun, Case, Definite, Indefinite, Singular, Plural

8.

Generative Words of Albanian and English Sentence

Number of pages: 19 Posted: 27 Nov 2017
Shkelqim Millaku
University of Prizren - Faculty of Philology
Downloads 25 (490,165)

Abstract:

Loading...

Generative morpheme, words, simple or compound sentence; Albanian and English language

9.

The Nominal Predicate (Albanian - English)

Number of pages: 8 Posted: 19 Sep 2017 Last Revised: 30 Sep 2017
Shkelqim Millaku
University of Prizren - Faculty of Philology
Downloads 24 (495,722)

Abstract:

Loading...

Predicate nominal, predicate, noun, verb, auxiliary verb, Albanian and English

10.

Mësimi i anglishtes nga klasa e parë në Kosovë (English Language Teaching from the First Class in Kosova)

Number of pages: 6 Posted: 01 Nov 2017
Shkelqim Millaku
University of Prizren - Faculty of Philology
Downloads 19 (524,459)
Citation 4

Abstract:

Loading...

Gjuha angleze, klasa e parë, këngë, vizatime dhe aktivitet

11.

Terminologjia gjuhësore në tekstet fillore të historisë së gjuhës shqipe (The Language Terminology in the Text Books of Albanian Primary School)

Number of pages: 12 Posted: 01 Nov 2017 Last Revised: 02 Nov 2017
Shkelqim Millaku
University of Prizren - Faculty of Philology
Downloads 17 (536,089)

Abstract:

Loading...

The Foreign Using Words and Terms by Greeks, Latin, Slaves, Turkish in the Text Books of Albanian Primary School

12.

The Possessive

Number of pages: 21 Posted: 23 Oct 2017
Shkelqim Millaku
University of Prizren - Faculty of Philology
Downloads 17 (536,089)

Abstract:

Loading...

Contrast, gender, masculine, feminine and neuter, noun, adjective, pronoun, case, definite, indefinite, singular, plural

13.

The Gender of Countable and Uncountable Nouns

Open Access Publishing Group, 2015
Number of pages: 17 Posted: 04 Feb 2018
Shkelqim Millaku and Xhevahire Topanica
University of Prizren - Faculty of Philology and University of Prizren
Downloads 15 (547,720)

Abstract:

Loading...

Gender, countable and uncountable, singular, plural, nouns

14.

The Adjunct of Albanian and English

Number of pages: 8 Posted: 16 Nov 2017
Shkelqim Millaku
University of Prizren - Faculty of Philology
Downloads 13 (559,705)

Abstract:

Loading...

Grammar, Adjunct, Sentence, Noun, Adverb, Clause, Phrase

15.

The Indirect Object (IO) – Albanian and English

Number of pages: 8 Posted: 04 Feb 2018
Shkelqim Millaku and Xhevahire Topanica
University of Prizren - Faculty of Philology and University of Prizren
Downloads 12 (565,995)

Abstract:

Loading...

Indirect Object, similarities, differences, contrasts, generative, Albanian, English, noun, pronoun, noun phrase, case (nominative, dative and ablative), definite and indefinite nouns, article...

16.

Kompozitat, roli dhe funksioni i përkthimeve të Nolit (The Compounds, Role and Function of Noli’s Translations)

Number of pages: 10 Posted: 23 Oct 2017 Last Revised: 25 Oct 2017
Shkelqim Millaku
University of Prizren - Faculty of Philology
Downloads 12 (565,995)

Abstract:

Loading...

Kompozitat këpujore dhe përcaktore në veprimtarin e Nolit; The compound, translation, improved

17.

Kompozita e shqipes dhe anglishtes (The Albanian and English Compound)

Number of pages: 18 Posted: 22 Oct 2017
Shkelqim Millaku
University of Prizren - Faculty of Philology
Downloads 11 (572,123)
Citation 1

Abstract:

Loading...

Kompozita këpujore, përcaktore, krahasimi, kontrasti ndërmjet shqipes dhe anglishte; compound words: classroom, blackboard, armchair, homework, newspaper, nobleman, breakdown, looking-glass, father-in-law

18.

The Contrast of the Compound Words between English and Albanian Language

Number of pages: 18 Posted: 14 Oct 2017
Shkelqim Millaku
University of Prizren - Faculty of Philology
Downloads 11 (572,123)

Abstract:

Loading...

compound words: classroom, blackboard, armchair, homework, newspaper, nobleman, breakdown, looking-glass, father-in-law; zemërluan, zemërgur, ujmirë, juglindje, bashkëpunim, marrëdhënie zemërgur, belhollë, buzëqesh, keqkuptoj, fjalëshumë hekurudhë (heku udhë), kryeqytet, shtëpi-muze

Abstract:

Loading...

“Përpjekja Shqiptare”, kompozitat, fjalë të reja; Compound, (copula (conjunctive), adherent (subordinate)

20.

E folmja shqipe e Karadakut të Shkupit e prof. dr. Asllan Hamitit (The Albanian Language Spoken on Karadaku (Shkup) by Prof. Dr. Asllan Hamiti)

Number of pages: 6 Posted: 03 Nov 2017
Shkelqim Millaku
University of Prizren - Faculty of Philology
Downloads 9 (584,643)

Abstract:

Loading...

Monografi, E folmja shqipe e Karadakut të Shkupit”, gjuhë, dialektologji

21.

Ndihmesa e Stuart Edward Manni për gjuhën shqipe (The Contributions of Stuart Edward Manni for Albanian Language)

Number of pages: 11 Posted: 24 Feb 2019
Shkelqim Millaku
University of Prizren - Faculty of Philology
Downloads 7 (597,394)

Abstract:

Loading...

Manni, Albanian Language, Grammar, Philology, Literature, gjuha shqipe, gramatika, shkrime filologjike, letërsia

22.

Gjuha standarde dhe Ligji për përdorimin e gjuhëve në Kosovë (The standard of Albanian language, Law of Languages and using in Kosova)

Number of pages: 5 Posted: 02 Nov 2017
Shkelqim Millaku
University of Prizren - Faculty of Philology
Downloads 7 (597,394)

Abstract:

Loading...

Gjuha standarde dhe Ligji, dy rrafshe

23.

Periudha e shqipes në aspektin psiko-gjenerativ (The Aspects of Physic-Generative Compound Albanian Sentence)

Number of pages: 5 Posted: 09 Nov 2017
Shkelqim Millaku
University of Prizren - Faculty of Philology
Downloads 6 (603,979)

Abstract:

Loading...

Periudha, Gjenerim, Diagram, Gjuha

24.
Downloads 5 (610,594)

Abstract:

Loading...

Leonard Newmark, Gary Loyd Bevington, Struart Mani, shqipja standarde, forcimi, ndërtimi, pasurimi, meritor (...).

25.

Kontributi i Zellig Sabbetai Harris për gjuhësinë (The Contribution of Zellig Sabbetai Harris for Linguistics)

Number of pages: 7 Posted: 23 Oct 2017
Shkelqim Millaku
University of Prizren - Faculty of Philology
Downloads 4 (617,492)

Abstract:

Loading...

Zellig Harris, “Mathematical Linguistics”, language, “Mathematical Linguistics”, Zellig Harris, gjuhësia

26.

The Function of Indirect Object (IO) Between Albanian and English Language

Number of pages: 8 Posted: 19 Sep 2017 Last Revised: 24 Sep 2017
Shkelqim Millaku
University of Prizren - Faculty of Philology
Downloads 4 (617,492)

Abstract:

Loading...

27.

Dritë diellore – rrugëtim shekullor dhe jetësor për liri (The Solar Shine – The Age-Long Way and the Vital for Freedom)

Number of pages: 3 Posted: 22 Mar 2019
Shkelqim Millaku
University of Prizren - Faculty of Philology
Downloads 2 (635,340)

Abstract:

Loading...

Jakup Krasniqi, Skënderbeu dhe porositë për shekullin XXI

28.

The Vision of Idriz Ajeti for Albanian Article (Pikëpamjet e Idriz Ajetit për nyjën e shqipes)

Posted: 13 Dec 2017
Shkelqim Millaku
University of Prizren - Faculty of Philology

Abstract:

Loading...

Nyjat e shqipes, e gjuhëve ballkanike dhe indoevropiane, “pus i thellë”, Idriz Ajeti (Albanian articles, Balkans languages and Indo-Europeans, “pus i thellë”, Idriz Ajeti).

Abstract:

Loading...

"Greater Albania, concepts and possibile consequences", 67 mistakes

Other Papers (2)

Total Downloads: 17
1.

E folmja shqipe e Karadakut të Shkupit e Prof. Dr. Asllan Hamitit (The Albanian Language Spoken on Karadaku (Shkup) by Prof. Dr. Asllan Hamiti)

Number of pages: 6 Posted: 01 Nov 2017 Last Revised: 27 Feb 2019
Shkelqim Millaku
University of Prizren - Faculty of Philology
Downloads 17

Abstract:

Loading...

The book, E folmja shqipe e Karadakut të Shkupit, Language

2.

The Giant of Words - Eric Partt Hamp

Posted: 28 May 2019
Shkelqim Millaku
University of Prizren - Faculty of Philology

Abstract:

Loading...

Eric Hamp, Gaint Words, Language, Linguistic, Culture, Indo-European, Albanian, Greece, Celtic